U bevindt zich hier: Ufo's

Een Taak Voor Satan

Vanaf Het Begin
Joh. 8: 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.
Vanaf het begin was satan een tegenstander, een door elkaar gooier, een zondaar, een mensenmoordenaar en een leugenaar. God schiep hem als tegenstander en zondaar.
Juist daar hebben we als mens de grootst mogelijke moeite mee. God zou hem als tegenstander en zondaar geschapen hebben.

Een Taak Voor De Tegenstander
We vergeten er dan bij dat God hem met een doel, een taak, als zodanig geschapen heeft. Gods plan der eeuwen, waarin God dwars door alle tijdperken, oftewel aionen, heen Zijn plan van genade met de mens zou uitwerken, zal de mens leren enkel en alleen op Hem te vertrouwen. De taak van satan was om dit werk van God te dwarsbomen. Was dat dan mogelijk voor satan? Nee, want hij is een zondaar. Was satan te vertrouwen in die taak? Nee, want hij is een leugenaar. Dit komt al direct in de sluwheid en listigheid van het slangenwezen tot uiting. Hoe mooi hij zichzelf ook voordoet, hij is en blijft een vijand van de mens. Let wel, zijn tegenstand gaat echt tot het uiterste om de mens uit te roeien.

Onze Moeite Met Die Taak
Het is zo begrijpelijk dat we God niet als de oorsprong van deze tegenstander kunnen zien. Wat heeft God uitstaande met het kwaad? Inderdaad, God is licht en in Hem is totaal geen duisternis. Een zondaar, die ook nog eens de taak heeft het werk van God te slopen en te ruïneren lijkt daar volkomen mee in tegenspraak. Maar in het plan dat God in de achtereenvolgende aionen wil uitwerken om Zijn genade te tonen is wel degelijk een rol toegewezen aan deze tegenstander.

Genade Openbaart Zich Bij Tegenstand
Zonder het kwaad van deze tegenstander hadden wij geen zicht gekregen op de liefde van God. We hadden God dan wel als Schepper gekend, maar zonder Zijn genade te proeven. Zonder de tegenstand van deze zondaar hadden we niets geweten van de overwinning die er alleen ligt in Christus. We hadden feitelijk niets geweten van de veiligheid en geborgenheid, die we nu bij de Heer hebben gevonden. Er zou geen spontane verering en lofprijzing zijn.

Een Almachtig God Die Zijn Genade Toont
Het is een almachtig God die zelf een tegenstander geschapen heeft om zijn heerlijkheid en genade aan de mensheid te tonen. Als het niet Gods bedoeling was geweest dat satan zou zondigen, dan had God iets van Zijn almacht in moeten leveren toen hij wel een tegenstander bleek te zijn.

Mijn eigen weerstand
Als ik dit opschrijf voel ik gelijk de weerstand opkomen bij deze tekening van satan als dienstknecht van een almachtig God. Ik erken de pijn die er ligt in het kwaad in deze wereld. Ik voel dat ook in elke vezel van mijn wezen. Ook ik onderga de strijd die er ligt in het feit dat we onderworpen zijn aan de vergankelijkheid. Mijn eigen asperger zijn levert zoveel botsingen op in het gewone dagelijkse leven van dit bestaan. Kunnen we dan zomaar al het kwaad in deze wereld op het bordje van een almachtig God leggen? Als mensen ontmoetingen met Aliëns hebben en sommigen zelfs ontvoerd worden om experimenten te ondergaan, ligt dat dan binnen de begrenzingen van Gods plan?

Emotioneel zijn de bezwaren legio. We zullen echter weinig of niets verstaan van Gods genade als we deze grondwaarheden niet doorkrijgen. Daarom wil ik in de volgende artikelen dit ook verder uitwerken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende