U bevindt zich hier: Ufo's

We hebben inmiddels veel kenmerken en karaktereigenschappen van satan onder de loep genomen. Er zullen vast nog gigantisch veel artikelen van mijn hand verschijnen over deze leugenaar en tegenstrever van Gods genade. Voorlopig lijkt het me hier echter wel juist om er een punt achter te zetten.

We zijn echter nog lang en breed niet klaar met de artikelen over Bijbelgedeelten die door theologische verbouwing van de tekst als allerlei zogenaamd ‘christelijke’ mythologieën de wereld in geslingerd zijn. Men onderwijst ijverig, tegen de Bijbel in, dat satan niet als tegenstander geschapen is. Men heeft hem zelfs de eretitel ‘Lucifer’ toegedicht. De zogenaamde Bijbelse grondslag voor dit verwrongen idee denkt men te vinden in Jesaja 14 en Ezechiël 28. Daarom voel ik me ook genoodzaakt uitvoerig op deze Bijbelgedeelten in te gaan.

Het is zeer begrijpelijk dat veel Esoterische groepen met grote dankbaarheid de eretitel ‘Lucifer’ zich hebben toegeëigend. Men is er vol vreugde mee op de loop gegaan. Het spreekt dan ook vanzelf dat zij niet graag hebben dat het door hen gekoesterde theologisch baby’tje vanuit de Bijbel geaborteerd wordt. Vreemder is het dat het gros van de christenheid er ook niet blij mee is. Ook zij zien liever dat satan zijn gestolen erenaam ‘Lucifer’, oftewel ‘Morgenster’ behoudt.

Voordat we vanuit Jesaja 14 en Ezechiël 28 de hele aanspraak van satan op deze titel ondergraven, is echter de belangrijke vraag: ‘Wie is de ware Lucifer?’, oftewel: ‘Wie is de echte Morgenster?’.

Openbaring 22: 16 Ik, Jezus, ben
de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.
De Heer Jezus Christus is de blinkende Morgenster. Dat Hij de Wortel en het geslacht (oftewel: het zaad) van David is blijkt regelrecht uit Jesaja.
Jesaja 11: 1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.
Openbaring 5: 5 En één uit de oudsten zei tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda,
de wortel Davids, heeft overwonnen.
In het huis van Isaï kwam de profeet Samuël één van de zonen zalven tot koning. Toen hij David zag zei Yahweh:
1 Samuel 16: 12 Sta op, zalf hem, want deze is het.
Precies hetzelfde gebeurde bij de Heer.
Mattheus 3: 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Het is de Zoon van David en tevens de Heer van David. De ware Morgenster is onze Heer Christus Jezus. Als we het dan in het Latijns willen weergeven is Christus de ware Lucifer.
Hij is de blinkende Morgenster, die de heerschappij van het Licht van Gods heerlijkheid over de hele wereld zal uitoefenen.
Wat een verschil met satan, die heden ten dage een heerschappij van duisternis uitoefent. Door de ware blinkende Morgenster zijn wij uit die macht van de duisternis verlost (Colosse 1: 13). Wat speelt er in ons hoofd als we die vorst van de duisternis dan toch weer zouden vereren met de titel ‘Lucifer’?
Christus is de blinkende Morgenster, de ware Lucifer, en geen ander verdient die eretitel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende