U bevindt zich hier: Ufo's

El Shaddai Is Yahweh

Yahweh Elohim is degene die er altijd is voor jou en voor mij. Zo mogen we Hem kennen. Wat een verschil met de aliëns en buitenaardsen die midden in je ervaringen je plotseling kunnen verrassen, waar geen pijl op te trekken valt. Echte bijstand zal je van hen zeker niet hoeven te verwachten. Vandaar dat ik ervoor kies om eerst lang stil te blijven staan bij Yahweh zelf om later, gewapend in Hem, verder ons te verdiepen wat de Bijbel over al die UFO piloten te zeggen heeft.

Yahweh, die was, die is en die komt
Die was, die is en die komt, dat is de uitgebreide versie van de naam Yahweh, de ‘Ik Ben’. Dat is precies de betekenis van Zijn naam. En weet je wat te gek is? Wil ik nou beweren dat die God Yahweh, die zo vaak opduikt in de Bijbel, die altijd er was om een persoonlijke band met de mens te hebben, dat die God die er toen was nog steeds hier aanwezig is? Dat is precies wat die uitspraak in Openbaring wil zeggen. Dat is wat Yahweh betekent. Hij is niet ‘Ik Was’ alleen maar, Hij is niet “Ik zal komen’ alleen maar. Hij is ook de ‘Ik Ben’ in het nu van jou.
Als we eerlijk omgaan met de betekenis van Zijn naam en eerlijk omgaan met de tijdsvorm waarin Zijn naam geschreven staat, dan is Yahweh de God die was, die is en altijd zal zijn. Dus onthoudt: de God die tot Mozes sprak in de brandende braamstruik zit nu bij jou achter het computerscherm. Een enge gedachte? Dezelfde God die het volk redde uit de slavernij van Egypte zit in jouw auto als je naar je werk rijdt. Waarom? Omdat Zijn naam is: Yahweh, ‘Ik Ben’. Weet je wat dat met je doet? Misschien merk je er niets van en overkomen je juist nu allerlei ellendige dingen, misschien dat jij regelmatig zo’n aliën ontvoering meemaakt en er niet over durft te praten, maar de altijd Zijnde houdt jou in Zijn handen geborgen.
Het loopt Hem niet uit de hand. Hij is de ‘Ik Ben’. Hij is erbij.

Hij Is De God Die Is

Johannes zegt niet: op een keer komt er wel een einde. Op die manier gelooft hij niet in een einde. Hij zegt: ik geloof in déze God, die bezig is te komen en Hij maakt het heden, het heden is van Hèm. Het is goed om dat eens even goed op je te laten inwerken. Hij is de God die is, Hij is ook nu! Ook in deze éénentwintigste eeuw is Hij de God die is. Het heden is van Hèm en niet van de duivel en niet van de antichrist en niet van alle mogelijke krachten en machten en demonen en ook niet van wezens die in Ufo’s jou willen ontvoeren. De tijd wòrdt niet gemaakt door de boze. De boze loopt alleen maar achter de feiten aan. De duivel maakt geen geschiedenis, dat kan hij ook niet. Het heden is van de Altijd Zijnde, van de God die zegt: Ik ben!

Hij is de God die was
Maar Hij is ook de God die was. Het verleden is ook van Hem. God neemt ook het verleden op in zijn armen. Dat is ook zo kostbaar.
In het verleden is vaak zoveel waarvan je zegt: O God, hoe moet dat ooit rechtgezet worden. Dat kan ook in je persoonlijk leven zijn. Als je terugkijkt zeg je vaak: had ik tóen maar dit of dat wèl of níet gedaan, dan zou nu alles anders zijn geweest. Er zijn zoveel dingen in het verleden gebeurd waar je misschien niets aan kon doen, waar je alleen maar slachtoffer van bent. En dan zegt God: leg dat verleden nu ook maar in mijn hand.
Hij is de God die jouw verleden omvat. Hij is ook de God die het verleden van àlle mensen en alle volkeren omvat.

Hij is de God die komende is
Hij is ook de God die komende is. Hij is bezig te komen. Dat is ook weer heel belangrijk. We leven nu in de tijd van de verwachting, van de hoop. Af en toe is het goed je weer eens te oefenen in die hoop, dat uitzicht. Zo gemakkelijk suddert dat weer een beetje weg en komt het op een laag pitje te staan. Je gaat kijken naar alles wat om je heen gebeurt en naar de geest van de tijd en naar de tand van de tijd, die alles kapot knaagt.
Op het laatst is alles opgevreten en aangetast en uitgedoofd.
Spr.13:12 Een langgerekt hopen maakt het hart ziek.
Dat is iets uit de praktijk. Wachten en hopen en maar weer wachten en op het laatst hoop je niets meer. Wat verwacht je nog?
Hij is komende !
Opnieuw: Welke Naam?
Later vroeg Mozes, toen hij tot de kinderen van Israël moest gaan nog eens in welke naam hij gezonden werd. Gods antwoord was het volgende:
Ex. 6: 2 & 3 Voorts sprak Elohim tot Mozes en zeide tot hem: Ik ben Yahweh. Ik ben aan Abraham, Izaäk en Jakob verschenen als El Shaddai, maar met mijn naam Yahweh ben Ik hun niet bekend geweest.
De naam Yahweh wordt daarmee de naam van de God van Israël Die naam houdt voor Mozes en het volk een belofte in. Het is alsof God daarin tot dit slavenvolk, dat zonder hoop leefde, zei: ‘Ik zal zijn Die Ik zijn zal. Daarin ligt alles wat jullie nodig hebben.’ Het plan van de redding van Israël leefde in Gods hart en Hij alleen kon het ontvouwen. Zonder Hem kon het nooit verwezenlijkt worden. Hij zou het voor, in en door hen uitwerken. Zo zou Hij steeds dichter tot hen komen. God wilde meer voor hen zijn dan alleen het verleden en de toekomst. De onbegrensde inhoud van de naam Yahweh opende voor hen de schatkamer van Zijn hart!
God is Dezelfde gisteren, heden en tot in de aioon (toekomstig tijdperk).
Uit de bovenstaande tekstplaats blijkt ook dat God zich langzaam aan steeds meer openbaart. Konden ze eerst terugblikken op El Shaddai, hier openbaart God zich aan hen als Yahweh. Dat laat tevens zien dat er geen verwarring is als we in Genesis 1 lezen over Elohim en nu in Genesis 2 en 3 lezen over Yahweh Elohim. In alle rust ontvouwt de ware scheppende Elohim wie Hij is.
Zoals in het Oude Testament alle titels van God vervat zijn in de naam Yahweh, zo is dat eender het geval met de naam Jezus in het Nieuwe Testament. Jezus is in het Hebreeuws feitelijk: Yah Shua, oftewel Yahweh redt.

Die Christus Jezus is de dood ingegaan om de dood te overwinnen. Met Zijn opstanding heeft Hij alle geestelijke machten overwonnen, ook die geestelijke wezens die zich presenteren als buitenaardsen. Dat die Christus Jezus de openbaring is van Yahweh Elohim zelf zullen we in het volgende artikel ruimschoots op in gaan.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende