U bevindt zich hier: Ufo's

We nemen de volgende stap in Jesaja 14 en komen terecht in de verzen 2 en 3. Hier begint het overwinningslied van de zonen van Jakob. Zij zien de gigantische openbaring van Gods oordeel over hun onderdrukkers in de verzen 2 t/m 23 en hebben een goede reden tot feestvieren.

Jesaja 14: 2 – 3 En de volken zullen het met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen en het huis Israels zal ze als erfelijk bezit verkrijgen op de grond van Yahweh, tot slaven en tot slavinnen. Zo zullen zij degenen die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen over hun drijvers. En het zal geschieden ten dage, wanneer Yahweh u rust geeft van uw smart en van uw onrust en van de harde dienst die men u heeft laten verrichten,

Vers 1 t/m 3 is duidelijk geschreven over een tijd die ook nu nog steeds toekomstig is. Het gaat hier ook uitsluitend over Israël. Het hele spotlied dat vanaf vers 4 begint staat ook in het licht van deze geweldige bevrijding voor het volk Israël uit die harde, onderdrukkende dienst van Babel. De woorden ‘de harde dienst’ in vers 3 wijzen ook beslist niet terug op de gevangenschap in Duitse concentratiekampen en de Holocaust van de tweede wereldoorlog.

Het tijdstip waarop dit alles plaatsvindt wordt heel nadrukkelijk in ditzelfde vers vermeld met de woorden: ‘het zal geschieden ten dage’. Welke dag mag dat dan wel zijn? Het Hebreeuws heeft hier een heel aparte samenstelling en leest als volgt: ‘awhh µwyb bayom hahu’. Letterlijk staat er: ‘het zal geschieden op de dag, die dag dat Yahweh jullie rust geeft’. Die herhaling van ‘die dag’ legt een extra nadruk op deze speciale dag. Het spotlied op de koning van Babel in vers 4 start op deze dag en dat heeft dan ook de volle nadruk. De harde dienst, die het huis van Jakob nu nog moet ondergaan is de komende Grote Verdrukking door die koning van Babel.

Jeremia 30: 7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.
De tijd van Jakobs benauwdheid is die grote verdrukking, die nog moet plaatsvinden. Het is pas na die grote verdrukking dat de Heer Zijn genade aan Jakob zal betonen.

Wat een tijd zal er daarna aanbreken voor het volk van Yahweh, Israël! Yahweh ontfermt zich over hen en gans Israël zal behouden worden (Romeinen 11: 26). De heidenvolkeren zullen zien wat Yahweh gedaan heeft en ingehaald worden binnen het Koninkrijk van God. Hoe zal dit alles plaatsvinden?

Jesaja 14: 2 zegt dat de volken het huis van Jakob met zich mee zullen nemen en het naar zijn eigen plaats zal brengen. Dan zal het volk Israël naar recht zijn plek innemen in het land Israël. Het zal het werk van Yahweh zijn waardoor de volken vol blijdschap en liefde het volk Israël in hun armen dragende naar het land zullen leiden.
Jesaja 49: 22 Zo zegt Adonai Yahweh: Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden.

Het hart van de volkeren is veranderd. Waar nu nog haat heerst zal er liefde zijn voor Israël omdat zij de God van Israël, Yahweh, lief hebben gekregen en Hem een offer brengen. Dat offer zal zijn dat ze alle zonen en dochters van het volk Israël terugbrengen op hun eigen plek.
Jesaja 66: 20 En zij zullen al uw broeders brengen uit alle volken als een offer voor Yahweh; op paarden en op wagens, op draagstoelen; op muildieren en op snelle kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, zegt Yahweh, zoals de Israëlieten het offer in rein vaatwerk naar het huis van Yahweh brengen.

Zo’n verandering zal er plaatsvinden op die dag. De dag dat men een spotlied aanheft over de koning van Babel. Maar dat spotlied bewaren we voor een volgend artikel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende