U bevindt zich hier: Ufo's

De Woorden Satan En Duivel

Genesis 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds,

We hebben nu een tijdlang stilgestaan bij het slangenwezen dat in de hof van Eden zomaar verscheen en een gesprek met de vrouw aanknoopte. We zagen dat het scheppen van dit slangenwezen als het ware een zware bevalling voor Yahweh was. Hij is dus als dit slangenwezen geschapen.

De Reptilianen
We hebben inmiddels ook ontdekt dat het vele dienaren of boodschappers heeft, die zeer goed de tegenwoordig steeds vaker opduikende Reptilianen zouden kunnen zijn. De vraag is echter wie of wat is dit slangenwezen?

Satan, De Duivel
Een duidelijk, niet te omzeilen, aanwijzing wordt in het boek ‘Openbaring’ ons gegeven.
Openbaring 12: 9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.
Dit reptielachtig wezen, de grote draak, is niemand anders dan de duivel en de satan. Het wordt dus hoog tijd om meer licht te laten schijnen op deze satan.

Geen Eigennaam Maar Titel
Velen zien in het woord ‘satan’ een eigennaam en dan zou met één zo’n simpele tekst feitelijk al alles opgeklaard zijn. Ik zal maar gelijk verklappen dat het net als het woord ‘God’ niet een eigennaam, maar een titel is. Datzelfde geldt trouwens voor het woord ‘duivel’. Laten we nu eerst eens deze woorden doorlichten.

De slang alias Satan
Het Oude Testament:
satan, zelfstandig naamwoord – De Betekenis: tegenstander, tegenpartij
satan, werkwoord – De Betekenis: tegenstander zijn, als tegenstander handelen,
Het Nieuwe Testament:
Satanas, zelfstandig naamwoord mannelijk – De Betekenis: tegenstander
Satan, zelfstandig naamwoord mannelijk – De Betekenis: tegenstander
Telkens als we dus het woord ‘satan’ in de Bijbel tegenkomen is dus er sprake van iemand, die tegenwerkt. Zo’n tegenstander kan een mens, een volk, een geestelijk wezen en zelfs God zijn. Dit zal blijken als we de Bijbelteksten ernaast leggen.

De Duivel
diabolos, bijvoeglijk naamwoord – Dooreen of uiteen werpen
diaballo, werkwoord - werpen over, zenden over
afgeleid van ‘dia’ (dwars door) en ‘ballo’ (wegwerpen)
Het gaat dus dwars door iets of iemand heen en werpt dat uiteen, van elkaar weg.
Telkens als we dus het woord ‘duivel’ tegenkomen in de Bijbel is er dus sprake van iemand die zaken door elkaar gooit. Hoe we zo’n chaos maker tegenkomen in de Bijbel zal ook weer uit de teksten zelf moeten blijken.

Meerdere Duivels?
In de diverse vertalingen worden ook ‘duivels’ weergegeven, waar het demonen moeten zijn. Die vallen hier niet onder. Het hele woord ‘duivel’ komt in het oude testament niet voor, hoewel het woord ‘satan’ in de Septuagint wel op meerdere plekken met ‘diabolos’ is weergegeven.

In de volgende artikelen zullen we de Bijbel er weer bij openslaan. Zorg dus je Bijbel weer bij de hand te hebben om alles te kunnen controleren.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende