U bevindt zich hier: Ufo's

Ik kan me levendig voorstellen dat je jezelf afvraagt waarom we nu weer in een hoofdstuk van de Bijbel duiken die op het eerste gezicht toch totaal niets met Ufo’s en buitenaardse wezens te maken heeft. Feitelijk heb je daar 100 % gelijk in. Het heeft er niets mee te maken.

De reden dat we Ezechiël 28 induiken is omdat zowel de christelijke als de esoterische groeperingen dit hoofdstuk wel degelijk met geestelijke machten in verband brengen. Zoals je wellicht al ontdekt heb geloof ik dat de zogenaamde ufonauten feitelijk geestelijke wezens zijn. Dat maakt dat ik hier dus ook bij stilsta.

Nou ben ik er stellig van overtuigd dat die geestelijke machten niets met dit hoofdstuk te maken hebben. Zowel de esoterische als de christelijke leringen verbinden dit echter met de ten onrechte ‘Lucifer’ genoemde geestelijke grootheid, oftewel satan.

Ezechiël 28: 6 – 16 handelt over de koning van Tyrus en niemand anders. Daar zou ik het bij kunnen laten, maar dan accepteer ik dat naast mijn uitleg altijd nog de stellige uitspraken van de andere onderwijzingen recht overeind blijven staan.

Ik beweer niet dat ik de waarheid in pacht heb. Wel wil ik je aanmoedigen om zelf dit Bijbelgedeelte IN ZIJN CONTEXT te onderzoeken om zelf tot de ontdekking te komen wat hier nu letterlijk geleerd wordt.

We gaan nu dus gewoon letterlijk de Bijbeltekst volgen. We houden voortdurend rekening met het hele verband waarin alles geschreven is. We lichten er dus geen Bijbeltekst uit om die naar onze wensen te laten buikspreken.

Bovendien houden we er rekening mee dat de hele beschrijving feitelijk een klaaglied is.
Ezechiël 27: 2 – 3 Jij, mensenkind, hef een klaaglied aan
Ezechiël 28: 12 Mensenkind, hef een klaaglied aan.
Hoewel dit opnieuw een lied is, is het dit keer geen spotlied maar een klaaglied. Bij deze poëtische stijl moeten we natuurlijk wel weer rekening houden met eenzelfde soort vrijheid in overdrijving en dergelijke.

We onderzoeken dit gedeelte IN ZIJN CONTEXT. Dat maakt dat we een heel hoofdstuk eerder de start hebben van dit onderwerp. Daar worden we ook gelijk geconfronteerd met de poëtische stijl, een klaaglied, waarin dit alles geschreven is.

Ezechiël 27: 2 – 3 Jij, mensenkind, hef een klaaglied aan over Tyrus, en zeg tot Tyrus, dat gelegen is aan de toegangen tot de zee, dat als de koopstad der volken op vele kustlanden handel drijft: zo zegt Adonai Yahweh: Tyrus, jij dacht: volmaakt schoon ben ik.

Jij dacht.
We hebben als mensen zo onze eigen ideeën. Dat wil nog niet zeggen dat het ook de werkelijkheid is. Zeker wil het niet zeggen dat God zelf dit ook zo ziet. Vreemd genoeg wordt het in dit geval door velen wel zo gezien. Dan zou satan, want die ziet men hierin, het stempel hebben van een volmaakt wezen.
Hier is het juist Yahweh zelf die zegt: ‘jij dacht dat het zo was’.

Er zit echter nog iets aan vast. Men concludeert wel iets te makkelijk dat dit zou inhouden dat satan volmaakt zondeloos zou zijn. Over de persoonsverwisseling heb ik het al gehad. Het woord ‘volmaakt’ dat hier gebruikt wordt heeft echter de betekenis van ‘geen lichamelijk gebrek’ (zoals de volmaakte offerdieren geen lichamelijk gebrek mochten hebben). Degene die uiterlijk perfect lijkt kan echter innerlijk helemaal verdorven zijn. Het heeft dus absoluut niet de betekenis van ‘zondeloos’. Hier komen een paar Bijbelse bewijzen hiervoor:

1/ De Bijbel noemt Noach volmaakt in deze zin. Is het nodig om er op de manier te wijzen hoe Noach met de druivensap omging na de zondvloed?
2/ Job wordt in Job 1: 8 volmaakt genoemd, maar als hij nooit gezondigd had, waarom doet hij dan boete in stof en as in Job 42: 6?
3/ Koning David zegt dat zijn weg volmaakt (effen in de NBG) is. Moeten we dan het tellen van Israël als rebellie tegen God en het incidentje met Bathseba en haar echtgenoot Uria maar even vergeten?
Volmaakt wijst dus niet op ‘zonder zonde zijn’.

Ik zag ook nog een opmerkelijk voorval op TV. Er was bij Dr. Phil een man die zijn vrouw doorlopend ontrouw was. Het was uiterlijk een pracht exemplaar. Hij gaf zichzelf dan ook een negen op de score van volmaaktheid. Hij begreep echter totaal niet welk leed hij zijn vrouw aandeed met voortdurend te jagen op andere vrouwen.
In de zin van het woord ‘volmaakt’, zoals we die hier bekijken, was dit een volmaakte man.
Moreel was dit een volledig verdorven man.
Dit kan beide naast elkaar in één persoon bestaan.

De hoogmoed die we hier bij de vorst van Tyrus vergelijkt de Heer Jezus zelf met de situatie van Kapernaum in Zijn tijd.
Luk. 10: 14 – 15 Doch het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het oordeel dan voor jou. En jij, Kaparnaum, zal jij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk [hades = graf] zal jij neerdalen.
Als de persoonsverwisseling, waar men zo graag mee op de loop gaat, reëel is, dan heb ik de volgende vraag: Is het voor Kapernaum nog zwaarder in het oordeel dan voor satan?

Daar laten we het voorlopig maar even bij. In het volgend artikel maak ik dan de sprong naar Ezechiël 28.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende