U bevindt zich hier: Ufo's

'Elohim' In Vliegende Schotels (deel 3)

We hebben al gezien dat veel evangelische, protestantse en semi-christelijke groeperingen de zogenaamde ‘elohim’ voor aliëns oftewel buitenaardsen aanzagen. We zagen bij sommige groepen al de esoterische bron waaruit getapt werd. Nu nemen we een volgende stap. Gezien de verkoop van de boeken is dat een veel grotere groep aan het worden. Hiermee wordt ook de bron van dit hele denken ook telkens een stuk helderder.

Biedt Zecharia Sitchin een antwoord op alle Ufo verschijningen?
We zijn nu bij een zuiver esoterische beweging terechtgekomen. Zij voegen alle plaatjes van verschillende godsdiensten, mythen en legenden tezamen tot één verhaal. Het droevige is dat dit denken immens populair is. De oplagen van de boeken van Zecharia Sitchin alleen al lopen in de miljoenen. Veel zoekers denken hier een verklaring voor de oorsprong van het leven te vinden op hun zoektocht naar wie die ‘Elohim’ zijn, die verantwoordelijk zijn voor hun ervaringen.

De Spiritual School of Ascension met hun Ufo verklaring
Lang geleden zou een groep wezens van een andere planeet op de aarde zijn beland. Er zijn veel tegenstrijdige verhalen in omloop over hun oorsprong en bedoelingen, maar de meeste versies hebben één ding gemeen: deze groep wezens, de ‘elohim’ die wij 'goden' zijn gaan noemen, zouden een geweldige invloed hebben uitgeoefend op de evolutie van de mens op deze planeet en de toestand van ons DNA. Ik heb zelf heel veel keren de diverse verhalen bestudeerd en denk nu dat een weergave van één altijd enkele van de andere weergaven onrecht zal aandoen. Daarom geef ik hier slechts een summiere samenvatting.

De zogenaamde link tussen aliëns en ‘elohim’
Men onderscheidt twee soorten ‘elohim’, de goede en de slechte. Onder de goede ‘elohim’ verstaat men meestal ‘elohei-elohim’ of ‘anuhazi’. De slechte ‘elohim’ worden meestal gevormd door de ‘annu-elohim’ of ‘jehovian annunaki’.
Het overgrote deel van hun verhaal gaat niet over de goede ‘elohim’, zoals je toch zou mogen verwachten, maar over de slechte. De slechten worden meestal kortweg de ‘annunaki’ genoemd. Zij zouden afkomstig zijn van de Pleiaden en omdat zij een gewetenloze gentechnoloog bij zich hadden worden zij ook gezien als de oorsprong van ons mensen. Toch is er in al de verschillende soorten verhalen telkens een soort oermens al aanwezig op de aarde.
Die gentechnoloog is heel bekend geworden onder de naam ‘Hades’. Zijn genetische experimenten voerde hij namelijk uit in zijn laboratoria onder de grond. Voor de mensen uit die tijd werd hij dan ook de god van de onderwereld.

De slechte ‘elohim’: aliëns of engelen?
Deze slechte ‘elohim’, zoals ik ze voor het gemak maar blijf noemen, hadden fysiek moeite met het leven hier op aarde. Zij hadden hier dan ook het één en ander aan hun eigen conditie aangepast. Onderling voerden ze ook nog eens 1000 jaar lang een oorlog, waar onze aarde sterk onder te lijden had.
Het kweken van de mens was om hen slaven te verschaffen, die als mijnwerkers de delfstoffen voor hen opgroeven. Ook werden er emotieloze oorlogsslaven gekweekt voor hun onderlinge strijd.

De reptilianen, een aparte groep ‘elohim’ of aliëns
Uit Orion kwamen de ‘reptilianen’. Wij zouden zeggen de ‘slangwezens’. Ook zij werden gekloond om ingezet te kunnen worden voor oorlogen. Deze oorlogen waren niet slechts op onze planeet, maar interplanetair. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor het opblazen van Atlantis, waardoor de aardas kantelde en er een wereldwijde overstroming kwam.

Aliëns, de asielzoekers van de oudheid
Hoe verschillend hun verhalen ook zijn, er komt telkens één gezamenlijk punt naar voren. Deze ‘Elohim’ waren een soort kosmische vluchtelingen uit hun afstervende thuisplaneet op zoek naar een andere plek om te wonen. Geen grote almachtige ‘Elohim’, maar behoeftige ‘Elohim’. De asielzoekers van de oudheid. Alleen was hun komst wel met een verwoestende uitwerking op de mensheid en onze aarde.
Ook hier lijken we een zweverige fantasie tegen te komen, maar inmiddels geloven velen in deze lijn. Basis is dat de ‘Elohim’ een groep buitenaardsen zou zijn, die voor de schepping van onze wereld verantwoordelijk was. Het aantrekkelijke voor Atheïsten is dat ze niet aan het evolutiemodel meer hoeven vast te houden om God te ontkennen. Daarnaast wordt dit denken gestaafd door de mengeling van mythen, legendes en godenverhalen van alle godsdiensten. Lijnen, die al eeuwen lang getrokken werden en die, zoals ik denk te kunnen aanwijzen, neergelegd zijn door ‘elohim’, oftewel geestelijke wezens, die ook verantwoordelijk zijn voor de hybride rassen voor en na de zondvloed en voor de basis van al die godsdiensten in Babylon.

Zijn er antwoorden op de Ufo ervaringen?
Die geestelijke machten presenteren zichzelf steeds sterker aan de mensen als de ‘Elohim’, de scheppers van het al. Bijbels zijn het echter alleen de valse ‘elohim’, die zich als afgoden aan de mensen hebben gepresenteerd in die tijd.
Waarom geef ik zo’n lang verslag van deze gedachtelijn? Omdat velen, die in hun leven geconfronteerd zijn met de UFO ervaringen antwoorden zoeken en die niet lijken te vinden binnen de gewone christelijke leer. Vaak stuiten ze op ongeloof of het pragmatische antwoord dat ze hier niet mee bezig mogen zijn. Men moet beseffen dat het niet bezig zijn met wat je regelmatig overkomt geen optie is! Met zo’n antwoord word je met je ervaringen simpel alleen maar veroordeeld en dat terwijl er bijbelse antwoorden zijn!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende