U bevindt zich hier: Ufo's

De Geestelijke Tegenstander

Genesis 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds,

Satan, een tegenstander van God
Als we over satan nadenken is het van belang dat we het doel van satan goed doorhebben. In alle facetten werkt hij God tegen. Daarvoor heeft hij echt alle mogelijke middelen voorhanden. Besef goed dat hij daar zeer bedreven in is.
Ik heb uit de reacties op de voorgaande artikelen wel al begrepen dat het erg moeilijk te bevatten is dat satan nou juist geschapen is om die tegenstander van God te zijn. Daarom nog een voorbeeld om dit beginsel te illustreren.

De Spiegel
Om de voortreffelijke eigenschappen van Zijn Persoon goed tot zijn recht te doen komen heeft God voor een donkere achtergrond, de satan, gezorgd. Je kan dat vergelijken met de zwarte achterlaag die elke spiegel nodig heeft om een helder spiegelbeeld weer te geven. Zo had God ook in Zijn schepping een zwarte achtergrond nodig om Zijn heerlijkheid uit te doen komen. Satan, de tegenstander, is die zwarte achtergrond.

Gods Kracht, Wijsheid, Liefde En Genade
De kracht van God hadden we nooit gekend zonder de krachtige tegenstand. De wijsheid van God hadden we nooit gekend zonder de sluwheid van satan. De liefde van God hadden we nooit gekend zonder de tirannieke tegenstand van satan. De genade van God hadden we nooit gekend zonder de leugens van de kracht in jezelf, die satan verspreid.

Christus Doet Alle Werken Van Satan Teniet
Satan is een machtig tegenstander die uitsluitend door Christus in macht en gezag overtroffen wordt. In de loop van de vele studies over Ufo’s zullen we veel verschillende geestelijke machten tegenkomen. Velen van hen hebben blijkbaar de leugens van deze tegenstander geslikt. Je ziet dat in de vele esoterische denkbeelden, die in de Ufo wereld opgang doen. Ze zijn daarmee onderworpen geraakt aan zijn invloed. Dat hij bijzonder veel macht heeft blijkt wel uit het feit dat Michaël, één van de hoogste engelen, hem niet zomaar kon bestraffen.
Judas 1:9 Zelfs de aartsengel Michaël waagde het niet de duivel te beschuldigen en te veroordelen toen hij met hem twistte over het lichaam van Mozes. Hij zei alleen: ‘Moge de Heer u straffen.’
De Heer zelf heeft wel dat volle gezag, zoals blijkt uit deze tekst. Hij is ook werkelijk de Enige die alle werken van satan zal teniet doen.

Karikatuur Van Satan
Er is een soort karikatuur ontstaan van satan alsof hij het voorzien heeft op ons vlees. Mensen zondigen en wijzen dan naar satan als de hoofdschuldige. Mensen hebben tegenspoed en wijzen dan naar satan. Mensen hebben ruzie met elkaar en wijzen dan naar satan. Zelfs oorlog wordt op zijn bordje geschoven. De Bijbel legt de verantwoording voor deze zaken echter volledig in handen van de mens zelf.

Satan Is Een Geestelijk Wezen
Satan houdt zich als geestelijk wezen met name bezig met de zaken die onze geest betreffen. Ons geestelijk leven is het waar hij het op gemunt heeft. Hij kan wel degelijk invloed uitoefenen op ons vlees, maar zijn doel is om onze geest te treffen.

Tegenstander Van Genade
Om maar gelijk man en paard te noemen: Hij is de tegenstander van genade. Het is de genade van God die ons vertrouwen richt op Christus alleen. Dit simpele vertrouwen op God is namelijk een gesteldheid van onze geest. Dat vertrouwen vindt plaats in ons denken. Daar is zijn sluwheid op gericht. Hij wenst niet dat we afhankelijk zijn van God en Zijn Woord. Voor geen meter pikt hij het dat we uitsluitend op grond van genade leven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende