U bevindt zich hier: Ufo's

Het wordt tijd om de uitgebreide behandeling van dit vers over de neergang van de komende koning van Babel af te ronden.

Jesaja 14: 12 Hoe ben jij [koning van Babel] uit de hemel gevallen, o jammer, jij zoon van de dageraad; hoe ben jij [koning van Babel] ter aarde geveld, overweldiger der volken!

Jerome, met de Septuagint tot zijn beschikking en een algemene bekendheid met de heidense poëtische traditie, vertaalde ‘eill’ als Lucifer. Dit kan ook best nog wel een persoonlijke steek onder de gordel zijn geweest aan het adres van een Bisschop die toevallig Lucifer heette. Dit was een tijdgenoot van Jerome die had voorgesteld om hen die voor de leer van Arianus veroordeeld waren vergeving te schenken.

In elk geval kennen we de echte beweegredenen van Jerome niet om voor deze weergave te kiezen. Wat we wel weten is dat deze machtige koning van Babel genoeg grond had om in jammeren uit te breken.

Hij wordt nu hier de zoon van de morgen of de zoon van de dageraad genoemd. Bovendien wordt het voorgesteld alsof hij uit de hemel valt. Deze koning zal het namaak koninkrijk van de hemelen gaan vertegenwoordigen, het koninkrijk van de namaak Messias. Na de grote verdrukking, waar hijzelf de hoofdverantwoordelijke voor is, zal pas het ware Koninkrijk der hemelen aanbreken. Pas dan zal je werkelijk van het aanbreken van ‘de morgen’ kunnen spreken. De Zoon van die morgen zal dan onze Heer Jezus Christus zijn.

Net als veel buitenaardsen, die zich als de zonen van de Orion of de zonen van de Pleiaden presenteren, zal deze koning zich dus ook voorstellen als de ‘zoon van de dageraad’. Hij stelt dus afkomstig te zijn van die grote ster, die het aanbreken van de dag inluidt. Het is ook zeer wel mogelijk dat hij als de antichrist het product zal zijn van seksuele omgang van een geestelijk wezen met een maagd. Hij zal in alles, dus ook de maagdelijke geboorte, Christus imiteren. Hij kan zelfs satan zelf tot vader hebben, die hem zijn macht geeft (Openbaring 13: 4).

Voor de mensen zal hij de incarnatie van de goden zijn, zoals we dat ook kennen uit de verhalen van die oude Oosterse vorsten. Het feestgewoel, zoals die uit de hieraan voorafgaande verzen op ons af komt, is dan ook zo vanzelfsprekend. Op ons televisiescherm zagen we hoe het beeld van Saddam Hoessein met grote vreugde werd neergehaald. Dan zullen het de beelden zijn van deze zoon van de goden. Het leek onmogelijk hem te verslaan. Maar het zal Yahweh zijn die hem zal doen vallen. Wat een feest!

Is het voor jou nog steeds de vraag of dit niet een geestelijk wezen was? Staat er namelijk niet dat deze zoon van de dageraad uit de hemel valt? Ja, dat staat er, maar ook ja, het is een spotlied. Herkennen we de taal niet, die ook Jezus zelf eens uitsprak?
Luk. 10: 15 En jij, Kaparnaum, zal jij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zal jij nederdalen.

Hier hebben we een hele stad, die zo vanuit de hemel in het graf geworpen zal worden. Precies eender is het hier bij deze koning van Babel.
Jes. 14: 11 Je trots is in het dodenrijk neergeworpen,
Je kan de spotwoorden van Yahweh hier over de koning van Babel zo naast deze uitspraak van Jezus leggen, als Hij spreekt over die stad.

In de dag van Yahweh, als Yahweh zelf Zijn volk Israël geestelijk en nationaal zal herstellen zal dit spotlied over de koning van Babel aangeheven worden. Hij zal bespot worden en hijzelf zal jammeren.

Nee, satan is nog niet gevallen. Zijn macht is ook niet beperkt, zoals het hier bij deze koning plaatsvindt. Nog altijd gaat hij rond om te verleiden. Er komt wel een dag, volgens Openbaring 12: 9 dat hij uit de hemel geworpen zal worden. Ook dat is nog toekomstige tijd.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende