U bevindt zich hier: Ufo's

Illustratie Van De Virtuose Violist

De almachtige God heeft een tegenstander geschapen heeft om zijn heerlijkheid en genade aan de mensheid te tonen.

Een Illustratie
Eén van de meest beroemde violisten had een rivaal. Een andere, jaloerse violist had speciaal voor hem een bijzonder moeilijk muziekstuk gecomponeerd. Die rivaal was ervan overtuigd dat hij dat stuk niet zou kunnen spelen. Hij zat zich al te verheugen op zijn afgang. Natuurlijk, als hij het toch zonder fouten zou kunnen spelen zou zijn eer nog veel meer geroemd worden. Maar dat kon hij zich niet voorstellen.
De beroemde violist pakte het muziekstuk en zette het op de kop op zijn lessenaar. Drie van de vier snaren van zijn viool maakte hij los. Zo hield hij nog maar één snaar over om op te spelen. Hij zette de strijkstok op die ene snaar en speelde het hele stuk perfect, zonder een fout te maken.
Zijn rivaal was helemaal verpletterd en ging af. De violist had precies het tegendeel bereikt van wat de componist voor ogen had gestaan. In plaats van dat hij afging was zijn roem nog verder uitgebreid.
Het op de kop gezette muziekstuk was een behoorlijke tegenstander om het geheel tot een goed einde te brengen. De losse snaren waren stuk voor stuk zondaren om het werk goed in het honderd te laten lopen. Hadden die snaren enig eergevoel in hun dunne lijven gehad, dan hadden ze de voldoening gevoeld dat ze bijgedragen hadden aan de meerdere eer van hun meester.

De tegenstander Is Daartoe Geschapen
Gods eer wordt groter juist door de tegenstander die Hijzelf geschapen heeft. God voorzag dit slangenwezen met genoeg intellect om Hem tegen te werken. Daartoe heeft God hem geschapen. Wij zien God als de formeerder van het licht. Hij heeft echter ook de duisternis geschapen.
Jesaja 45: 7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak de vrede en schep het kwaad, Ik, Yahweh God, doe al deze dingen
Jesaja 54: 16 Zie, Ik ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die
de verderver geschapen heb om te vernielen.

De Schepping Van Het Slangenwezen
Job 26: 13 Zijn hand heeft de opstandige slang voortgebracht
Hier hebben we een verwijzing naar de taak van de tegenwerker: om tijdelijk ellende en pijn in de schepping binnen te brengen. De barensweeën bij het voortbrengen van dit opstandige slangenwezen zijn een hint dat Yahweh Zelf in sympathie meeleed toen Hij hem schiep. Hij maakte hem om vanaf het begin mensendoder en zondaar te zijn.

Ook Menselijke Tegenstanders Door God Opgeroepen
Als we de Bijbel goed kennen is het niet zo’n vreemde zaak dat God tegenstanders gebruikt om Zijn doel te bereiken. We zien dat al in de geschiedenis van het volk Israël. Ook tegen hen roept God de tegenstand van de Egyptenaren op.
Psalm 105: 25 Hij [Yahweh] veranderde hun harten, zodat zij zijn volk haatten en listig handelden tegen zijn knechten.
Hier staat dat God de harten van de Egyptenaren veranderde. Dit was nog niet eens omdat het volk van Hem afgedwaald was en dus gecorrigeerd moest worden. Dat was later wel de reden.

God schiep het slangenwezen om een tegenstander te zijn. In de illustratie zagen we dat die virtuoos violist ook tegenstanders opstelde (het op de kop gezette muziekstuk, de losse snaren) om zijn virtuositeit te meer openbaar te maken. In de volgende artikelen zullen we een blik achter de schermen werpen hoe God dit aanpakt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende