U bevindt zich hier: Ufo's

Vreemde Verslagen Over De Slang

Genesis 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld.

Vanuit de vele culturen in onze wereld hebben we al veel vreemde verslagen over het slangenwezen opgediept. Het is zeer wel mogelijk dat het artikel dat je nu hebt aangeklickt nog verrassender is. Toch hoop ik dat je de reis nog wat verder met me vervolgt.
Let op! Nogmaals wijs ik er op dat het in dit artikel niet mijn bedoeling is een Bijbels oordeel te vellen over de bijzonder zaken die openbaar komen. De bedoeling is om onbevooroordeeld licht te werpen op wat we in de verschillende verhalen tegenkomen over het slangenwezen en zelfs de Reptilianen.

Hindoe
In de Hindoe traditie begon het eerste mensenpaar nog volkomen onschuldig en onbedorven hun leven in een tuin in een intieme relatie met Vishnu, de tweede persoon van de Hindoe drie-eenheid. Doordat ze echter luisterden naar de verleidingen van de slang Naga vielen ze onder de macht van het kwaad. Later is de kop van die slang verbrijzeld onder voet van een krachtige man van het menselijk geslacht. Daarmee was zijn noodlottige invloed vernietigd.

Perzië
De Perzen kennen een nog opvallender traditie. Yama was de eerste mens, die zijn leven doorbracht onder het genot van de zegeningen van Eden. Hij valt in zonde en wordt buiten geworpen. Hij wordt overgeleverd aan de macht van de slang, die hem uiteindelijk dood onder afgrijselijke pijnigingen.

Vlag Van Het Vaticaan

Het Vaticaan
In deze contreien zou je wellicht niets verwachten dat in enige relatie met de verering van een slangenwezen verband houdt. Hoed je dan maar. Het woord 'vaticaan' is afkomstig uit het Latijn en het betreft een samentrekking van twee woorden en wel de volgende op de navolgende wijze:
1/ 'Vatis' = aanbidding of vergoddelijking
2/ 'Can' = serpent of slang
Samengenomen betekent dit dus:
'aanbeden slang' of 'vergoddelijkte slang' of misschien duidelijker…
'slang die als een god aanbeden wordt…!'
Het 'Vaticaan' is momenteel een rijkje in Rome. De vraag is dus: wat betekent het 'Vaticaan':
De plaats waar de slang als een god aanbeden wordt.

(Ik kreeg de volgende reactie op dit artikel.
“Telkens zie ik uitleg over vatican, maar ik zie nergens bewijzen of linken die bewijzen uit verschillende talen dat vatican betekend aanbidding van de slang, ik weet dat ze het doen, maar dit is geen bewijs, toon ons de ware woorden en uit welke taal via woordenboeken of geschiedenis ! !”

Mijn antwoord:
"Ik schreef dit 7 jaar terug en ik denk nu dat ik toen te makkelijk me door het overstelpende aantal getuigenissen over deze woorden, waar ikzelf de taal niet van ken, heb laten meeslepen.
Het Vaticaan spreekt vanzelfsprekend hierover als over een toepassing van zeer gebrekkig Grieks. Zelf weet ik niet eens zeker of het Grieks is omdat de bronnen, die ik daar zelf voor heb, geen link naar deze woorden hebben. In Wikipedia wordt met deze taalverhaspeling ook de haard aangemaakt. Belangrijkste tegenargument vind ik zelf dat de berg, waar het Vaticaan op staat, al ver voor het bestaan van het Vaticaan Vaticanis heette. Het heeft dus op zich niks met het Roomse geloof te maken.
Ik val mezelf hiermee dus behoorlijk af. Maar ik ben zelf ook doorgegroeid en zou nu echt niks negatiefs meer over het geloof van een ander schrijven, ook al lopen onze geloofsdenkbeelden mijlenver uit elkaar. Niemand groeit geestelijk door af te geven op een ander. Dat is uitsluitend een ego-strijd".)


Het Wapen En De Vlag Van Het Vaticaan
De ‘elohim’ Marduk uit Babylon
In het museum in het Vaticaan is het pronkstuk van de collectie het wapen van het Vaticaan. Het is zo ongeveer het oudste stuk van de collectie; het is de oorsprong van het Vaticaan in wapenschild.
Marduk: het slangenwezen of de draak zonnegod uit het oude Babylon
Wapenschild Vaticaan is Marduk uit Babylon
De verering van de Babylonische oppergod 'Marduk' begon ongeveer in de 18de eeuw voor Christus. Hij werd vereerd in Babylon en erbuiten als 'schepper van het universum' onder andere tijdens het 'Akitu-festival'; het Babylonische Nieuwjaar dat jaarlijks tussen maart en april in de maand 'Nissan' valt.
Evenals Israël de vreemde (aliën) ‘elohim’ vereerden terwijl ze een relatie met de ware scheppende Elohim Yahweh had kom je opnieuw diezelfde rare vermenging tegen in het hart van het Vaticaan.

In De Astrologie
De astrologie wordt in de kunst vaak gesymboliseerd door een slang in cirkelvorm met zijn staart in zijn bek. Dit stelt het eeuwige leven voor.

In De Psychologie
In de visie van een belangrijk grondlegger van de hedendaagse psychologie Dr. Jung was de slang, zowel lichamelijk als geestelijk, het symbool van het onderbewuste. Evenals de oude Gnostici ziet Jung in de slang een beeld van de menselijke ruggengraat en het ruggenmerg. Jung beschouwde de slang als de psychische vertegenwoordiger van de uitgesproken onbewuste functies van deze organen.

Reptilianen
Nu kom je misschien wel terecht in het meest absurde onderdeel van onze reis door de vele verhalen over het slangenwezen. Toch is ook dit een samenstelling van de overtallig vele lijnen die inmiddels getrokken worden.
Waar je ook komt worden verhalen verteld over "elohim" die uit de hemel komen. Of het nu het Midden-Oosten is, Israël, India, Afrika, het maakt niet uit. Ze hebben het over "elohim" die uit de hemel komen. De Annunnaki, de Nefilim, de Elohim, etc., en allemaal, zonder uitzondering, worden ze beschreven als groter dan de mens, sterker dan de mens, met een derde oog dat dodelijk is en met een huid die het best te beschrijven is als dat van een reptiel. Ze hebben het niet over reptielen, maar over mensachtige incarnaties met een reptielachtig uiterlijk.

Moeder Aarde
Er wordt door velen aangenomen dat men vroeger geloofde in een God die in de aarde leefde. Uit die aarde kwam al het leven, al het goede. De gewassen die de mensen aten kwamen uit de aarde en de bomen waaronder ze schuilden kwamen uit de aarde. En die God was een vrouw, ze was Moeder Aarde. Men had een goede relatie met Moeder Aarde. Als we eten nodig hadden, vroegen we dat aan Moeder Aarde en Moeder Aarde schonk dit voedsel aan ons in de vorm van fruit dat van de boom viel of een beest dat moe en oud was, in de vorm van het water dat vanuit de bergen naar beneden stroomde en mineralen opnam vanuit het gesteente.

Reptilianen Uit De Hemel
Hier kwam verandering in toen de Reptilianen op aarde kwamen. Elk land, met volken die stammen uit de oudheid, spreekt van Reptilianen die "uit de hemel" kwamen. Ze waren sterker, groter, machtiger en dodelijker dan wij mensen ooit hadden meegemaakt. Men nam aan dat dit wel goden moesten zijn.
Ten tijde van Atlantis, wat wel de eerste beschaving genoemd wordt, zouden deze Reptilianen volledige wereldheerschappij hebben gehad. Op een gegeven moment moet volgens de verhalen deze eerste beschaving ten onder zijn gegaan door een natuurramp. De Reptilianen verlieten voor de ramp de aarde. Sommige onderzoekers zeggen dat ze naar het "moederschip" (een ufo) gingen, andere zeggen dat ze naar schuilplaatsen in de aarde (ondergronds) gingen.

Ze Kwamen Terug
Na de ramp kwamen de Reptilianen terug, maar ze waren hun macht kwijt. Ze paarden met aardbewoners (mensen). Dit nageslacht was grotendeels Reptiliaans, maar kon (en kan) er uitzien als mensen. Zij konden (en kunnen) van gedaante veranderen.
Volgens de vele verschillende verhaallijnen die er rondgaan zouden deze Reptilianen feitelijk bang voor ons mensen zijn omdat we emotioneel en spiritueel sterker zouden zijn.
Ten tijde van Soemerië (de bakermat van onze "beschaving", het huidige Irak) zouden deze Reptilianen de mensen tegen elkaar opzetten. Men gaat er ook vanuit dat we tot die tijd nog geen taal spraken. De Reptilianen zouden ons taal hebben gegeven en ze gaven elk volk een andere taal zodat we elkaar niet meer begrepen. De Reptilianen introduceerden het idee van oorlog, en als we een stam niet goed begrepen dan moesten ze wel "anders" zijn. Anders is fout, leerden de Reptilianen ons, en we trokken ten oorlog tegen die andere mensen.

De Vele Bronnen
Zoals gezegd spreken oude geschriften wereldwijd over (reptiel)goden die vanuit de hemel naar beneden komen. De Soemeriërs spreken van de Annunnaki als zijnde een Reptiliaans ras, een Hebreeuwse mythe, de Nefilim, worden Awwim genoemd, wat "verwoesters" of "slangen" betekent en de Zulu's in Afrika geloven dat zij zijn verwekt door een Reptiliaans buitenaards ras (Zulu betekent "volk van de sterren"). Het symbool van de Hyksos Koningen was een slang en de Egyptische Koningen (Farao's) gebruikten veel reptielachtige beelden. Er zijn grottekeningen en beelden uit de oudheid gevonden waarop mensachtige reptielen worden afgebeeld, en ook een academicus als Dr. Arthur David Horn, voormalig Professor in Biologische Antropologie aan de Colorado State University in Fort Collins, is tot de conclusie gekomen dat de mensheid is verwekt door een buitenaards ras en dat de Annunnaki Reptiliaans waren.

Zo, gekker kan het niet worden. Toch hebben al deze lijnen van denken binnen de vele culturen in onze wereld een bepaald beeld geschapen. Nu wordt het tijd om het werkelijke antwoord te vinden. Met al die vele denkwijzen willen we wel een solide grond onder onze voeten krijgen. Die kunnen we vinden in de Bijbel zelf. Daar zullen we dan ook in de volgende artikelen weer naar teruggaan.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende