U bevindt zich hier: Ufo's

De Macht Van De Draak

Genesis 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld,
Deze slang is satan zelf, die ook de draak genoemd wordt. Hij is niet humanoïde, zoals de zonen van Elohim. Hij is duidelijk Reptiliaans. De vrouw in de hof van Eden was totaal niet verrast over het gesprek wat dit slangenwezen met haar aanging. Zij was er blijkbaar mee vertrouwd dat geestelijke machten in de vorm van een mens of zelfs een slangenwezen een gesprek met je aangingen.

De Draak In De Toekomst
In de Bijbel is de draak een bekend verschijnsel. In de dag van Yahweh zal hij openlijk verschijnen terwijl dat nu nog in het verborgene plaatsvindt. Hij zal opstaan tegen de vrouw van Yahweh. Yahweh is getrouwd met het volk Israël.
Openbaring 12: 3 – 4 En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.

Een Oorlog Van Geestelijke Machten In De Lucht
Er zal een oorlog ontstaan tussen de geestelijke wezens in de lucht.
Openbaring 12: 7 En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,
De draak en zijn engelen worden dan pas op de aarde geworpen, waar hij de vrouw vervolgt. (Tussen haakjes wijs ik er alvast op dat hier de draak niet in zijn eentje vermeld wordt. Hij is er met zijn boodschappers. Dat is de letterlijke betekenis van ‘engelen’.)
Openbaring 12: 13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.

De Macht Van De Draak Zal Op Aarde Groot Worden
De draak zal zijn macht op aarde vergroten waarbij men hem zal aanbidden.
Openbaring 13: 2 – 4 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?
Kan dit slangenwezen, oftewel de draak, spreken? Jazeker!
Openbaring 13: 11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.
Er komen onreine geesten uit voort.
Openbaring 16: 13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;

De Overwinning Over Dit Slangenwezen
Openbaring 20: 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,
Deze oude slang, de draak, de duivel en de satan zijn allen één en dezelfde. Hij zal overwonnen worden. Er zal dus wel degelijk echt een tijd van rust aanbreken op deze aarde.

Nu Nog Verborgen
We moeten goed in het oog houden dat dit op aarde werpen van de draak en zijn engelen nog niet heeft plaats gehad. Dit is nog profetie. Dat is een belangrijke reden waarom de verschijningen van de zogenaamde aliëns (zowel de humanoïde als de Reptilianen) ook nog geen openbaar gebeuren is, maar in het verborgene plaatsvindt.

Onzin Verhalen
Vanuit allerlei invalshoeken kom je een verhaal tegen dat ooit er een door God geliefde geestelijke macht was die het te hoog in zijn bol kreeg en in opstand kwam tegen God. Dat zou dan dit slangenwezen, de satan, zijn. De Luciferverhalen zijn legio en komen zeker niet alleen in christelijke kring voor. Ik zeg nu alvast, zonder bewijsvoering, dat deze verhalen niet op de Bijbel gestoeld zijn. Als ik later dieper op de geestelijke macht onder de titel ‘satan’ inga, zal ik vanuit de Bijbel aantonen dat dergelijke verhalen niet Bijbels zijn. De vele esoterische kringen onder allerlei Lucifer benamingen spinnen er wel goed garen bij.

De Bijbel zelf geeft aan hoe dit slangenwezen wel ooit ontstaan is. De volgende keer zullen we dus zeker de geboorte of het ontstaan van deze snelle slang of draak helemaal meemaken vanuit de Bijbel

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende