U bevindt zich hier: Ufo's

De Ufo Visie Op Geestelijke Legermachten

Ik hoop dat je na mijn hele lange verhandeling over Yahweh Elohim toch genoeg geduld hebt kunnen opbrengen om met me mee te blijven gaan op mijn onderzoektocht naar de Bijbelse achtergronden van Aliëns, buitenaards leven en Ufo’s.
Hopelijk wordt dat geduld nu weer enigszins beloond omdat we de geestelijke wezens verder gaan bekijken vanuit Bijbels licht. Ik volg enigszins de Bijbelse volgorde waarin de geestelijke wezens zich aandienen. Vandaar dat het eerste waar we na Yahweh Elohim op stuiten de strijdbare machten in het Universum zijn.

De Legermachten In De Hemel
In de televisieserie ‘Touched By An Angel’ kom je heel liefhebbende engelen tegen. Hooguit dat Tess nog wat strijdbaars heeft. Contact met een aliën is van een compleet andere orde. Dus dan toch maar geen geestelijke wezens, die zich voordoen als aliëns? In voorgaande hoofdstukken heb je wellicht al opgemerkt dat ik mijn ervaringen toets aan wat ik er in de Bijbel over terug kan vinden.
Voor het strijdbare karakter van die zogenaamde aliëns hoeven we maar één hoofdstuk verder te gaan in de Bijbel. Hier komt die:
Genesis 2: 1 Alzo werden voltooid de hemelen en de aarde en al hun heer.
Dat woord aan het eind, dat met ‘heer’ vertaald wordt is volslagen uit de mode. Niemand, die daar nog enige voorstelling bij heeft. De allernieuwste zogenaamde bijbelvertaling heeft er dan ook echt een potje van gemaakt met hun vertaling:
Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.
Ze hebben het misschien wel leesbaar gemaakt, maar de betekenis is compleet verloren gegaan.

De Krijgsmacht
Het woord ‘heer’ is een vertaling van het Hebreeuwse woord ‘Saba’, wat ‘dienstplicht’ of ‘krijgsmacht’ betekent. Het zou wat zijn als de hemel en de aarde daar alleen maar vol mee was. Gelukkig is er ook nog wel iets anders. Maar in Genesis 2 staat dus letterlijk dat de scheppende ‘Elohim’ ook een hemelse en aardse krijgsmacht geschapen heeft. Op dat moment was er bij het eerste mensenpaar op aarde nog geen krijgsmacht. Daar kan het dus niet op duiden. Maar wel in de hemel en die krijgsmacht komen we ook regelmatig verder in de Bijbel tegen. Een krijgsmacht, die zijn invloed niet alleen in de hemel uitoefent, maar ook op aarde.

Yahweh Zebaoth
In één van de eerste artikelen had ik het over David, die de reus Goliath versloeg in de naam van Yahweh Zebaoth. Het woord ‘Zebaoth’ is het meervoud van dit woord ‘Saba’ en betekent dus ‘de legermachten’. Zebaoth is dus geen eigennaam, zoals Yahweh, maar een titel voor de legers aan geestelijke machten. Wie zijn die legermachten?

Tsabaoth Uit De Scheppingsmythe ‘Nag Hammadi’
Voordat ik samen met jullie in de Bijbel duik om duidelijke antwoorden te krijgen bekijken we eerst wat voor soorten verhalen de ronde doen binnen de Ufo geschiedenis.
In de Chaldese leer van de Sabaeans verscheen de Heer Tsabaoth vanuit de ‘Boven Oceaan’ met zijn luchtvloot als een gnostisch meester. De scheppingsmythe ‘Nag Hammadi’ plaatste hem in de vijfde hemel, waar hij door Sofia, de lichtdraagster, bevorderd werd tot in de zevende hemel. Zijn vader was daar niet blij mee omdat hij nu een lagere positie innam dan zijn eigen zoon. Sabaoth veroordeelde zijn vader en prees Sofia. Toen hij met zijn vinger naar Sofia wees overweldigde haar licht hem en ontving hij grote macht tegen de geweldigen van de chaos, Vanaf dat moment werd hij de Heer van de macht genoemd. Hij haatte zijn vader, de duisternis, en zijn moeder, de afgrond, en verafschuwde zijn zuster, die zich op het water heen en weer bewoog. Vanwege zijn licht waren alle machten van de chaos hem vijandig. Ze begonnen een grote oorlog in de zeven hemelen. Zo werd Tsabaoth de heerser over de 12 ‘elohim’ van de chaos.

Vermenging Mythe En Ufo Verklaringen
Ook deze mythen hebben hun intrede gedaan in de Ufo verklaringen. Ze vermengen deze heer Sabaoth met de bijbelse Yahweh Zebaoth. De enige overeenkomst is de naamgeving. Maar men vertaald daarbij dan ook nog eens de bijbelse uitdrukking als: ‘de heer van het leger der ruimteschepen’ en hun plaatje is compleet.
De mythische Sabaoth is een Griekse afgod, die ook nog eens leek te wonen in de zevende hemel, waar de Bijbel niet over spreekt. De Bijbel kent slechts drie hemelen.
2 Corinthe 12: 2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden (of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het) dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel.
Helaas voor degenen, die zich graag in de zevende hemel voelen.

Die Zogenaamde ‘Elohim’ Zijn Slechts Deel Van Het ‘Heer’.
Deze ‘elohim’ uit de Gnostiek hebben niets met de schepping uitstaande, behalve dat zij wellicht ooit als geestelijke machten geschapen zijn en aldus tot het ‘heer’ van Genesis 2: 1 behoren. Dat ‘heer’ was nooit bedoeld om als ‘elohim’ aanbeden te worden
Deuteronomium 4: 19 en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen,
Deuteronomium 17: 3 die
vreemde [aliën] elohim gaat dienen en zich daarvoor nederbuigt, voor de zon of de maan of heel het heer des hemels, wat Ik verboden heb;
2 Koningen 17: 16 Zij hadden zich neergebogen voor
het gehele heer des hemels en de Baäl gediend.
2 Koningen 21: 3 Hij boog zich neer voor
het gehele heer des hemels en diende het.
2 Koningen 23: 5 Ook schafte hij de afgodspriesters af, die voor de Baäl, de zon, de maan, de sterrebeelden en
het gehele heer des hemels offers ontstaken.
Hoewel het dus nooit de bedoeling was deze vreemde (aliën) ‘elohim’ te aanbidden gebeurde dit wel en nu kijken UFO onderzoekers als Zecharia Sitchin en Erich von Däniken naar deze ‘elohim’ en verklaren er de feilbare scheppers van de wereld mee.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende