U bevindt zich hier: Ufo's

Yahweh Bij Adam En Eva

God is er altijd bij als Yahweh wanneer mensen een verbond sluiten. We zagen dat toen het allereerste mensenpaar hun intrede in deze wereld deden God zich niet afzijdig hield. God bleef ook niet meer de afstandelijke enige ware scheppende Elohim. God kwam bij dit eerste mensenpaar en introduceerde zich als Yahweh. Yahweh, die een relatie aangaat met de mens.
De geschiedenis van de mens gaat verder en de mens zondigt, waardoor de zonde zijn intrede doet. Daar zullen we zeker nog apart bij stilstaan. Nu zijn we erop gebrand om Yahweh steeds beter te leren kennen.

Neem Je Genoegen Met Je Ufo Ervaringen?
Zoals ik al eerder schreef kan je er genoegen mee nemen dat jij je eigen ervaringen al hebt met geestelijke wezens. Je noemt ze wellicht anders omdat ze zich voordoen als buitenaardsen of aliëns, maar naarmate we hen vanuit de Bijbel steeds meer zullen leren kennen zal het steeds helderder worden dat het geestelijke wezens zijn, die zich met vlees en bloed, oftewel de mens van nature, willen vermengen. Ik heb dat reeds een verwoesting van de mens genoemd en dat zullen we in Genesis 6 uitvoerig belichten.
Neem je genoegen met die ervaringen? Hoeft het persoonlijk kennen van Yahweh, die je redden kan van die ellendige ervaringen voor jou niet? Dan zou je deze studies over kunnen slaan. Ik vraag je echter om wel de moeite te nemen om de Bijbel te pakken of HIER te klicken om Yahweh zelf echt te leren kennen. Uiteindelijk zal het je een totaal overzicht geven van de werkelijkheid van de geestelijke wereld.

De Redder Uit Abraham

Het lijkt alsof Yahweh zich telkens meer aan de mens openbaart. Voor de volgende inkijk in Gods openbaring gaan we naar de geschiedenis van Abraham en Abimelech. Aan Abraham was de beloofde zoon geboren in de eerste zeven verzen van Genesis 21. Dat was een ontzaglijk wonder omdat Abraham en Sara beide eigenlijk niet meer vruchtbaar waren. Maar uit die zoon zou de Redder van de wereld geboren worden, de Messias. We kunnen uitgebreid ingaan op het plaatje omdat door die uiteindelijke Redder alle volkeren een verbond zullen sluiten met het beloofde volk Israël om het water van het leven te ontvangen. We gaan echter eerst in op wat er daadwerkelijk plaatsvond.

Yahweh Bij Dit Verbond
Abraham en Abimelech sluiten een verbond en opnieuw is Yahweh daarbij. Eerst lees je van die verbondsluiting.
Gen. 21: 31 Daarom noemt men die plaats Berseba, want die beiden hebben daar gezworen.
Op grond van die eed is een verbond gesloten.
Gen. 21: 32 Toen zij te Berseba het verbond gesloten hadden,
Als antwoord daarop legt Yahweh zelf Zijn naam verder uit.
Gen. 21: 33 En Abraham plantte te Berseba een tamarisk, en riep daar de naam van Yahweh, de God van de eeuw, aan.

Yahweh El Olam
Er was daar een verbond gesloten tussen Abimelech en Abraham over de put, die Abraham gegraven had. Het land rondom die put werd daarop naar die eedzwering genoemd: ‘Beer-Sheba’. Dat betekent letterlijk: ‘put van de eed’. Op die plek roept Abraham dan de naam aan: Yahweh El Olam – ‘De God van de tijdperken’ of zoals het in het Nieuwe Testament zou heten: ‘de God van de aioon’.

De Aioon Of Deze Aioon
Yahweh is de God van de tijdperken. Nou is die naam wel heel bijzonder omdat als we naar het Nieuwe Testament gaan lijkt die naam toch wel heel sprekend op een naam van Gods tegenstander, de duivel. (We brengen satan hier al ten tonele, al zullen we later in aparte artikelen speciaal aandacht aan hem besteden.) Oppervlakkig zou je bijna denken dat de titel van satan en de titel van Yahweh identiek zijn. Maar er ligt een heel belangrijk verschil. Hier komt die tekst uit het Nieuwe Testament:
2 Cor. 4: 4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen,
Satan is de god van deze eeuw, oftewel de god van deze aioon of dit tijdperk , terwijl Yahweh de God van de eeuw of de tijdperken is. Hij is Degene die is, die was en die komen zal, de God die al de tijdperken in handen heeft, waar satan slecht deze eeuw, dit tijdperk van Hem heeft toegewezen gekregen.

De Tijd
Tijd is nog altijd een vreemd fenomeen in onze beleving. Soms zie je in sciencefiction films (ik ben gek op sciencefiction) dat mensen door een poort van de tijd heen en weer kunnen gaan. In de werkelijkheid hebben wij geen greep op de tijd. Maar Yahweh staat als het ware buiten de tijd en heeft de tijd in Zijn handen. Hij is Degene Die ooit de tijd gecreëerd heeft. Vanaf dat moment spreken we van een begin en een eind. Yahweh is van voor het begin en van na het einde. Hij omsluit het alles. Yahweh, de El van Olam.

Yahweh Is Erbij
Die Yahweh was erbij toen Abraham en Abimelech een verbondsrelatie aangingen. Hij was erbij als de God die alle tijden in Zijn hand heeft. Hij is zo groot en heerlijk dat Hij alle tijdperken omsluit en toch daalt Hij af als Yahweh om in elke relatie die we aangaan erbij te zijn.

Uit Genade Drinken

Als we dan nu nog even teruggaan naar dat plaatje is het ook zo heerlijk dat Yahweh, die de tijden in Zijn hand houdt het in Zijn tijd zal volbrengen dat alle volkeren tot Jeruzalem zullen gaan, daar een verbond aangaan om te drinken van het water van het leven om niet, oftewel uit genade.
Openbaring 21:6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet.
Openbaring 22:1 En hij toonde mij
een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.
Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En
wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Yahweh Kennen
Yahweh heeft onze tijden bepaald.
Handelingen 17:26 Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald,
Nu, op dit moment, heeft deze Yahweh jouw tijden in Zijn hand. O nee, het loopt Hem niet uit de hand.
Psalm 31:15 Mijn tijden zijn in uw hand, red mij uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.
Deze Yahweh te mogen kennen stijgt boven al het andere uit.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende