U bevindt zich hier: Ufo's

Zijn AliŽns De Bijbelse 'Elohim'? (1)

Voor mij is er enorm veel duidelijk geworden wie die ‘Elohim’ zijn, die zich bij ontvoeringen aan ons presenteren als aliëns door de Bijbel serieus te onderzoeken. Als je net zo bent als ik en dus boekenplanken vol heb staan met UFO literatuur, die je doorploegt om antwoorden te vinden, dan hoop ik dat je ook deze weg met me mee kunt gaan.

De Bijbel geeft het antwoord
De Bijbel heeft concrete antwoorden op wie die ‘elohim’ zijn. Los daarvan zullen we ook de ware ‘Elohim’ ontdekken.
Als je een Bijbel bezit vraag ik je met mij het eerste begin van dit Boek open te slaan. Als je geen Bijbel hebt kun je door HIER te klicken op het internet een weergave van de Bijbel terugvinden. We gaan naar Genesis hoofdstuk 1 vers 1. Dat wordt meestal weergegeven als Genesis 1: 1 en vaak wordt Genesis ook gewoon afgekort tot Gen.

Elohim=Meervoud, Schiep=Enkelvoud
Genesis 1: 1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
De term, die hier met ‘God’ is weergegeven is in het Hebreeuws ‘Elohim’. Wat direct opvalt is dat ‘Elohim’ meervoud is. Het enkelvoud zou ‘El’ of ‘Eloah’ zijn. Dit lijkt een bevestiging te zijn van wat door de aliëns en de UFO onderzoekers beweert wordt: meerdere ‘elohim’, die alles geschapen hebben. Maar nu moeten we naar de werkwoordsvorm die er op volgt kijken. Dat staat in het enkelvoud. Dat kennen wij niet in het Nederlands. Wij zeggen niet: ‘die wagens rijdt 80 km’. Dat loopt grammaticaal niet. Maar telkens als er in de Bijbel geschreven wordt over de ware Elohim is het verbonden met een enkelvoudig werkwoord. Zelfs het slangenwezen, dat als de tegenstander van God op de proppen komt, houdt zich aan deze grammaticale vorm.
Gen. 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld, die Yahweh Elohim gemaakt had; en zij zei tot de vrouw: Elohim heeft zeker wel gezegd: Je mag niet eten van enige boom in de hof?
Ondanks de meervoudige vorm van ‘Elohim’ weet de slang dat hier sprake is van één Elohim. Vandaar dat hij niet zegt: ‘Elohim hebben zeker wel gezegd.’ Tegenwoordig probeert dit slangenwezen, oftewel de bekende ‘Reptilianen’, dit wel zo voor te stellen. In een latere studie zal ik apart ingaan op dit slangenwezen.

De Namaak ‘elohim’
Onder de geestelijke machten zijn er die zichzelf soms voorstellen als de ‘elohim’, die verantwoordelijk zijn voor onze schepping. Het tegenovergestelde is waar. Zij zijn geschapen door de enig ware Elohim.
Gen. 2: 1 Alzo werden voltooid de hemelen en de aarde en al hun heer.
Als we naar dit vers gaan in Genesis 2 zullen we ontdekken dat alle geestelijke machten, waaronder goede en kwade machten, tot dat ‘heer’ behoren, oftewel dat leger. De machten, die tot dat heer behoren, zijn dus een onderdeel van deze schepping, ook als ze als aliëns vermomd zijn.

De vele ‘elohim’ tegenover de ene Ware Elohim
De term ‘Elohim’ komt in het Oude Testament 2241 maal voor. In de allermeeste gevallen heeft het uitsluitend betrekking op Yahwheh Elohim, de scheppende God. Slechts 10 % van deze vermeldingen, zo’n 200 maal heeft het letterlijk betrekking op namaak ‘elohim’. Destijds deden de zogenaamde aliëns zich dus ook al voor als ‘elohim’. Er is niets nieuws onder de zon.
Bij de ware scheppende God wordt deze meervoudig titel ‘Elohim’ dus telkens gevolgd door een enkelvoudige vorm van het werkwoord. Er is sprake van een enig God. Bij de namaak ‘elohim’ volgt telkens een meervoudige vorm van het werkwoord. Er zijn dus meerdere machten, die zich voordoen als ‘elohim’.
Nu ga ik je iets lastigs vragen. Neem niet zo maar zonder enige kritiek al die vreemde afkortingen, die ik je ga voorschotelen, voor zoete koek aan. De afkortingen zijn bijbelboeken gevolgd door de hoofdstukken met de verzen. Controleer in de Bijbel of dit klopt. Zo kom je zelf tot ontdekking wat de Bijbel over die aliëns, die zich voordoen als ‘elohim’ te zeggen heeft.

Aliëns
Op 9 verschillende plaatsen (Gen. 35: 2 & 4; Deut. 31: 16; Joz. 24: 20 & 23; Richt. 10: 16; 1 Sam. 7: 3; 2 Kron. 33: 15 en Jer. 5: 19) worden deze ‘elohim’ vreemde ‘elohim’ genoemd. Letterlijk staat daar dat het ‘Elohim’ van buitenaf zijn. Hier heb je gewoon heel letterlijk al de wezens, die zich voordoen als Aliëns. Bij hen vind je geen enkelvoudig werkwoord omdat de aliëns ook niet één macht is, maar vele machten zijn.

Beeldjes
Pas nadat 135 maal de titel ‘Elohim’ uitsluitend gebruikt is voor de scheppende God kom je voor het eerst in Gen. 31: 30 deze titel tegen als het de terafim (gesneden beeldjes) betreft, die bij Laban gestolen zijn. De allereerste keer slaat het dus op zaken, die de mens gemaakt heeft, afgodsbeeldjes. Dit staat in sterk kontrast met de scheppende God.

Incarnaties
De eerste keer dat er over de ‘elohim’ van andere volkeren gesproken wordt is in Ex. 12: 12, waar de ‘elohim’ van Egypte getroffen worden in de eerstgeborene van de dieren. De Egyptenaar bezat heilig vee, waarvan men geloofde dat de ‘elohim’ in die dieren voortleefden. Een belangrijke reden kan zijn omdat ze geloofden dat de elohim iets aan die dieren verricht hadden. Dit zou hetzelfde kunnen zijn als de vele meldingen van het stelen van vee door UFO’s in de huidige tijd. Ook zou het hun geloof kunnen zijn dat zo’n koe de incarnatie van een ‘elohim’ was. Ook dat idee kom je veel tegen bij UFO groepen. Denk aan die Herff Applewhite van Heaven’s Gate, die geloofde dat hij een incarnatie van Jezus zelf was.

Zelf onderzoeken!
Als we echt serieus deze gevallen van vreemde, oftewel aliën, ‘elohim’ willen onderzoeken en natrekken in de Bijbel, dan hebben we voorlopig al voldoende materiaal om het er hier even bij te laten. Ik wil je adviseren om nu niet gelijk door te rennen naar het volgende artikel over dit onderwerp, maar het na te gaan in de Bijbel. Daarvoor kan je op het internet HIER klicken. Natuurlijk kom je aan de weet welke conclusie ik trek als je gelijk alles leest, maar het is belangrijker zelf tot een conclusie te komen. Ik wens je veel plezier in het onderzoek.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende