U bevindt zich hier: Ufo's

Yahweh Verschijnt Aan Mozes

Yahweh is de Elohim, die boven alle andere zogenaamde ‘elohim’, die zich op velerlei manieren aan mensen presenteren, uitstijgt. Hij is de ware scheppende Elohim. Hij is de Elohim, die ons bevrijdt uit de macht van al die aliëns en buitenaardsen. Het is daarom ook van zo groot belang Hem eerst goed te leren kennen voordat we de andere geestelijke machten gaan onderzoeken.

Mag Ik Je Meenemen?
We gaan naar het moment dat Yahweh niet alleen Zijn naam bekend maakt, maar hem ook uitlegt. De eerstvolgende artikelen gaan dan ook over de ontmoeting van Mozes met Yahweh. Nogmaals wil ik je erop wijzen dat het niet gaat om mijn verhaal. Het gaat erom dat je het zelf controleert in de Bijbel. Daarvoor kan je opnieuw HIER klicken.

Bij Mozes
Op een heel bijzonder manier openbaart God Zijn naam Yahweh aan Mozes. Dat doet Hij als Hij aan hem verschijnt in een brandende braamstruik. Nou was Mozes best wel zodanig vertrouwd met de hele natuur in die woestijn dat hij wel wist wat een braamstruik was. Had daar een metalen vliegend voorwerp gestaan, dan was Mozes beslist niet op het idee gekomen om het een braamstruik te noemen. Dat terzijde.
Mozes staat daar bij die struik en hij vraagt zich af: ‘wat ter wereld is hier aan de hand?’ Mozes ontvangt dan het woord van God dat we samen gaan lezen en dan gebeurt er iets bijzonders. God vertelt hem zijn Eigennaam.
Ex. 3: 9 – 13 En nu, zie, het gejammer der Israëlieten is tot Mij doorgedrongen; ook heb Ik gezien, hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Maar Mozes zei tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Toen zei Hij: Ik ben immers met u! En dit zal u het teken zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer je het volk uit Egypte hebt geleid, zullen jullie Elohim dienen op deze berg. Daarop zei Mozes tot Elohim: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De Elohim uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden?

Hoe Heet U?

Dit mag dan wel een enorm vreemde vraag lijken ,maar dan wil ik je herinneren dat toen Mozes opgroeide in Egypte, de Egyptenaren echt van alles en nog wat vereerden. Weet je waarom God die kikkerplaag over Egypte heeft gebracht? Hij was niet zomaar wat aan het dollen met die mensen. Ik ken genoeg mensen die een hekel hebben aan kikkers. In een wat ondeugende bui kan je dan wat kikkers loslaten op die mensen. Die lui springen dan gelijk op tafel. Ze doen je wat aan hoor omdat er een kikker in de kamer is.
God was niet zo aan het rotzooien met hen zo van: ‘ha, ha, jullie houden niet van kikkers, ik ga ze echt overal bij jullie brengen. Duik je het bed in dan springt er zo’n kikker uit, ben je aan het koken, dan springen ze in je pan, ze zullen echt overal zitten.’ Nee, ze vereerden kikkers. Ze vereerden echt alles, ze aanbaden katten, ze vereerden de zon, Ra of Ree, hoe ze hem ook noemden. Ze hadden Osires en Isis. De Egyptenaren aanbaden allerlei soorten goden. Al die verschillende goden waren niet zomaar uit hun fantasie ontsproten. Tot en met die kikkers aan toe kenden zij verhalen van bijzondere bezoekers uit het Universum. Die 10 % ‘elohim’, waar we al bij hebben stilgestaan, hadden in Egypte niet stil gezeten. Tegenwoordig zou dat meeste kans heel anders genoemd worden. Dan had het internet bol gestaan aan informatie over Ufo waarnemingen boven Egypte.

Naam Boven Alle Namen
En Mozes was opgegroeid in een omgeving waar hij al die verschillende namen hoorde. Hij vluchtte daarna in de woestijn en wat hij daar heeft geleerd weten we niet precies. Het is dus heel vanzelfsprekend dat hij vroeg: ‘God, wie U ook bent, hoe heet U? Want ik heb geleefd in een land met allerlei soorten namen voor goden. Dus wilt u alstublieft vertellen wat ik de mensen moet zeggen?’ En dan komt dit moment. Lees maar mee.
Ex. 3: 14 – 15 Toen zei Elohim tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zei: Aldus zal jij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. Voorts zei Elohim tot Mozes: Aldus zal jij tot de Israëlieten zeggen: Yahweh, Elohim uwer vaderen, Elohim van Abraham, Elohim van Izaäk en Elohim van Jakob, heeft mij tot u gezonden;

Drie namen
Als je nu goed hebt opgelet zie je dat God hier drie namen genoemd heeft. Ten eerste zegt Hij: ‘Ik Ben, die Ik Ben’, daarna zegt Hij: ‘Ik Ben’ en dan zegt Hij: ‘Yahweh’. In de meeste vertalingen zal je daar lezen: ‘de Here’. Maar het is Yahweh. Bij de titel ‘Heer’ of ‘Here’ krijg je de indruk mee van heerschappij. Dat zit helemaal niet in die naam ‘Yahweh’. Al deze drie uitdrukkingen zijn gevormd uit die ene naam: ‘Yahweh’. Dan zegt Yahweh dat Hij de God is van de vaderen van Mozes, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, Yahweh zendt Mozes tot het volk Israël.
Ex. 3: 15 dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.
Als je maar ver genoeg doorgaat kom je ook in het geslacht van onze tijd. Zo wil God aangesproken worden tot in lengte van dagen. ‘Yahweh’. Daarnaast zien we dat Yahweh niet zegt: ‘zo wil ik verzwegen worden’. Hij wil worden aangeroepen.

De Naam Aanroepen
De joodse rabbijnen hebben eeuwenoude bepalingen dat de naam Yahweh alleen door de priesters uitgesproken mag worden bij het geven van de zegen. Buiten de tempel is het ook de priesters verboden deze Naam uit te spreken. In plaats van de naam van God ‘Yahweh’ spreken zij over ‘Shem’, wat ‘naam’ betekent. De Bijbel leert echter dat de redding is in het aanroepen van de naam van Yahweh. Dat is behoorlijk strijdend met deze rabbijnse traditie.
Zach. 13:9 Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: Yahweh is mijn Elohim.

De Context
Om nu te begrijpen wat er precies gebeurde met Mozes moeten we de context, de omgeving waarin dit plaats vond, goed verstaan.
De context is Gods plan om Zijn volk te bevrijden. Dit hele verhaal begint met dat God het roepen van Zijn volk hoort. Hij hoort de pijn van Zijn volk en Hij zegt: het is tijd. Ik ga mijn volk bevrijden. Daarvoor komt Hij bij Mozes en zegt dat Mozes moest uitgaan om Hem te vertegenwoordigen. ‘Ik zal ongelooflijke dingen doen en jij zal het volk bevrijden.’ Nu komen we weer op het punt wat we al een aantal keren eerder opgemerkt hebben. De naam Yahweh is altijd verbonden met een verbond. Het is de verbondsnaam van God. We gaan weer lezen, maar dan een hoofdstuk eerder.
Ex. 2: 24 En Elohim hoorde hun klacht en Elohim gedacht aan zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jakob.

Het Verbond Herinneren
Wat was de oorzaak dat God die dag in beweging kwam? Wat was de reden dat God zichzelf aan Mozes bekend maakte? Het was omdat Hij terugdacht aan het verbond dat Hij gesloten had. Dus in de allereerste plaats moeten we beseffen dat als God zich aan Mozes openbaart als Yahweh, hij dat doet omdat Hijzelf een verbond heeft gesloten. Hij heeft Zich vrijwillig verbonden aan Abraham, aan Izaäk en aan Jakob. Dat waren onvoorwaardelijke verbonden. God stelde geen eis aan de ander, Hij gaf alleen beloften. In tegenstelling tot politici komt Yahweh Zijn beloften altijd na. Yahweh is later, toen Mozes met het volk uittrok, ook met Israël getrouwd. Nou, dat verbond is dus een echte relatie. Bij zo’n verbondsrelatie geef je elkaar ook beloftes. Yahweh is degene, die altijd zijn beloften houdt. Hij houdt Zich aan Zijn verbond. Ik ga mijn mensen bevrijden. Ik doe wat ik ook zeg. De naam Yahweh mag ons altijd herinneren aan het feit dat Hij elke belofte, die Hij ooit gemaakt heeft in dit boek, de Bijbel, ook zal nakomen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende