U bevindt zich hier: Ufo's

We gaan nog even verder met de vraag welke reden deze komende grote koning van Babel heeft om te jammeren.

Jesaja 14: 12 Hoe ben jij [koning van Babel] uit de hemel gevallen, jij Morgenster [Letterlijk: Jammert jij!],

Nog een interessante vergelijking komen we tegen als we naar Zacharia 11 gaan waar we lezen over de verwoesting die over het volk van God komt.
Zacharia 11: 2 Jammer, o cipres, omdat de ceder gevallen is, en de geweldige bomen verwoest zijn; jammert, o eiken van Basan, omdat het ondoordringbare woud [het volk] is neergestort.

Als dan straks die koning van Babel neergeveld wordt lezen we over diezelfde bomen.
Jesaja 14: 8 zelfs de cipressen verheugen zich over u, de ceders van de Libanon: Sinds gij neerligt, klimt niemand naar ons op om ons te vellen.
De verwoester van de geweldige bomen is zelf neergeveld.

In de voorbeelden van het waarom/daarom spelletje in het voorgaande artikel vonden we de uitdrukkingen: ‘verwoesten’, ‘doden’, ‘slachten’, ‘verstrooien’, ‘uitroeien’, ‘vallen’ en ‘ziek worden’. Wat een treffende overeenkomst met het waarom/daarom bij de verwoesting van Babel.

Jesaja 14: 12 …o jammer, jij zoon van de ochtend…
Jesaja 13: 6
Jammert, want de dag van Yahweh is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Vers 7 … elk mensenhart versmelt. Vers 8 zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan… zij krimpen ineen… verbijsterd Vers 9 …meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, …een woestenij Vers 11 …het kwaad bezoeken …de hoogmoed der geweldenaars vernederen. Vers 15 Ieder die men vindt, zal doorstoken worden, en elk die men grijpt, zal door het zwaard vallen; Vers 16 en hun kinderen zullen voor hun ogen verpletterd worden, hun huizen geplunderd en hun vrouwen geschonden.
Jes. 14: 5 Yahweh heeft de stok der misdadigers verbroken, de scepter der heersers,
Vers 10 …jij bent krachteloos geworden als wij, Vers 11 …je trots is in het graf neergeworpen, Vers 15 …in het graf word je neergeworpen, in het diepste der groeve. Vers 19 maar jij bent weggeworpen, ver van je graf, als een verafschuwde scheut, overdekt met verslagenen die door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de stenen der groeve als een weggetrapt aas. Vers 21 Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed… Vers 22 …Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit,… Vers 23 …Ik zal het wegbezemen met de bezem der verdelging,…

Enig idee waarom Yahweh in Jes. 14: 12 aangeeft dat deze koning van Babel zou moeten jammeren? Heb je nog steeds het vermoeden dat het hier over Lucifer, de satan, gaat? Nee, het is de koning van Babel die het hier mag uitjammeren. Het allergrootste koninkrijk uit de geschiedenis der mensheid wordt hier geveld.

Beide hoofdstukken Jesaja 13 en 14 spreken over de wereldheerschappij van Babel, die hier haar verwoesting tegemoet gaat, waarna de Koninklijke heerschappij van Yahweh zich zal vestigen op aarde. In Jesaja 13 vers 1 begint het met de last van Babel en in Jesaja 14: 32 eindigt het met het heerlijke feit dat Yahweh Sion gegrondvest heeft. De hoofdstad Jeruzalem van waaruit Yahweh Zijn heerschappij van vrede over de aarde zal vestigen. We vinden het allemaal hier voor hen die oren hebben om te horen en ogen om te zien.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende