U bevindt zich hier: Ufo's

Kom, we gaan nu vanuit de Bijbel een lichtbundel zetten op deze Morgenster in Jesaja 14: 12. Zodra het licht vanuit de grondtekst erop straalt zal vanzelf die Lucifer zonder meer uitgaan. Het hele Lucifer syndroom zal blijken niets meer te zijn dan een kerkelijke erfenis uit de donkere middeleeuwen.

Jesaja 14: 12 Hoe ben jij [koning van Babel] uit de hemel gevallen, jij Morgenster,

We gaan dit keer diep graven in de grondtekst. We beperken ons uitsluitend tot dit ene woord ‘Morgenster’, wat in het Latijns ‘Lucifer’ is. De bron van alle draaierijen zit hem in dit ene woordje. Het is dus essentieel dit grondig te onderzoeken.

Hoe zit het nu met die ‘eill in Jesaja 14: 12? Dat is uiteindelijk het woordje wat er echt staat. Het probleem is dat vrijwel geen enkele vertaling teruggaat naar dit eerste Hebreeuwse manuscript. Het Hebreeuwse woord dat we hier vinden is הילל, dat in onze letters wordt weergegeven als ‘eill’.

Wat is nu de betekenis daarvan? Okay, je weet het inmiddels al. Het betekent: ‘JANKEN. Inderdaad, Lucifer blijkt in werkelijkheid de betekenis te hebben van ‘janken’!

Hoe kan het dat vrijwel het merendeel van de vertalers zo’n eind afgedwaald is van deze oorspronkelijke betekenis van dit woord?
Bij de sprong van het Hebreeuws naar het Grieks, die de vertalers van de Griekse Septuagint maakten, hebben ze een ietsepietsie klein lettertje in dit Hebreeuwse woord over het hoofd gezien.

In dat al heel kleine woordje ‘eill’ hoef je alleen maar het hele kleine lettertje ‘i weg te laten en je krijgt ‘ell’, dat inderdaad de betekenis van ‘de stralende’ heeft. Dat is feitelijk ook wat de Griekse Septuagint weergeeft; ‘de stralende’. Jerome heeft bij zijn Latijnse vertaling ‘de Vulgaat’ weer gebruik gemaakt van de Griekse Septuagint en hij kwam daardoor terecht op zijn weergave van ‘Lucifer’. De meeste vertalers hebben daarna weer heel sterk op de Vulgaat geleund, waardoor het in veel vertalingen als een eigennaam ‘Lucifer’ is weergegeven.

Dat ene kleine lettertje ‘i’ veroorzaakt een wereld van verschil. Weet je hoe ze zo’n ‘i’ noemen in het Hebreeuws? Een ‘iota’. Ik kan je verzekeren dat ik niet het lef heb om zelfs maar één jota of tittel van de Bijbel weg te laten.
Mattheus. 5: 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.
Het verschil tussen wel of niet een ‘i’, oftewel zo’n ‘iota’ is de grote oorzaak van een leugen, die als de ontstaansgeschiedenis van satan de wereld in is gegaan!

Hier volgt de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst met de letterlijke weergave er direct achter van Jesaja 14: 12:
אֵיךְ (hoe) נָפַלְתָּ (jij viel) מִשָּׁמַיִם (van hemelen) הֵילֵל (jammer)
Eigenlijk staat dat behoorlijk ver van de NBG vertaling af. Die zet ik hier nog eens onder.
Jesaja 14: 12 Hoe ben jij uit de hemel gevallen, jij morgenster

De koning van Babel wordt hier aangesproken. Hij zal zijn macht en heerlijkheid verheffen tot in de hemelen. We kennen dat nog van het eerste rijk van Babel, waarbij de torentop tot in de hemel reikte (Genesis 11: 4). God kondigt hier zijn val aan. De overweldiger wordt overweldigd.

In het volgend artikel gaan we het Hebreeuwse werkwoord ‘eill’, dat ‘janken’ betekent eens uitgebreid volgen in zijn reis door de Bijbel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende