U bevindt zich hier: Ufo's

De Hemelse Legers In De Lucht

Genesis 2: 1 Alzo werden voltooid de hemelen en de aarde en al hun heer.
We hebben al diverse uitdrukkingen in de Bijbel bekeken die betrekking hadden op dit geestelijk leger. We zagen dat Yahweh staat boven die geestelijke legermachten. Hij is de Vorst van al die geestelijke machten. We zouden misschien verwacht hebben dat niet Yahweh boven hen gesteld was omdat we zo vaak negatief geconfronteerd worden met deze geestelijke machten. Er zijn inderdaad veel negatieve geestelijke machten aan het werk. Zij die ervaringen hebben met ontvoeringen door aliëns kunnen daar van alles over vertellen. Toch staat Christus Jezus, die Yahweh is, boven al die geestelijke machten. Hij staat ook boven alle mensen. Dat wil niet zeggen dat Hij instemt met een eigen weg die de mens bewandelt. Het geeft wel aan dat Zijn plan tot redding van het hele Universum Hem niet uit de hand loopt. We gaan verder kijken wat de Bijbel te zeggen heeft over dit ‘heer’. Ik zou zeggen: Pak je Bijbel er weer bij of klick op DEZE KOPPELING en controleer wat ik je voorzet.

De volgende uitdrukking is:
Het Leger Van De Hemel
Deze uitdrukking geeft aan waar deze legermacht zijn verblijf heeft: de hemel. Hier volgt de eerste vermelding:
1 Koningen 22: 19 Micha zei: Daarom, hoor het woord van Yahweh. Ik zag Yahweh op zijn troon zitten, terwijl het ganse heer van de hemel aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand stond.
De situatie hier is ook opvallend. Het is eenzelfde situatie als die waar satan, samen met de zonen van God, zich voor de Heer stellen.
Deze uitdrukking komt 12 maal voor. Meerdere keren in negatief opzicht. De mensheid is dit leger gaan vereren. Dit ligt al heel dicht bij wat we in UFO kringen tegenkomen. De schepping van de mens wordt in die kringen niet meer gezien als een daad van God, maar van de aliëns. Zij zouden onze scheppers zijn door het DNA bij de schepselen op aarde te beïnvloeden.

Een Lichaam Beheerst Door De Ziel Of Door De Geest
Let wel: In de Bijbel zijn deze geestelijke machten ook wel degelijk lichamelijke wezens. Het verschil ligt erin of het lichaam ziels is of dat het geestelijk is. Een duidelijke verklaring hiervan zie je in de volgende tekst:
1 Corinthe 15: 44 Er wordt een ziels lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een ziels lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.
Wij hebben nu een lichaam dat door de ziel beheerst wordt. In de opstanding ontvangen we een lichaam dat door de geest beheerst wordt. Zo’n geestelijk lichaam hebben engelen nu al. Dat blijkt uit de volgende twee teksten:
Mattheus 22: 30 Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel.
Markus 12: 25 Want
wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet, en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemelen.
Als aliëns aan mensen verschijnen is dat doorgaans in een humanoïde lichaam. Er is echter een verschil met ons lichaam. Het kan plotseling verschijnen en verdwijnen. Dat is ook het angstwekkende bij aliëns. Ze lijken zo maar uit het niets tevoorschijn te komen. Zij bezitten een geestelijk lichaam. Het is één van de verschillen tussen een ziels lichaam, wat wij nog hebben, en zo’n geestelijk lichaam.
Op dat huwen kom ik later nog terug.

Elohim - Aliëns
Het leger van de hemel heeft zich dus als ‘elohim’ laten aanbidden en nu verschijnen ze nog regelmatig als aliëns, die ons wijzen op hun genetische manipulatie als scheppende ‘elohim’. Dat is echter een grote misleiding.

We gaan naar de volgende uitdrukking:
Al Hun Legermachten
De allereerste vermelding van deze uitdrukking geeft direct aan dat al de geestelijke machten ook door God geschapen zijn.
Psalm 33: 6 Door het woord van Yahweh zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.
Waar de ufologen veelal geloven dat de schepping van de mens het werk van de buitenaardsen is, zijn ze dus vervallen tot het vereren van de schepping boven de Schepper (Rom. 1: 25). Deze uitdrukking komen we slechts 3 keer tegen in de Bijbel.

Het Leger Van De Hoogte In Den Hoge
Waar deze machten hun domicilie hebben blijkt zonneklaar uit deze titel, die in de enige bijbeltekst waar hij voorkomt staat tegenover de machthebbers hier op aarde. Hier komt die tekst:
Jesaja 24: 21 En te dien dage zal het geschieden, dat Yahweh bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem.
samengerold; al hun
heer valt af, zoals het loof van de wijnstok en zoals het blad van de vijgenboom afvalt.
Evenals de schepselen op aarde hun rechtvaardig oordeel niet kunnen ontlopen, zal dat precies eender gelden voor deze aliën schepselen in de hoge.

Het leger overgeven
Voor deze uitdrukking kies ik voor de Staten Vertaling omdat de exact gelijke bewoording in beide verzen in de andere vertalingen wegvallen.
Daniël 8: 12 & 13 En het heer werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel. Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de heilige zei tot den onbenoemde, die daar sprak: Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom als het heer ter vertreding zal overgegeven worden?
De mens zal dus de geestelijke legermachten gaan aanbidden en dat in plaats van de aanbidding van Yahweh stellen. Dat noemt God in Daniël ‘het heer in de afval overgeven’ en ‘het heer ter vertreding overgeven’. Dat is dus waar de inmenging van de buitenaardsen in de mensenwereld op uitloopt.

Ja, de inmenging van de aliëns heeft bijzonder beroerde gevolgen voor de mensheid. Dit is echter absoluut niet het slotakkoord en ik vraag je dan ook de volgende artikelen te blijven volgen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende