U bevindt zich hier: Ufo's

Jes. 14: 8 – 11 zelfs de cipressen verheugen zich over jou [het einde van de koning van Babel], de ceders van de Libanon: Sinds jij neerligt, klimt niemand naar ons op om ons te vellen. Het dodenrijk [sheol, het graf] beneden is over je in beroering om je bij jouw komst te ontmoeten [de koning van Babel komt in het graf terecht]; het wekt de schimmen voor je op, al de bokken [de aanvoerders] der aarde; het doet alle koningen der volken van hun tronen opstaan. Zij allen vangen aan tot jouw te zeggen: Ook jij bent krachteloos geworden als wij, jij bent aan ons gelijk geworden; je trots is in het dodenrijk [sheol, het graf] neergeworpen, de klank van je harpen [de tijd van zijn vreugde eindigt]; het gewormte ligt onder je gespreid en maden zijn jouw bedekking.

We moeten goed voor ogen houden dat hier in spreekwoordelijke taal gesproken wordt. (Bij een letterlijke opvatting komen we gelijk al behoorlijk in de knoop met juichende cipressen en ceders.) Volgens vers 4 is dit het spotlied dat over de koning van Babel aangeheven zal worden.

Een spotlied is geen verslag van letterlijke gebeurtenissen. De beschrijving in een spotlied is overdrachtelijk. Het onderwerp is de koning van Babel. Hij daalt af in het graf waar de doden zijn. Wat er letterlijk gebeurt is dat hij inderdaad overlijdt. Wat er dan in dat graf plaatsvindt in dit spotlied is weer spreekwoordelijk. Laten we wel zijn, zo wordt het cabaret over de zogenaamde belangrijke personen op het wereldtoneel nog altijd precies eender uitgevoerd.

Wat de Bijbel letterlijk over de doden zegt is helder:
Prediker 9: 5 De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets;
Er is totaal geen enkele bewustzijn in het graf, hoe dan ook.

Hier in dit spotlied daalt de koning van Babel af in het graf en wat ontmoet hij daar dan? Hij ontmoet daar al de koningen van de volkeren waar hij voordien over geheerst heeft, met als bovenlaag al hun aanvoerders. Daar zit hij opeens midden tussen al deze mensen. Het spotlied zit vol ironie. Daar kan Koefnoen nog een puntje aan zuigen. Het heeft in die zin veel weg van het ironische verhaal van de rijke man en de arme Lazarus, waarin de Heer Jezus zelf de spot dreef met de opvattingen van de joodse geestelijkheid.

Komt die koning daar aan in het graf, liggen daar al zijn bevelvoerders als slappe vaatdoeken uitgewrongen over de vloer. ‘Hé, jij ook hier? Joh, val neer zou ik zeggen. Ja, je kan ook niet veel anders meer hè? Ach, ach, heb je alle bling bling achter moeten laten joh? Ja, wij hebben ook geen kruimeltje meegekregen hoor. Krenten zijn het! Ja, je zal wel doodop zijn. Zijn we allemaal hier.’
Wat gebeurt er gebruikelijk bij overleden mensen in het graf? Ze worden opgegeten door de wormen. Daar sluit dit gedeelte dan ook mee.

De koningen van verscheidene volkeren, die inmiddels al in het graf liggen wachten als publiek op de komst van de koning van Babel. Dat zijn komst nu voor de deur staat veroorzaakt in het graf grote opwinding: zo’n vooraanstaande, machtige en verhoogde koning, die nu toch ook tot dit dieptepunt gebracht wordt. Deze vernederde koningen bespotten hem nu met de woorden: ‘Ben je nu net als wij geworden, jochie? Ook zo’n zwakkeling?’ In het plaatje van Gods plan der eeuwen blijft er niets van hem over. Wat een onterende voorstelling van een zo bejubelde koning van Babel, die nu overgegeven wordt aan de maden en wormen.

Het grootste cabaretfestival aller tijden zal aanbreken als straks dat grote komende wereldrijk Babylon zal vallen. Het democratisch en economisch machtigste bolwerk dat ooit deze aarde vervuld zal hebben, zal blijken een meedogenloze tiran te zijn. Zijn val zal een feest voor de volkeren zijn en vergezeld worden door de nationale bekering van het volk Israël. Er zal een tijd van rust en vrede aanbreken op deze aarde.

Het is opvallend dat vanuit dit gedeelte de theologische Lucifer bouwers wel weer een grond denken te vinden in die paar keer dat het woordje ‘sheol’ hier voorkomt. Zij vergeten daarbij even gemakshalve de letterlijke betekenis ‘graf’, die dit woord heeft. Er wordt via dit woord op gewezen dat Lucifer, oftewel satan, uiteindelijk in de hel zal branden. Daarvoor moet je dus de betekenis van het woord anders maken en de context van het hele spotlied totaal achterwege laten.

Om maar weer eens af te sluiten met een absolute uitspraak: In het hele hoofdstuk wordt nergens over satan gerept. Ook hier dus niet.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende