U bevindt zich hier: Ufo's

Tyrus, de vorst, prins of bestuurder van Tyrus en de koning van Tyrus.
Al de bovenstaande benamingen en titels slaan in Ezechiël 27 & 28 slechts op één en dezelfde persoon. Wat Tyrus doet wordt vervolgens beschreven als een handeling van de vorst en de koning van Tyrus. De hoogmoed die Tyrus in de bol slaat is vervolgens een beschrijving van het hoge denken van de vorst en koning van Tyrus.
Toch pakt men de beschrijving van de koning van Tyrus in Ezechiël 28: 11 – 19 uit het geheel en verklaart dat dit het historisch verslag van de val van satan is.

In het vorig artikel schreef ik al over het belang van het LETTERLIJK nemen van de Bijbel, waar LETTERLIJKE zaken beschreven worden. Ook heb ik gewezen op de noodzaak om telkens OP DE CONTEXT te blijven letten. Eveneens wees ik al op de dichterlijke stijl van deze twee hoofdstukken, waar deze profetie tot tweemaal toe een KLAAGZANG genoemd wordt.

Ik had nog niet over het kenmerk van profetie gewezen. PROFETIE is PROFETIE omdat het profetisch over toekomende zaken handelt en PROFETIE is dus geen historisch verslag van een gebeurtenis in het verleden. Ook dat is een belangrijk gegeven waar we rekening mee houden als we de Bijbel letterlijk serieus nemen.

Tyrus was een economisch centrum dat rijk was geworden door de handel.
Ezechiël 27: 12 Tarsis dreef handel met u, vanwege de overvloed aan allerlei goederen; zilver, ijzer, tin en lood leverde het voor uw waren.
Ezechiël 27: 16 Aram
dreef handel met u ter wille van uw vele voortbrengselen; hematiet, roodpurper, kleurig geborduurde gewaden, linnen, parelmoer en robijnen leverden zij u voor uw waren.
Ezechiël 27: 18 Damascus
dreef handel met u om uw vele voortbrengselen, vanwege de overvloed aan vele goederen, om wijn van Chelbon en wol van Sachar.
Ezechiël 27: 21 Arabie en al de vorsten van Kedar
stonden met u in handelsverkeer; zij dreven handel met u in lammeren, rammen en bokken.
Ezechiël 28: 4 – 5 door je wijsheid en je inzicht hebt jij je een vermogen verworven en goud en zilver verzameld in je schatkamers; door je wijs beleid bij
de handel hebt jij jouw vermogen vermeerderd, en je hart is trots geworden op je vermogen.

Het was Tyrus behoorlijk hoog in de bol geslagen hierdoor, waarbij deze vorst zich zelfs een god waande en daarbij in zijn ingebeelde hemel vertoefde.
Ezechiël 28: 2 En jij, zoon van de mensheid, zeg tot de bestuurder van Tyrus: Zo zegt Adonai Yahweh: Omdat jouw hart hoogmoedig is en jij zegt Ik ben El [God]! Op de zetel van de Elohim zit ik, in het hart van de zeeën. Maar jij bent mens en niet El [God], en jij geeft jouw hart een plaats als het hart van Elohim.
Ezechiël 28: 9 Zal jij dan nog zeggen: ik ben
een god (terwijl gij een mens zijt en geen god)

Hij had zich geplaatst in een tuin van plezier, waar hij geconfronteerd werd met een cherub. Hier loopt de NBG vertaling wel een heel eind weg van wat er werkelijk staat, waardoor het lijkt alsof de koning van Tyrus zelf die cherub is. Juist die foutieve vertaling is een handig aanknopingspunt voor de vreemde leer dat hier satan (waarom niet de koning van Tyrus?) een cherub zou zijn.
Ezechiël 28: 13 – 14 De dag, dat je geschapen werd stelde Ik bij jou een met zijn vleugels uitgespreide cherub op, die de gegeven heilige berg van elohim afdekte, waar ze temidden van vurige stenen wandelen.

Men maakt in zowel de esoterische als de christelijke kringen van deze cherub een gevallen cherub om via die weg een heel theologisch bouwsel op te zetten om de val van satan tot een Bijbels gegeven te maken.

De koning van Tyrus wordt weggedaan door hem te verbranden.
Ezechiël 28: 18 Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden; dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen.
Hoe kan men consequent de parallel van de koning van Tyrus en satan doortrekken als we allemaal drommels goed weten dat satan beslist niet verteerd is?

Is de koning van Tyrus een mens of is hij satan? Wat voor soort handel werd er gedreven, waardoor de hoogmoed die het gevolg was, in zulke godsdienstige termen wordt beschreven? Wat is een cherub? Vermeldt de Bijbel gevallen cherubs? Is de val van de koning van Tyrus consequent door te trekken naar een val van satan?

Allemaal vragen waar we de komende artikelen onze handen vol aan zullen hebben. We beginnen met de vraag: Wat is een cherub? Hier wordt een volgend geestelijk wezen geïntroduceerd. Omdat we inmiddels weten dat het met name geestelijke wezens zijn die zich veelal voordoen als Aliëns oftewel buitenaardse wezens is dit direct voor ons onderzoek van belang.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina