U bevindt zich hier: Ufo's

Leg Het In Gods Hand

Genesis 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds,

Waarom Dit Onderwerp?
Je zult je wellicht afvragen waarom ik zo uitgebreid op het vraagstuk inga wie satan is. Daar heb ik meerdere redenen voor.
1/ De zogenaamde buitenaardsen, die zich aan de mensen presenteren als aliëns, zijn letterlijke wezens.
2/ In tegenstelling tot ons, mensen met lichamen door de ziel beheerst, zijn zij lichamelijke wezens beheerst door de geest.
3/ Eén van de voornaamste groepen onder die aliëns zijn de Reptilianen.
4/ De satan, als slangenwezen en grote draak, valt onder dezelfde categorie samen met de Serafs.
5/ Satan zelf staat aan het hoofd van deze reptielachtige geestelijke wezens.

Satan, Het Slangenwezen
Uit de studie die we tot dusver over de titel ‘satan’ gedaan hebben is gebleken dat dit slangenwezen in de hof van Eden de satan is. We hebben ontdekt dat de schepping van dit slangenwezen een zware, pijnlijke bevalling was voor Yahweh. Daaruit kunnen we concluderen dat satan, het slangenwezen, als satan geschapen is. Daar zullen we laten zeker meer grond voor vinden.

Tegenstander
Uit het onderzoek van het zelfstandig naamwoord bleek dat satan beslist geen eigennaam is maar een titel. Die titel wordt vanaf de start van de Bijbel geplakt op elke tegenstander in welke vorm dan ook. Yahweh zelf kon een satan zijn in die zin, de engel van Yahweh, volkeren en gewone mensen, maar ook de satan zelf. We zullen ons bij het gebruik van de titel dus telkens moeten afvragen wie ermee bedoeld wordt.

De Werkelijke Satan
Uit het boek Job zagen we dat waar de daadwerkelijke satan handelt, hij dat slechts kan doen binnen het plan van God. Ook dient hij zelfs Gods plan om de mens dicht aan Zijn hart te hebben. Het begrijpen daarvan is lang niet altijd zo makkelijk als dat ik het hier even opschrijf, zeker als je persoonlijk met het lijden wordt geconfronteerd.

De Teksten Met Het Werkwoord ‘Satan
In het overzicht van de verschillende Bijbelse woorden zagen we dat het Hebreeuwse woord ‘satan’ ook als werkwoord voorkomt. De betekenis is dan ‘weerstand bieden’ of ‘tegenstander zijn’. Het zijn slechts zes Bijbelteksten waar dit werkwoord voorkomt. We gaan ze stuk voor stuk bekijken.

In Zware Tijden Slaan Satans Toe
De eerste keer dat we dit werkwoord tegenkomen is in een Psalm van David toen hij er behoorlijk beroerd aan toe was. De hele beschrijving van de Psalm tekent een doodzieke David. Dan blijken verschillende vrienden ook niet bijzonder waardevol omdat ze dan met beschuldigingen komen. Degenen die het toch al niet zo goed met hem voor hadden richten nog eens extra hun pijlen op David. Die personen benoemd hij als zijn satans.
Psalm 38: 20 zij, die mij kwaad voor goed vergelden zijn mijn satans , omdat ik het goede najaag.
Het is een zeer leerzame Psalm die aantoont hoe je te midden van zulke satans alles in de hand van de Heer kan leggen.

Leg Het Alles In De Hand Van De Heer
De volgende vijf Tekstplaatsen bewaren we voor het volgende artikel. De belangrijkste les voor vandaag hebben we alweer te pakken. Of we nu met ziekte of met strijd geconfronteerd worden, of we nu met mensen als satans of zogenaamde buitenaardsen geconfronteerd worden. Onze kracht ligt alleen in de Heer, bij wie we onze toevlucht mogen zoeken. We mogen het in Zijn hand leggen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende