U bevindt zich hier: Ufo's

De Yahweh Groepen

Bij de voorbeelden van de Yahweh groepen, die we de revue hebben laten passeren, zou je wellicht tot de conclusie kunnen komen dat dit wel mensen moeten zijn met een zeer rijke fantasie. Ik sluit niet uit dat de fantasie ook een grote invloed gehad zal hebben, maar toch kunnen we hun getuigenis en zeker de vele bewijzen, op videobeelden vastgelegd, niet naast ons neerleggen. Ze spreken over Yahweh, maar als we de Bijbel onderzoeken over Yahweh blijkt Hij compleet Iemand anders te zijn dan deze strenge wettische geest, die zelfs het door God zelf geïnspireerde woord, de Bijbel ontkracht.
De geestelijke wezens die deze Yahweh groepen volgen horen ook thuis in die vele namaak ‘elohim’, die zich destijds als goden manifesteerden. Tegenwoordig verschijnen ze in hun vliegende schotels als aliëns en bij deze groepen zelfs als Yahweh. Bedenk, ook het wezen dat op 13 december 1973 aan Claude Vorilhon verscheen, stelde zich voor als ‘Yahweh’. De hele Raelian beweging is daaruit voortgekomen: Een principieel atheïstische groepering.
Deze wezens zijn de ‘elohim’, die slechts 10 % van alle bijbelteksten over Elohim vormen.

Weer Studeren
We gaan nu weer een studie beginnen, die je zelf met de Bijbel erbij na kunt gaan. Dat alles is goed te controleren als je HIER klickt. Hoewel het misschien op het eerste gezicht lijkt alsof deze studie geen enkel verband houdt met aliëns of buitenaardsen, heeft het er alles mee te maken. Zonder het kennen van de ware Yahweh zal je altijd makkelijk om de tuin geleid worden door namaak ‘yahwehs’ of zogenaamde broeders van Yahweh of Jezus. Ik wil je er graag aan herinneren dat ik ook gecharmeerd was door bepaalde groepen, zeker als ze een schijnbaar Bijbelse of Evangelische boodschap brachten. Het namaak kan je pas echt onderscheiden als je de Ware kent.

Wie Is De Ware Scheppende God?

Genesis 2:4 Ten tijde, dat de Yahweh Elohim aarde en hemel maakte.
Bij de overgrote meerderheid van de tekstplaatsen (90 %) waar de titel ‘Elohim’ gebruikt wordt gaat het over de ware scheppende God. Deze Elohim is Yahweh Elohim.
Naast al die verschillende geestelijke machten die we in de Bijbel tegenkomen is Yahweh de macht boven alle machten. We zagen reeds dat Hij de Elohim der ‘elohim’ is. Wanneer we dus geen onderzoek zouden doen naar wie Yahweh is om snel door te gaan met al die spannende buitenaardsen en aliëns, dan zouden we de belangrijkste Persoon, die werkelijk redt uit de macht van al die aliëns, over het hoofd zien.

Belangrijk Om Zijn Naam Te Kennen
Bij mij kwam deze vraag op: ‘Hoe belangrijk is het om Zijn naam te kennen?’
Het eerste wat we van een persoon kennen is zijn naam. Althans, men stelt zich voor. Ik heb dan dat ik nogal gauw de naam weer vergeet. Maar so what? Dan weet je nog alleen maar zijn of haar naam. Maar bij God ken je Hem door Zijn naam omdat Zijn naam iets ontvouwt over Zijn karakter. Door Zijn naam leren we iets kennen van Zijn Persoon. We kunnen nadenken over de vele titels van God, maar wil je Hem echt persoonlijk kennen, dan moet je Zijn eigennaam kennen.
De naam Yahweh bestaat eigenlijk uit slechts vier letters, namelijk de medeklinkers: YHWH. De oude rabbijnen zagen in deze vier letters de voortdurende tegenwoordigheid en de altijddurende onveranderlijkheid van Gods genade en liefde.
Jarenlang is de foutieve naam ‘Jehovah’ gehanteerd als de naam van God doordat men de klinkers uit de titel ‘adonai’, wat ‘Heer’ of ‘Gebieder’ betekent, er ten onrechte tussen kopieerde. Dit heeft ook het verkeerde beeld van een heerser deze naam binnen gebracht.

Die naam is Yahweh.
De naam Yahweh wordt meer dan 6800 keer gebruikt in de Bijbel. Het wordt zo’n drie maal vaker gebruikt dan de titel Elohim, de titel die vertaald betekend: ‘God’. Dat zeggen wij meestal. Wie heeft het nou over Yahweh?
Als je aan bijbelleraars vraagt wat de meest persoonlijke, meest intieme naam van God is, dan is dat deze naam Yahweh. Dit is de naam, waarmee God zich bekend maakte aan een worstelende dienstknecht, Mozes.
De titel Elohim wijst op God als de Schepper van alles. Met de titel Elohim hebben we alleen nog maar kennis van een algemene titel. Het zegt feitelijk nog niets over het wezen van God.
De naam Yahweh wijst echter op de relatie van deze ene God met de mens, dus ook met jou en mij. Vandaar ook dat de naam Yahweh pas verschijnt als de hele schepping voltooid is en God een relatie aangaat met de mens. Yahweh is kortweg gezegd de openbaring van Elohim. Het is Gods wezen aan de mens. Ook al is de scheppende Elohim liefde, in Yahweh treedt deze liefde naar buiten.

Een Relatie
Gods liefde krijgt handen en voeten in de Persoon Yahweh. Als Yahweh gaat Hij een relatie aan met de mensheid. Als Yahweh gaat Hij een relatie aan met Mozes. Als Yahweh gaat Hij een relatie aan met het volk Israël. Als Yahweh gaat Hij een relatie aan met jou en mij.
In Christus Jezus is Yahweh tot ons mensen afgedaald om ons allen met Zich te verzoenen. Dit is allemaal heel kort gezegd, daar ben ik me van bewust. Vandaar dat deze studie ook een lange studie gaat worden.
Wil je alleen een relatie met de buitenaardse kidnappers, die mensen ontvoeren uitsluitend voor hun eigen voordeel, dan kan je rustig deze studies overslaan. Wil je een relatie met Yahweh, die bevrijding schenkt dan is het nuttig voor je de Bijbel erbij te pakken en de komende studies na te lopen of het daadwerkelijk overeenkomt met wat er in die Bijbel staat.
Deze Yahweh wil ook een relatie met jou.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende