U bevindt zich hier: Ufo's

Alles Is Uit God

Genesis 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds,

Een Belangrijk Beginsel
Grofweg hebben we nu al een redelijk compleet overzicht uit de Bijbel teruggevonden over het slangenwezen, de satan. Voordat we nu daar dieper induiken lijkt het mij van belang dat we eerst aandachtig kennis nemen van een belangrijk beginsel dat Paulus in zijn brieven neerlegt.
1 Corinthe 8: 6 voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.

Alle Dingen
Er is maar één God de Vader, uit Wie alle dingen zijn.
Er is maar één Heer Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn.
In die uitdrukking ‘alle dingen’ kunnen we moeilijk een aantal zaken, personen of wezens uitsluiten. Hoezeer het misschien ook tegen de gebruikelijke manier van denken ingaat, hieruit blijkt zonder meer dat ook satan, het slangenwezen uit God voortkomt.

Twee Goden?
Luisteren we naar de algemene leer die in ons westen gevolgd wordt dan lijkt het wel alsof er twee goden bestaan. Aan de ene kant zou je dan God hebben, die Zich in Christus Jezus heeft geopenbaard. Hij zou dan staan voor de God van het goede. Aan de andere kant zou je dan satan hebben. Die zou dan staan voor de god van het kwaad. Let wel, die hele start is al gelijk een duidelijke tegenspraak van de uitspraak van Paulus in de Corinthebrief.

Satan, De Grote Winnaar?
Als je nu elk kwaad, strijd, oorlog en ellende terugbrengt tot die satan, dan moet je zelfs constateren dat deze god momenteel de grote winnaar is. Bekijk je de toekomst, dan lijkt deze god die ook al in handen te hebben omdat de meerderheid van de mensheid zich niet lijkt te bekommeren om de ware God, de Schepper van alles. De grote misser in deze visie wordt kraakhelder blootgelegd door deze ene tekst in Corinthe.

Alle Machten
Er is één God, uit Wie alle dingen zijn.
Er is één Heer, door Wie alle dingen zijn.
De grootmachten in de wereld, hoezeer ze hun macht ook misbruiken, zijn allen uit God.
De westerse mogendheden, zoals Amerika, de Europese Gemeenschap, de Navo, ze zijn allen uit God.
De Communistische mogendheden als China, Rusland, Cuba, ze zijn allen uit God.
De Moslim mogendheden als Iran, Irak, Afghanistan, Al Quaida, ze zijn allen uit God.
Ook satan, het slangenwezen, samen met de Reptilianen, de Aliëns, de Buitenaardsen, ze zijn allen uit God.

Ieder Heeft Zijn Doel
Welke macht en mogendheid je ook in de menselijke geschiedenis tegenkomt, of hij nou invloedrijk of onbeduidend is, zijn waarde en doel van bestaan is terug te brengen tot God. God heeft elke macht, tot en met de Hitlers in deze wereld, gemaakt voor Zijn doel. Ik moet eerlijk toegeven dat ik dit ook niet altijd begrijp. Het is echter wel degelijk van belang om ook ons onderwerp ‘satan’ telkens in dit licht te bezien. Ieder volbrengt zijn eigen essentiële onderdeel in Gods plan van de aionen.

De God Van Alle Genade
Efeze 3: 11 het voornemen van de aionen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd,
God heeft een plan van meerdere tijdperken om tot Zijn doel te komen. Die tijdperken worden in de Bijbel aionen genoemd. God komt tot Zijn doel, dwars door al die tijdperken met zijn eigen grootmachten heen. We moeten daarbij goed in de gaten houden dat God dit alles gebruikt om Zijn plannen van genade te openbaren. Alles vindt zijn bron in een God van alle genade. Genade voor allen.

Alles is uit God. Dit is een wezenlijk primaire wetenschap die nodig is voordat we ons echt dieper in het slangenwezen, de satan, verdiepen. Daar gaan we in de volgende artikelen wel weer mee verder.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende