U bevindt zich hier: Ufo's

Wie Is Deze Slang?

Genesis 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld,
Nadat we alle ideeën over ‘de slang’ uit de vele culturen over de hele wereld de revue hebben laten passeren willen we nu wel graag het echte Bijbelse antwoord. Waarom duikt in alle mythologische verhalen de slang en de draak telkens weer zo op de voorgrond? Waarom hebben vrijwel alle volkeren wel een bepaalde godsdienstige verering aan ‘de slang’? Waarom komen er zoveel slangachtige wezens, die ook nog eens de benaming ‘Reptilianen’ hebben gekregen, voor in de ontvoeringervaringen door Ufo’s? Waarom is er bij de Ufo onderzoekers zelfs een heuse indeling van die Reptilianen? Om een antwoord te vinden op al deze vragen beginnen we met het verslag in Genesis 3 serieus te onderzoeken.

Een Letterlijk Sprekend Slangenwezen
In Genesis. 3 hebben we niet te maken met een allegorie, oftewel een verhaal dat op vergelijkingen berust. Het is ook geen mythe, een soort verdichtsel, legende, een verminkte overlevering, of een fabel. Het is niet zomaar een sprookje waarin redeloze wezens spreken, maar een letterlijk verhaal met historische feiten. Ik weet dat ik alleen door dit standpunt al in een verdacht hoekje zit. Vrijwel in de volle breedte waar men zich met de Bijbel bezig houdt, van de vrijzinnigheid tot de orthodoxie aan toe, wordt de geschiedenis van de sprekende slang, die een gesprek aanknoopt met de vrouw, in één van deze categorieën geplaatst. De Bijbel zelf gaat uit van de letterlijke historiciteit.
2 Corinthe 11: 3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.
1 Timotheus 2: 14 En Adam heeft zich niet laten verleiden
[door de slang], maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen;
In beide gevallen verbindt Paulus ernstige letterlijke consequenties aan zijn verwijzing naar de handelingen van de slang. Welke waarde hebben deze uitspraken als het niet verwijst naar een letterlijke gebeurtenis?

Deze Slang

Als wij lezen over ‘de slang’ dan gaan onwillekeurig onze gedachten naar die in het gras rondkronkelende slang. Is dat wat we ook hier zo moeten verstaan?
De slang’ is in dit Bijbelvers letterlijk ‘deze slang’. Dit lidwoord heeft namelijk een speciale nadruk in het Hebreeuws. Het gaat hier dus niet zomaar om een slang in het algemeen. Het gaat om een heel specifieke slang. Er ligt nadruk op ‘deze’ slang’ om daarmee de aandacht te richten op het slangenwezen dat nu ten tonele verschijnt en die gekenmerkt zal worden door een hele eigen manier van werken. Je kan deze tekst dus ook zo parafraseren: ‘Dit slangenwezen, waarover ik nu ga schrijven’. De nadruk op het lidwoord luidt iets belangrijks in wat gaat komen.

Geen Verbazing Bij De Vrouw
Nou gebeurt er gelijk iets opvallends. De vrouw schrikt helemaal niet terug als dit slangenwezen haar aanspreekt. Gewone slangen hebben geen spraakvermogen. Ook lezen we nergens in de hele Bijbel dat dit vermogen de slang ooit is afgenomen. Toch was de vrouw helemaal niet verbaasd over het feit dat een slangenwezen haar aansprak. Ze was er blijkbaar aan gewend dat geestelijke machten in één of andere zichtbare vorm met haar en haar man in gesprek gingen. Verderop in de Bijbel lees je bijvoorbeeld dat er engelen aan mensen verschenen en soms verscheen Yahweh zelf, de scheppende Elohim, aan mensen zonder dat men daarvan opkeek. Als ze in de verschijningsvorm van een mens verschenen, waarom dan niet in de vorm van zo’n prachtig slangenwezen?

Wie Of Wat Was Dit Slangenwezen?
De Bijbel laat hier geen enkele twijfel over bestaan. Het Nieuwe Testament is helder en duidelijk:
Openbaring 12: 9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.
Openbaring 20: 2 en hij greep
de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,
Deze tekstplaatsen zijn uitgesproken helder. De oude slang is de duivel en de satan. Let wel: Nergens in de Bijbel wordt gezegd dat de satan of de duivel gebruikt maakte van een slang. Integendeel. In Openbaring wordt hijzelf letterlijk die oude slang genoemd, daarmee terugverwijzend naar deze geschiedenis. Hij wordt zelfs letterlijk de draak genoemd. Deze slang was de draak. Dat maakt ook dat hij als slangenwezen duidelijk onderscheiden was van die dieren die wij meestal herkennen als slangen.

Het Slangenwezen Geen Zoon Van Elohim
We zullen later nog uitgebreid stilstaan bij satan zelf. Ook al is satan, de slang en de draak één en hetzelfde wezen, toch is het goed om alles overzichtelijk te onderzoeken. Daartoe richten we ons dus eerst en vooral op dit slangenwezen.
Mensen die ontvoerd zijn door Ufo’s spreken over Reptilianen als ze met zo’n slangachtig wezen geconfronteerd worden. Als ze met een zoon van Elohim in aanraking komen zien ze een humanoïde verschijning. Maar deze Reptilianen behoren tot de draakachtigen.
Dit slangenwezen, dat satan zelf is, is geen zoon van Elohim, wat duidelijk wordt uit de volgende teksten:
Job 1: 6 Op zekere dag nu kwamen de zonen van Elohim om zich voor Yahweh te stellen, en onder hen kwam ook de satan.
Job 2: 1 Op zekere dag kwamen de zonen van Elohim om zich voor Yahweh te stellen, en
onder hen kwam ook de satan om zich voor Yahweh te stellen.
Het feit dat er niet staat dat satan één van de zonen van Elohim was, maar dat hij onder hen verscheen maakt heel duidelijk dat hijzelf niet tot die zonen van Elohim behoorde. Pas veel later, in Genesis 6 zullen we nader ingaan op deze zonen van Elohim, die zich dus in humanoïde vorm aan de mensen openbaren.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende