U bevindt zich hier: Ufo's

Zijn AliŽns De Bijbelse 'Elohim'? (2)

Genesis 1: 1 In den beginne schiep Elohim de hemel en de aarde.
Ik hoop dat het opzoeken van al de verschillende bijbelgedeelten niet teveel moeite heeft opgeleverd. Pak je de inhoudsopgave van de Bijbel erbij, dan krijg je het redelijk snel onder de knie om de bijbelboeken terug te vinden. De meeste afkortingen die ik gebruik bestaan ook gewoon uit de eerste drie letters van het bijbelboek.
Ook hoop ik dat het voor jou een boeiende studie wordt waardoor je wat antwoorden krijgt op de vraag wie die aliëns of buitenaardsen nu werkelijk zijn.
We gaan weer verder met de diverse vermeldingen van de ‘elohim’ in de Bijbel.

De Elohim van de ‘elohim’
De ware scheppende Elohim wordt de Elohim van de ‘elohim’ genoemd in Deut. 10:17; Joz 22:22; Ps 95:3; 96:4; 97:9; 135: 5 & 136:2.
Wat houdt deze uitdrukking in? God der goden. Het zijn zeker de afgoden uit het land Kanaän. Dat zijn al die ‘elohim’ die de Nefilim op hun geweten hebben. (Het onderwerp ‘Nefilim’ komt nog apart aan de orde bij Genesis 6) Hieruit kan je afleiden dat ook zonen van God als geestelijke machten onder die afgoden verstaan worden. Het zijn namelijk die machten, die voor dat hybride ras gezorgd hebben. Een afgod als beeld is niets. Zonder consequenties kan je zo’n beeld verpulveren of verbrijzelen. Een demon of een zoon van God is wel degelijk iets.
1 Cor. 10: 19 & 20 Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan demonen en niet aan God.
Terug naar onze tekst. Yahweh is de Elohim der ‘elohim’, de God der goden. De ‘elohim’ in de streek van Kanaän waren allen afgoden met een directe link naar de zonen Gods vanwege de Nefilim. Conclusie: elohim kunnen ook geestelijke machten zijn.
1Kron. 16:25 & 26 Want Yahweh is groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle ‘elohim’; want alle ‘elohim’ van de volken zijn afgoden, maar Yahweh heeft de hemel gemaakt;
Hier staat een letterlijke verklaring waarom Yahweh de God der goden is. Boven al die machten, al die ‘elohim’, staat Yahweh. Hij is de Schepper, zelfs van hun woonplaats, de hemel. (Wie Yahweh is wordt weer een apart onderwerp, die we uitvoerig behandelen vanuit Genesis 2.)

Geen Angst Voor Aliëns
In 1 Sam. 17: 43 vervloekte de reus Goliath David bij zijn ‘elohim’. Goliath was een Nefilim, een hybride. Hij kende die ‘eloha’, die daarvoor verantwoordelijk was, dus wel heel persoonlijk. Hij sprak een vervloeking uit in de naam van zijn ‘elohim’. Waar velen al bevriezen bij de aanwezigheid van een aliën, was hier sprake van een vervloeking door middel van zo’n aliën. David stond echter in de kracht van Yahweh Zebaoth. Hij stond daardoor in een hogere autoriteit. Dat was zijn overwinning.
(De naam Yahweh Zebaoth komen we later nader op terug.)

Een Spontane Verschijning Van Een ‘elohim’
In 1 Sam. 28: 13 probeert een waarzegster voor koning Saul Samuël op te roepen. Ze schrok zich wezenloos. Letterlijk staat er: Ik zie een ‘elohim’ uit de aarde opkomen. Men was er mee bekend dat ‘elohim’ uit de aarde opkwamen. Dat gebeurde blijkbaar vaker, waardoor er een hele afgodendienst om zo’n ‘elohim’ ontstond. Dat dit God, de Schepper niet is mag wel duidelijk zijn. De overeenkomst met de wijze waarop veel aliëns aan mensen verschijnen is opvallend. Vaak komen ook zij uit de vloer zomaar op.

Persoonsverwisseling
In 1 Kon. 20: 23 & 28 ziet de koning van Aram Yahweh, de scheppende Elohim, aan voor een ‘elohim’ van de bergen. Hier zien we een bekende foutieve veronderstelling. Yahweh wordt gezien als gelijk aan de hun bekende ‘elohim’. Bij de zogenaamde UFO deskundigen zie je dat ze nog een stap verder gaan en zeggen dat de ‘elohim’ (de afgoden, oftewel de aliëns) de scheppende krachten van onze wereld ‘zouden zijn. Dit ligt in het verlengde van de visie van deze Koning. De inspirator achter deze verdraaiing is beslist dezelfde.

Vliegeskader Commandant
In 2 Kon. 1: 2 t/m 16 komen we een heel bekende ‘elohim’ tegen. Dat is Baäl-Zebub. Letterlijk is dat de heer of meester van hen die vluchten maken. De baas van dat vliegeskader Baal-zebub wordt als ‘elohim’ aanbeden. Zo oud zijn de UFO meldingen dus blijkbaar. Opvallend bij de UFO onderzoekers is dat zij schrijven over ‘elohim’, die ons geschapen zouden hebben met de titel: ‘Zij, die uit de hemel komen’. Dat heeft veel overeenkomst met de betekenis van de naam ‘Baäl-Zebub’ en geen enkele relatie met de woordbetekenis van ‘elohim’. Wordt het daardoor niet helder welke namaak ‘elohim’ zij eigenlijk beschrijven?

Aliëns Zijn Geestelijke Machten
Naarmate we steeds verder komen in de onthulling van wie deze aliëns werkelijk zijn volgens de Bijbel, zullen we ontdekken dat we te maken hebben met geestelijke machten die dolgraag de plek van de ware scheppende Elohim wensen in te nemen.
Voorlopig houd ik het hier weer bij, waarbij ik je opnieuw wil aanmoedigen het zelf te onderzoeken in plaats van willoos de lijn die ik uitzet te volgen. Ook op jouw vragen geeft de Bijbel het antwoord. Nogmaals wijs ik op de makkelijke website om alles terug te zoeken door HIER te klicken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende