U bevindt zich hier: Ufo's

In Het Begin Al Satan & Duivel

Menselijke Tradities
Over de oorspronkelijke staat van satan heeft de Bijbel wel degelijk het één en ander te zeggen. De meeste opvattingen op dat gebied zijn echter meestal alleen maar getrokken uit tradities en overleveringen. Dat zal veel mensen verbazen omdat er toch geleerd wordt dat satan eerst als Lucifer prima geschapen was, maar later in zonde was gevallen.

Milton & Joost Van Den Vondel
Die zogenaamde val van een zekere Lucifer wordt geleerd vanuit twee hele hoofdstukken in de Bijbel. Ik zal die hoofdstukken laten uitgebreid behandelen om aan te tonen wat er in die hoofdstukken letterlijk besproken wordt. Dan zal blijken dat satan in beide hoofdstukken zelfs totaal niet voorkomt. Het zijn tradities, mythen en overleveringen, die in Engeland populair gemaakt zijn door Milton en in Nederland door Joost van den Vondel, maar zonder enig spoor van Bijbels gezag.

Zondaar, Mensenmoordenaar & Leugenaar
We hebben al ontdekt dat satan zijn oorsprong vindt in God en was geschapen in Christus. We gaan nu naar enkele Bijbelteksten die helder laten zien dat hij als zondaar, mensenmoordenaar en leugenaar geschapen is.
Joh. 8: 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.
1 Joh. 3: 8 wie de zonde doet is uit
de duivel, want de duivel zondigt van den beginne.

In Den Beginne
Vanaf het begin was de duivel een zondaar, mensenmoordenaar en een leugenaar. Misschien hebben wij in het westen wel niet meer zo’n goed begrip van wat dat begin was. In het oosten had men daar een stuk minder moeite mee.
De joden noemen nog steeds het boek Genesis niet Genesis. Zij gebruiken simpel de eerste woorden van het boek om aan te geven welk boek het is. Als zij dus ‘Genesis 1: 1’ opzoeken dan kijken zij bij: ‘In het begin 1: 1’. Het is dus heel goed mogelijk dat dit is waar Johannes hier over schrijft. Dus vanaf het begin, vanaf de allereerste openbaring waar wij iets over lezen kunnen in de Bijbel, ‘in den beginne’, zondigde satan. Hij was een zondaar vanaf dat begin.
Hoe komen we er dan bij om de Bijbel letterlijk tegen te spreken door te beweren dat hij niet vanaf het begin zondigde. Johannes stelt dat hij dat wel deed. Het is dus een kwestie van eenvoudig buigen voor de Bijbel of het eigenwijs beter weten. Welke reden hebben we daarvoor?

Satan & Duivel
Dan wil ik ingaan op zijn titel. Als duivel is hij vanaf het begin een door elkaar gooier. Als satan is hij vanaf het begin een tegenstander. Hij werd dus niet een wezen die alles door elkaar gooit doordat hij in zonde viel. Hij werd ook geen tegenstander doordat hij in zonde viel. Dat hij een zondaar was vanaf het begin sluit zo’n hele val al totaal uit. Dat hij deze titels al per definitie draagt bevestigt dit nog eens.
Vanaf het begin was satan een tegenstander, een door elkaar gooier, een zondaar, een mensenmoordenaar en een leugenaar. God schiep hem als tegenstander en zondaar.

God heeft het slangenwezen met veel geboorteweeën geschapen. Satan is als tegenstander geschapen. De duivel was per definitie de door elkaar gooier. Vanaf het begin was hij een zondaar, mensenmoordenaar en leugenaar. De reden waarom God hem zo geschapen heeft zullen we in de volgende artikelen ruimschoots onderzoeken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende