U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gods Wapenrusting

De laatste tijd heb ik regelmatig over de soevereiniteit van God geschreven en daar kwam een reactie op binnen, waarvan ik me kan voorstellen dat dit bij meer gelovigen naar boven komt. Is er naast Gods heerschappij dan niet ook een geestelijke strijd?

De uitdrukking zelf komt niet voor in de Bijbel, maar de gedachte komt voort uit Efeze 6.
Efeze 6: 10-11 Weest krachtig in de Here en in de sterkte van Zijn macht. Doet de wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel;

Dat is geen strijd tegen geestelijke machten op de aarde. Het gaat erover dat onze positie met Christus in de hemelse is. Onze hoge positie.
Efeze 1:3 God heeft ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gezegend in Christus.
Efeze 1:20 God heeft Hem
[Christus] gezet aan Zijn rechterhand in de hemelse,
Efeze 2:6 God heeft ons mee een plaats gegeven
in de hemelse in Christus Jezus,
Efeze 3:10 Nu wordt door middel van de gemeente aan de overheden en de machten
in de hemelse de veelkleurige wijsheid Gods bekend gemaakt,
Efeze 6:12 Wij worstelen tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten
in de hemelse.

Op onze hoge positie in Christus worden we geconfronteerd met satan en de geestelijke machten. Het telkens terugkerend refrein in dit gedeelte is dat we standhouden oftewel blijven staan.
Efeze 6:11 De wapenrusting van God om stand te houden tegen de verleidingen van de duivel;
Efeze 6:13 De wapenrusting van God om
stand te houden.
Efeze 6:14
Stelt u dan op,
Letterlijk zegt Paulus voortdurend: Blijf dan staan! Waar? In de hemelse. Christus heeft die hoge positie voor ons bewerkt. Dat is onze positie in Christus. Dat hoeft niet geestelijk verovert te worden. Blijf staan in die geweldig rijke positie in de hemelse in Christus.

Dit is een zaak van ons denken. Wees je bewust van wie je bent in Christus. Daar wil satan ons graag aanvallen. Hij wil ons wijsmaken dat die hoge positie een fictie, een waanvoorstelling is. We moeten, volgens hem, zelf hier op aarde ons christen zijn realiseren. Hij valt ons denken aan. Blijf staan in die hoge positie in Christus!

Dit blijven staan is iets wat Paulus als een voortdurend refrein in zijn brieven herhaalt.
Romeinen 5:2 Deze genade, waarin wij staan.
Romeinen 11:20 Jullie
staan door het geloof.
Romeinen 14:4 Hij zal
staande blijven, want de Here is machtig om hem vast te doen staan.
1 Corinthe 15:1 Het evangelie, waarin jullie ook
staan.
2 Corinthe 1:24 Door het geloof
staan jullie vast.
1 Petrus 5:12 De ware genade van God; daarin moeten jullie
vaststaan.
Judas 1:24 Hem, die jullie onberispelijk
doet staan voor Zijn heerlijkheid in grote vreugde,
Het is de Heer die ons vast doet staan. We staan door genade. Daar mogen we op vertrouwen (geloof). In Efeze is de hemelse de hoge positie waar de Heer ons geplaatst heeft.

Er is in dit gedeelte nog iets bijzonders aan de wapenrusting op zich. God geeft ons precies datgene waar Hijzelf op verschillende plaatsen in de Bijbel mee bekleed is. Wij komen in dit gedeelte in de kleding van God te staan.
Jesaja 11:5 gerechtigheid zal de gordel van Zijn [Yahweh] lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel van Zijn [Yahweh] lendenen zijn.
Jesaja 59:17 Hij
[Yahweh]bekleedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm van het heil was op Zijn [Yahweh]hoofd;

Waarom trekt God ons Zijn kleren aan? Dat bepaalt ons bij onze hoge positie in Christus.
Als iemand zich uitkleedt en ons Zijn kleding geeft, dan nemen wij dus blijkbaar zijn plaats in. Zo stelt God ons op binnen die aanvallen op ons denken. 'Nee, je hoeft het niet zelf te proberen. Ik ben je schild', zegt God.
Daarom noem ik dat gedeelte liever Gods wapenrusting dan dat ik het over de geestelijke strijd heb.
 
Kan de tegenstander behoorlijk dwars liggen? Ja, hij probeert ons denken telkens te beïnvloeden. Wij mogen zien op Christus en op de strijd waarvan de overwinning reeds behaald is. In Hem zijn we meer dan overwinnaars.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende