U bevindt zich hier: Ufo's

Satan, Duivel, Leugenaar, Moordenaar

De Val Van Satan Uit De Hemel
Lukas 10: 18 Hij [Christus Jezus] zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.
De overgrote meerderheid van Bijbeluitleggers plaats deze gebeurtenis ten onrechte in het verleden. Hoewel deze wereld in een ellendige staat verkeert is het er nog lang niet zo beroerd aan toe als wanneer satan daadwerkelijk op aarde geworden zal zijn. De daadwerkelijke gebeurtenis die Christus hier profetisch al zag vinden we beschreven in Openbaring.
Openbaring 12: 9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Toekomstige Gebeurtenis
Dit zal in de toekomst plaats vinden in de Dag des Heren. Hoe ernstig dit voor de wereld zal zijn wordt een aantal verzen verder beschreven
Openbaring 12: 12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.
Dat zal het moment zijn dat er een gigantische vervolging van de Vrouw Israël zal plaats vinden. Zij vlucht in de woestijn. Satan werpt een rivier achter haar aan. Er komt een scheur in de aarde en al het water stroomt daarin weg.
Er zal dus een tijd aanbreken in de toekomst dat satan uit de hemel geworpen zal worden. Dan heeft hij niet meer de mogelijkheid om heen en weer te gaan naar de hemel. Het wordt een verschrikkelijke tijd op aarde. Zover is het nu nog niet.

Tegenwerker Van Genade
Toch werkt satan wel degelijk in de huidige tijd. Hij is de grote tegenwerker van God. Hij zal alles in het werk stellen dat we geen zicht krijgen op de overvloeiende rijkdommen van Gods genade. Hij toont ons onze eigen mogelijkheden, onze eigen potentie. Heel plat gezegd roept hij ons allen toe: Geloof in jezelf.

Door Elkaar Gooien
Hij is de duivel, degene die alles door elkaar gooit. We denken zicht te hebben op God via uiterlijke symbolen en uiterlijke vastigheden. Het geloof is echter het bewijs van de dingen die je niet ziet (Hebreeën 11: 1).
Johannes 20: 29 Jezus zei tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.
Wij leven in de tijd van de verborgenheid. God houdt Zich verborgen voor deze wereld. Uiterlijk valt er niets te ontdekken van Zijn handelen. De duivel gooit alles door elkaar en leert ons te vertrouwen op uiterlijke vastigheden.

Leugenaar
Satan is de leugenaar vanaf het begin. Bedrog is zijn grootste troef. Het sterkste staaltje van deze specialiteit geeft hij weg als hij ons laat geloven dat hij niet satan is. Manipulatie is zijn wapen. Zo bewerkt hij de mens zodat ze geloven dat ze hun eigen welzijn zelf in handen hebben. ‘Geloof het en je bezit het’ is zijn credo. Geloof in zijn aanpak en je hebt de wereld aan je voeten liggen, wil hij ons doen geloven. Hij doet zich voor als de redder uit de ellende, terwijl hijzelf de personificatie is van ellende.

Moordenaar
Daar komt de ware moordenaar van den beginne om de hoek kijken. Hij is geen redder, hij is een verslindende leeuw. Hij presenteert zich echter als de engel van het licht. Deze leugenaar doet zich altijd anders voor en we zien een wereld buigen voor deze zogenaamde lichtbrenger.

Summum Van Zijn Leugen
Zijn het alleen de domme blondjes die door hem bedrogen worden? Was het maar waar. De geleerden en intellectuelen van de wereld zitten op zijn school. Satan had de taak gekregen om het zicht op de genade te benemen en je kan zeggen dat hij daar in de wereld bijzonder succesvol in is geslaagd. Uiteindelijk zal het inderdaad uitlopen op die gebeurtenis dat hij op aarde geworpen zal worden. Uiteindelijk zal er inderdaad een vermenging plaatsvinden tussen de mens en satan. Of dat door middel van DNA manipulatie of door seksueel contact plaats zal vinden is onzeker. Maar er zal een mens der schande opstaan, een hybride. Het bedrog en de leugen is dan zover doorgewerkt dat de mensheid dit schepsel zal verwelkomen als een openbaring van de ware god. Die grote leugenaar.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende