U bevindt zich hier: Ufo's

Het is Yahweh zelf die de komende koning van Babel oproept om maar uit te breken in jammeren. Hij had de mensheid voorgespiegeld dat hij een hemels koninkrijk op aarde zou vestigen. Hij zag zichzelf al als vanuit de hemel regeren. Het zal een namaak hemels koninkrijk worden. De zogenaamde vrede van dat rijk zal omslaan in een verdrukking voor zijn onderdanen. In onze tekst valt hij uit die zelfingebeelde hemel. Er rest maar één ding: Jammeren.

Jesaja 14: 12 Hoe ben jij
[koning van Babel] uit de hemel gevallen, jij Morgenster [Letterlijk: Jammert jij!],

Het Hebreeuwse woord הֵילֵל ‘jammeren’ dat wij hier in deze tekst tegenkomen gaan we nu eens verder bekijken, zoals het in zijn diverse vervoegingen verder in de Bijbel voorkomt. We volgen de NBG vertaling. Jammer mee!

Jesaja 13: 6  eiliu  Jammert 
Jesaja 14: 31  eili  Jammer 
Jesaja 15: 2  iilil  Jammert 
Jesaja 15: 3  iilil  Jammert 
Jesaja 16: 7  iilil  Zal Jammeren 
Jesaja 16: 7  iilil  Zullen Jammeren 
Jesaja 23: 1  eililu  Jammert 
Jesaja 23: 6  eililu  Jammert 
Jesaja 23: 14  eililu  Jammert 
Jesaja 52: 5  eililu  Maken Getier 
Jesaja 65: 14  eililu  Zal Jammeren 
Jeremia 4: 8  ueililu  Jammert 
Jeremia 25: 34  eililu  Jammert 
Jeremia 47: 2  ueill  Jammeren 
Jeremia 48: 20  eilili  Jammert 
Jeremia 48: 31  ailil  Moet Jammeren 
Jeremia 48: 39  eililu  Terneergeslagen (Zij Huilen) 
Jeremia 49: 3  eilili  Jammer 
Jeremia 51: 8  eililu  Jammert 
Ezechiel 30: 2  eililu  Weeklaagt 
Hosea 7: 14  iililu  Jammeren 
Joel 1: 5  ueililu  Jammert 
Joel 1: 11  eililu  Jammeren 
Joel 1: 13  eililu  Jammert 
Micha 1: 8  uailile  Wil Jammeren 
Zefanja 1: 11  aililu  Huil 
Zacharia 11: 2  eill  Jammer 
Zacharia 11: 2  eililu  Jammert 
Jesaja 14: 12  eill  Lucifer (??) 

Het lijkt me dat je toch geen afgestudeerde Hebreeuwse leraar hoeft te zijn om direct bij de eerste oogopslag al te zien dat de uitdrukking ‘Lucifer’ niet echt in dit rijtje thuishoort. De betekenis van het woord is zonneklaar. Het Hebreeuwse woord ‘eill’ is een werkwoord met de betekenis ‘jammeren’. Het is dus geen zelfstandig naamwoord en zeker niet een woord dat ook nog eens omgebouwd kan worden tot een persoonsnaam als ‘Lucifer’.

De koning van Babel barst in snikken uit.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende