U bevindt zich hier: Ufo's

Satan In Het Leven Van Job

Het Lidwoord Kenmerkt De Feitelijke Satan
De eerste keer dat in het Oude Testament de feitelijke satan met zijn bekende titel op het toneel verschijnt is in het boek Job. Je kan dat in het Hebreeuws herkennen doordat hier ook het lidwoord gebruikt wordt voor het woord ‘satan’ . De keren dat het woord ‘satan’ gebruikt wordt zonder lidwoord is het ook telkens een tegenstander in het algemeen.

De Geschiedenis Van Job
Het onderwerp van dat boek is Job zelf, een zeer rechtvaardig en heilig man op aarde. De geschiedenis loopt goed af, je kan wel zeggen: Perfect. Hij had God leren kennen. Nu niet meer alleen dat hij over Hem gehoord had, maar van aangezicht tot aangezicht. Maar we beginnen bij het begin.

De Eerste Tegenstand Van Satan
Satan zegt tegen God: ‘Je zegent Job met van alles en nog wat. Je beschermt hem en zet dan nog eens een hek om hem heen. Vind je het gek dat hij dan zo goed is? Neem dat allemaal maar eens weg. Dan vervloekt hij je in het gezicht’. Zo staat het er niet letterlijk, maar daar komt het wel op neer.

Terugvallen Op De Genade
Satan kreeg de toestemming om Job alles af te pikken. We moeten even terugdenken aan het verhaaltje met die violist bij deze geschiedenis. De snaren werden losgegooid. Het muziekstuk werd op de kop op de lessenaar gelegd. Job moest zelfs de dood van zijn kinderen ondergaan. Job bleef trouw aan Yahweh. Hij bleef terugvallen op de genade van God.

De Tweede Tegenstand Van Satan
In het tweede hoofdstuk verschijnt de satan opnieuw bij de Heer. God zelf wijst hem op Zijn trouwe dienstknecht Job. ‘Wat je ook met hem uitspookt, hij blijft afhankelijk van mij’. Dat is weer een vrije weergave mijnerzijds. Daar ga ik nog even mee door.
Moet je eens kijken wat er gebeurt als je hem in zijn gezondheid treft. Dan piept die wel anders’, zei satan. Satan kreeg toestemming om ook die compositie op de kop te zetten. Hij mocht hem in zijn gezondheid raken.

Binnen Gods Grenzen
Was satan nou oppermachtig? Was hij de (tijdelijke) overwinnaar? Moet je goed opletten wat daar gebeurt. Hij mocht van alles, tot op een bepaalde grens. Hij mocht Job niet het leven benemen. In dit boek Job blijkt onomwonden dat satan onder de controle staat van de almachtige God. God had hem grenzen gesteld en wee zijn gebeente als hij die niet respecteerde.

Genade Komt Openbaar
God bepaalt wat satan wel of niet doet. De violist maakt zelf de snaren los, wat zijn werk behoorlijk tegenstaat. Job bleef leven, maar wel onder verschrikkelijk lijden. Je moet echter goed opletten hoe zo’n juweel van leven daaruit voortkwam! Gods genade komt tot bijzondere bloei in het leven van Job.

Genade In Jouw En Mijn Leven
God wil Zijn genade in jou en mij openbaren. Daartoe kunnen we enkel en alleen terugvallen op God zelf. Maar al het lijden in deze wereld werkt mee tot dit doel.
Romeinen 8: 28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede
Ja, God gebruikt deze tegenstander tot dat doel. Wij ervaren het lijden niet als een prettige zaak. Integendeel. Ik loop voortdurend tegen mijn eigen beperkingen op. Maar ik mag dan terugvallen op de genade van God. Dat is Gods doel in ons leven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende