U bevindt zich hier: Ufo's

Adonai Yahweh Elohim

Genesis 2: 1 Alzo werden voltooid de hemelen en de aarde en al hun heer.
We zagen dat we onze geborgenheid bij Yahweh Zebaoth kunnen vinden. Ik heb alleen nog niet alles over Hem ontvouwd. Daar wil ik in dit artikel aan voldoen.

Yahweh Zebaoth Tegenover De Antichrist
Vijftig maal komt de dubbele benaming Yahweh Zebaoth voor in het profetische boek Jesaja. Het is juist dit boek Jesaja wat veel te zeggen heeft over de komende antichrist. We zullen later nog apart op het onderwerp ‘antichrist’ ingaan. Belangrijk is om alvast te weten dat het Griekse woord ‘anti’ niet ‘tegen’ betekent, maar ‘in plaats van’. Het is dus een soort namaak Christus evenals de aliëns, die zich tegenwoordig in het geheim aan mensen openbaren slechts namaak ‘elohim’ zijn. Wat we ook moeten beseffen: hij is als het ware de Hybride onder de hybriden, het Superproduct van alle seksuele proefnemingen van de zogenaamde aliëns, oftewel de geestelijke machten.

Adonai Yahweh Zebaoth, De Drievoudige Naam
In Jesaja 10: 28 t/m 32 trekt de antichrist tegen Israël op en dan openbaart God zich heel bijzonder in vers 33
Zie Adonai Yahweh Zebaoth houwt met vervaarlijke kracht de loverkroon af, de rijzige stammen worden omgehouwen en de hoge geveld;
Die ‘rijzige’ stammen worden omgehouwen en die ‘hoge’ worden geveld. Hier hebben we opnieuw de Nefilim, die reuzen, oftewel al die hybriden die er dan opnieuw zullen zijn. Maar God verschijnt hier als ‘Adonai Yahweh Zebaoth’. Als de strijd op het toppunt gekomen is, de strijd der strijden gestreden wordt, verschijnt God in Zijn drievoudige naam.

De Gebieder
Adonai’ is net als ‘Elohim’ een meervoudsvorm, die ook weer gevolgd wordt door een enkelvoudig werkwoord. ‘Adonai’ is het meervoud van ‘Adoon’, dat ‘gebieder’ betekent.. Letterlijk verschijnt God hier dus als de Gebieder, de Ik Ben van de legermachten.

De Enige Plek Van Geborgenheid
In het grootste gevaar, in het diepst van de strijd, is God er als de beschermer, die het voor ons opneemt. Hoe?
Jesaja 31: 4 & 5 Want zo zegt Yahweh tot mij: Zoals een leeuw of een leeuwenjong over zijn prooi gromt (de ganse schare der herders wordt tegen hem samengeroepen, maar hij schrikt niet voor hun stem en vreest niet voor hun getier) zo zal Yahweh Zebaoth ten strijde nederdalen op de berg Zion en op diens heuvel; als vliegende vogels, zo zal Yahweh Zebaoth Jeruzalem beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden.
Als de antichrist op het toppunt van zijn macht zal zijn en er geen uitweg lijkt is er geborgenheid bij Yahweh Zebaoth.
Momenteel is het nog niet zo aan de oppervlakte omdat het profetisch programma van de Bijbel nog niet opnieuw opgestart is. Er lopen nu geen hybride volkeren rond op aarde. Er wordt wel al geëxperimenteerd in het verborgene. Dat betekent dat we aan de vooravond staan van dit gebeuren. Ik heb veel angst gehad om de ervaringen, die ik opgedaan heb in het verleden. Jij loopt misschien nog steeds met die angst rond omdat je vannacht zomaar weer van je bed gelicht kan worden voor een experiment. Mijn rust en vrede heb ik bij Christus gevonden. Hij is die Yahweh Zebaoth, die ook mij en ook jou uit de macht van deze aliëns bevrijdt.

De uitdrukking ‘Yahweh Zeboath’ wordt ‘Pantokratoor’ in het Nieuwe Testament
Letterlijk betekent Pantokratoor: de heerser over alles, meestal vertaald met de Almachtige.
Openbaring 1: 8 Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
In Openbaring 19 verschijnt hij als de ruiter op het witte paard en dan lezen we in vers 14
de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.
Deze gelegenheid is de enige keer dat je in het Nieuwe Testament de uitroep ‘Halleluja’ hoort, maar ook gelijk tot 4 keer toe. Waarom? Omdat de Pantokratoor, oftewel Yahweh Zebaoth, zijn koningschap op aarde aanvaardt.
Openbaring 19: 6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.
Tot nu toe is satan de overste van de wereld (waar ik later nog uitgebreid op terugkom). Dat zal dan veranderen, als de Almachtige samen met zijn hemelse legerscharen verschijnt. Zijn mensennaam is Christus Jezus, zo mogen we Hem aanroepen. Er is rust en veiligheid onder Zijn vleugels.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende