U bevindt zich hier: Ufo's

In ons overzicht zagen we dat het Hebreeuwse werkwoord ‘eill’ beslist niets anders kan betekenen dan ‘Jammeren’. Misschien heb je nog de vraag of het ook terecht past binnen het hele betoog in dit hoofdstuk. Daarom gaat we bekijken in welke verbanden dit werkwoord telkens opnieuw terugkomt in de Bijbel. In deze komende twee artikelen komt dus het waarom – daarom spelletje om de hoek kijken.

Jesaja 14: 12 Hoe ben jij [koning van Babel] uit de hemel gevallen, jij Morgenster [Letterlijk: Jammert jij!],

Ik kom nog even terug op dat overzicht in de vorige studie. Heb je ook gezien dat de werkwoordsvorm ‘eill’ in Jesaja 14: 12 exact dezelfde vorm is waarin het werkwoord de eerste keer gebruikt wordt in Zacharia 11: 2?
Okay, dan gaan we nu eventjes uitproberen of je die uitdrukking ook daar zo mooi kan vervangen door ‘Lucifer’. Dat zou toch prima moeten lukken als het onverhoopt hier toch terecht zo is weergegeven.

In Zacharia worden, evenals trouwens op veel plaatsen in de Bijbel, bomen vergeleken met mensen, die het uitschreeuwen vanwege dood en ellende. Opgelet, hier komt die idiote vertaling:
Zacharia 11: 2 Lucifer, jij cipres, omdat de ceder gevallen is, en de geweldige bomen verwoest zijn; Lucifer, o jullie eiken van Basan, omdat het ondoordringbare woud is neergestort.

Dit is toch wel je reinste onzin. Maar ja, Jesaja 14, is dat niet een ander geval? Nou, dat kunnen we gelijk uittesten want behalve in vers 12 komt het woord, zij het in een iets andere vervoeging, nog een keer voor in vers 31. Dus gaan we het daar nog eens uitproberen.
Jesaja 14: 31 Lucifer, o poort; schreeuw, o stad; sidder, o gans Filistea!

Weer een vertaling die nergens op slaat. Het is gewoon larie evenals in vers 12.
Goed, we hebben het nu wel door, neem ik aan. Er bestaat en bestond geen Lucifer, die verondersteld werd volmaakt te zijn geweest en waarvan men dan ook nog eens veronderstelde dat hij laten in satan veranderde.

Nu Lucifer uit de weg is geruimd, kunnen we weer onbevangen naar dit spotlied op de koning van Babel kijken. Het is deze koning die zich als god in de hemelen zal wanen. Het is deze koning die van die plaats verstoten wordt. Het is deze koning die zal denken alle volkeren te kunnen neervellen. Het is deze koning die zelf ter aarde neergeveld zal worden.
Wie is het absoluut niet? Precies, satan.

De redenen die Yahweh geeft om te jammeren
Dan nu de start van het waarom – daarom spel. Hier was het de koning van Babel tot wie Yahweh in een spotlied zegt: ‘Jammer, zoon van de ochtend.’ We zullen ontdekken dat de redenen om te jammeren doorlopend dezelfde is. Daarvoor zetten we wat teksten op een rijtje:

Jesaja 13: 6 Jammert [waarom?], want de dag van Yahweh is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige [Daarom].
Jesaja 14: 31 Jammer
[waarom?], o poort; schreeuw, o stad; sidder, o gans Filistea! Want uit het noorden komt rook en in de gelederen blijft niemand achter [Daarom].
Jesaja 23: 1 De last over Tyrus. Jammert
[waarom?], gij schepen van Tarsis, want het is verwoest [Daarom],
Jesaja 23: 6 & 11 Steekt over naar Tarsis, jammert
[waarom?] gij bewoners van het kustland!... Yahweh heeft aangaande Kanaän bevel gegeven zijn vestingen te verwoesten [Daarom],
Jesaja 23: 14 Jammert
[waarom?], schepen van Tarsis, want uw vesting is verwoest [Daarom].
Jesaja 65: 14 – 15 Jullie zullen schreeuwen van hartenleed en van gebrokenheid des geestes zult gij jammeren
[waarom?]. En jullie zullen je naam tot een vloekwoord achterlaten voor mijn uitverkorenen, en Adonai Yahweh zal u doden [Daarom];
Jeremia 25: 34 & 37 Huilt
[waarom?], gij herders! en schreeuwt, en wentelt u in de as, gij heerlijken van de kudde! want uw dagen zijn vervuld, dat men slachten [Daarom] zal, en van uw verstrooiingen [Daarom], dan zult gij vervallen [Daarom] als een kostelijk vat…. Want de landouwen des vredes zullen uitgeroeid [Daarom]worden, vanwege de hittigheid des toorns van Yahweh.
Jeremia 51: 8 – 9 Plotseling is Babel
gevallen [Daarom] en gebroken [Daarom], jammert [waarom?] om hem!... want tot de hemel reikt zijn oordeel [Daarom]
Micha 1: 8 – 9 Hierover wil ik weeklagen en jammeren
[waarom?], wil ik barrevoets gaan en naakt, zal ik jammerklachten uitstoten als de jakhalzen en rouwkreten als de struisvogels, omdat zijn wonden ongeneeslijk zijn [Daarom],

Als je het wilt kan je nog verder zoeken naar Bijbelteksten met dit woord ‘jammeren’ en telkens zal je dezelfde uitspraken van dood en verwoesting tegenkomen.

Is er nou ook enige overeenkomst te bespeuren in Jesaja 14 met deze uitspraken die we bekeken hebben en die in relatie staan met het woord ‘jammeren’? Is het niet opvallend hoe treffend dit woord ‘jammeren’ hier past in vers 12?

De komende koning van Babel zal reden te over hebben om te jammeren vanwege de verwoesting en ellende die van Yahweh over hem zal komen. In het volgende artikel zullen we nog even verder doorborduren op dit waarom – daarom spelletje. Waarom? Om echt elke mogelijke grond voor dit Bijbelvreemde theologisch bouwsel over de val van satan als Lucifer eens voor altijd te ondergraven.

Satan was satan vanaf het allereerste begin.
Johannes 8: 44 de duivel …... Die was een mensenmoordenaar van den beginne,
1 Johannes 3: 8 de duivel zondigt van den beginne.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende