U bevindt zich hier: Ufo's

Satans Ontvouwing Van Oude Naar Nieuwe Testament

Satan, De Oude Slang
Wie satan nu feitelijk is komt in de Bijbel slechts geleidelijk aan openbaar. De eerste tekening die de Bijbel geeft van de personificatie van het kwaad is in het slangenwezen. Als je goed leest valt natuurlijk wel direct het idiote op van zijn aanbod dat de mens ‘als Elohim’ zou worden. Zo’n belofte neem je toch eigenlijk niet serieus als je die uit de mond van alleen maar een dier hoort. Dat is niet erg overtuigend.
Het was natuurlijk de duivel, die zondigt vanaf het begin (1 Johannes 3: 8). Het was zonder meer satan, de oude slang (Openbaring 12: 9). Maar zo wordt hij niet direct aangewezen in het begin van de Bijbel.

Bron Van Het Kwaad – Bron Van Het Goede
Eigenlijk bleef gedurende de hele periode van het Oude Testament het plaatje van satan nogal vaag. Wat dat betreft bleef de bron van het kwaad behoorlijk onbekend.
Aan de andere kant had je de Bron van het goede. Die wordt gelijk vanaf het eerste begin in al Zijn heerlijkheid helder getekend. Kwaad was dan ook haast alleen bekend als een afdwalen van die Bron van het goede. De bron achter al het kwaad, satan, wordt pas werkelijk onthuld in het Nieuwe Testament.

Het Boek Job
De uitzondering op de regel zou je het boek Job kunnen noemen. Daar wordt satan wel degelijk letterlijk vermeld. Ook zien we daar hoever zijn macht reikt. Daarbij valt op dat hij die macht alleen kan en mag gebruiken waar dit in het plan van God past. Het Nieuwe Testament gaat zelfs een heel stuk verder dan deze beschrijving van satan in het boek Job.

Het Boek Zacharia
Ook het boek Zacharia tekent de ondergeschiktheid van satan aan Yahweh als hij de hogepriester wil aanklagen.
Zacharia 3: 1 & 2 Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua zien, staande voor de Engel van Yahweh, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Yahweh echter zei tot de satan: Yahweh bestraft je, satan, ja Yahweh, die Jeruzalem verkiest, bestraft je; is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt?

Het Nieuwe Testament
Het is het Nieuwe Testament dat ons in concrete bewoordingen met het bestaan van satan confronteert. Vanaf de eerste start bij de Evangeliën, waar hij verschijnt als de persoonlijke verleider van onze Heer, door de brieven tot en met de Openbaring wordt zijn bestaan telkens opnieuw als een vertrouwde en belangrijke waarheid geponeerd.

Satan Uit De Hemel Gevallen
Laat ik maar gelijk een tekst bij de kop pakken uit het Nieuwe Testament die veel verwarring heeft veroorzaakt.
Lukas 10: 18 Hij [Christus Jezus] zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.
De Heer Jezus zag iets gebeuren. Hij vertelt er echter niet bij wanneer dit plaats vond of nog moet plaats vinden. Het tijdstip staat er niet bij. Het aparte feit doet zich echter voor dat het gros van de christenheid wel denkt te weten wanneer dit plaats vond. Daarvoor gaan ze naar Bijbelgedeelten uit Jesaja en Ezechiël. Omdat deze gedachte zo wijd verbreid is zal ik die gedeelten later uitvoerig doornemen. Men leest daar iets in wat dan prima zou passen tussen Genesis 1: 1 en Genesis 1: 2.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende