U bevindt zich hier: Ufo's

Nu zijn we dan toch eindelijk aanbeland aan het vers waar het allemaal om draait. ‘Daar heb je Lucifer’, zegt men dan. O ja? Welke reden hebben we om zonder enige aankondiging in de tekst het spotlied op de koning van Babel te verlaten?

Jesaja 14: 12 Hoe ben jij [koning van Babel] uit de hemel gevallen, jij morgenster, zoon van de dageraad; hoe ben jij [koning van Babel] ter aarde geveld, overweldiger der volken!

Laten we nog eens opnieuw doornemen waar en wanneer we dit gedeelte moeten plaatsen.
1/ Jesaja 13 en 14 is een Godsspraak over Babel. Het is dus profetie. Dat sluit een geschiedenisles, hoe aantrekkelijk dat voor sommigen ook mag zijn, geheel en al uit.
2/ Yahweh zelf plaats deze profetie in de tijd van de dag van Yahweh. Dat is het tijdstip dat de oordelen van God over de werken van de mensen zullen gaan. Het hele boek Openbaring speelt zich af in die dag des Heren. Daarmee is de toekomst dus nog nader gepreciseerd.
3/ Het valt samen met het geestelijk en nationaal herstel van het volk Israël.
4/ Vanaf Jesaja 14: 4 is het een spotlied op de koning van Babel.

Alles bij elkaar is het een onmogelijke plek om plotseling in dit ene vers een heel eind terug te gaan in de tijd om hier dan een geschiedenisles over de val van satan, alias Lucifer, voorgeschoteld te krijgen.

De reden waarom grote denkers hier de val van Lucifer terugvinden zit hem in het feit dat in talloze vertalingen plotseling het Latijnse woord ‘Lucifer’ opduikt. Onze NBG vertaling heeft het bij ‘Morgenster’ gehouden. Die weergave is echter ook op datzelfde woord uit de Latijnse Vulgaat geënt.

In voorgaande artikelen hebben we al geconstateerd dat er feitelijk maar één werkelijke Lucifer of Morgenster is. Dat is onze Heer en Redder, Christus Jezus. Men destilleert dus niet alleen een foute weergave uit deze tekst, maar men laat dan ook nog eens de verkeerde persoon met die eretitel strijken. Inderdaad zou het een nog ernstiger misvatting zijn als men hier de val van Christus Jezus in las. In wat voor een beroerde (on)logica kom je ook terecht als je de gewone loop van het verhaal loslaat en dus niet meer door hebt dat het nog steeds over de val van de koning van Babel gaat.

Als je teruggaat in de kerkgeschiedenis zal je, voordat Jerome de naam Lucifer in dit gedeelte van zijn Vulgaat vertaling gestopt heeft, tevergeefs een aanwijzing zoeken dat satan met deze naam bekend was. In de mythologie waren er wel al dergelijke verhalen, ook in apocriefe werken als het boek van Henoch. Dit waren echter oneigenlijke bronnen voor de christenheid, die men dan ook geen waarde toekende.

Later kwamen natuurlijk de grote werken als het tragisch drama ‘Lucifer’ van Joost van den Vondel en in het Engels taalgebied had je ‘Lost Paradise’ van een zekere Milton. Dat maakte de hele gedachtelijn tot gemeengoed.

Ik zei al dat ‘Lucifer’ een vreemde vertaaleend in de bijt is in dit vers. Ik zal maar gelijk een voorschot nemen op al mijn argumentatie en hier neerzetten hoe ik deze tekst zou vertalen.
Hoe ben jij uit de hemel gevallen, o jammert jij, zoon van de dageraad;
Ja, ik pak het als een werkwoord op. Ik had er in voorgaande artikelen al op gezinspeeld. Ik zal het ook uitgebreid uitwerken in de volgende artikelen, zodat het niet ongegrond blijft.

Ter afsluiting van dit artikel wil ik nog even aantonen hoe onzinnig het is om plotseling in deze tekst een ander dan de koning van Babel te introduceren. Even de drie laatste verzen op een rij:
Jesaja 14: 10 – 12 Zij allen vangen aan tot jou [koning van Babel] te zeggen: Ook jij [koning van Babel] bent krachteloos geworden als wij, jij [koning van Babel] bent aan ons gelijk geworden [gewone stervelingen en geen goden uit de hemel]; je [koning van Babel] trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank van je [koning van Babel] harpen; het gewormte ligt onder je [koning van Babel] gespreid en maden zijn je [koning van Babel] bedekking. Hoe ben jij [koning van Babel] uit de hemel gevallen, jij morgenster [Lucifer?],

Hoe zit dat nou in elkaar? Hoe kan de koning van Babel, de koning van Babel, de koning van Babel, de koning van Babel, de koning van Babel, de koning van Babel, de koning van Babel, de koning van Babel (acht keer vermeld in deze drie teksten), nu plotseling veranderen in ‘Lucifer’ zo midden in een zin?

Dat kan ook gewoon niet. Dus gaan we in de volgende artikelen in op het Hebreeuwse werkwoord dat hier gebruikt wordt en dat betrekking heeft op de koning van Babel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende