U bevindt zich hier: Ufo's

'Elohim' In Vliegende Schotels (deel 2)

Er zijn veel meer groepen te noemen, die binnen de evangelische wereld dergelijke Bijbels vreemde gedachten over aliëns verkondigen, maar niet zo uitgesproken de relatie leggen met ‘Elohim’, ‘Yahweh’, ‘God’ of ‘Jezus Christus’.
Rustig aan wil ik u meenemen naar de bron, waar dit soort gedachten ontstaan zijn. We lopen dus verder de verschillende groeperingen door.

Heiligen der laatste dagen, oftewel de mormonen
De hele gedachte van buitenaardsen, oftewel aliëns, die zich presenteren als ‘Elohim’ is beslist geen nieuwigheidje van doorgeflipte UFO freaks. Het komt al in allerlei soorten in zeer grote en oude ‘christelijke’ stromingen voor. Ook de Mormonen leren dat vele ‘Elohim’ betrokken waren in de schepping, ja, zelfs dat God de Vader door meerdere ‘Elohim’ geschapen is. De hele gedachtegang over de ‘Elohim’, die tegenwoordig in de UFO beweging vaste grond gevonden heeft is zelfs veel ouder en bestaat al veel langer dan de UFO beweging zelf. Hier volgen een aantal citaten:

Joseph Smith, Journal of Discourses vol. 6 p. 3
‘Elohim’ zelf was eens zoals wij nu zijn, maar is een verhoogd mens geworden.

Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, vol. 1, pp.10, 12
Onze Vader in de hemel is op een bepaalde tijd door het proces van leven en dood heengegaan om er als een mens in verhoogde staat uit te komen. Dit houdt in dat onze Vader zelf ook een Vader had, die ook weer een Vader had, enzovoort. Dit is daarom niet zo’n onredelijke gedachte omdat wijzelf ook de belofte hebben ontvangen eenmaal aan hem gelijk te zijn.

Orson Pratt, The Seer, p.132
Wij zijn verwekt door onze Vader in de hemel. De persoon van onze Vader in de hemel werd verwekt op een daaraan voorafgaande hemelse wereld door zijn Vader en zo gaat dat door generatie op generatie. We kunnen ons daarbij afvragen hoever die geslachtboom wel terug gaat en hoe de allereerste wereld geformeerd werd en hoe dan die eerste Vader ontstaan moet zijn.

Joseph Smith, Times and Seasons, Volume 5, No. 15, p. 613
In de eerste plaats is God zelf, die boven in de hemel op zijn troon zit, een mens precies eender als wijzelf. Dat is het grote geheim. Zouden we vandaag eventjes het gordijn opzij kunnen schuiven waardoor we een blik krijgen op de grote God, die deze wereld in zijn baan houdt en alle dingen draagt door zijn kracht, dan zouden we hem aanschouwen als willekeurig elk ander persoon, in het beeld en de uiterlijke vorm van een mens. De hoofd ‘Eloah’ riep op een dag alle andere ‘Elohim’ bijeen in een vergadering. Deze grote raadsmannen zaten daarboven in de hemelen bijeen en bedachten de schepping van de werelden.

Hoewel haast in alle UFO groeperingen de ‘Elohim’ pas het toneel betreden bij de schepping van de mens, zien we dat Joseph Smith reeds in de 19e eeuw deze groep hemelse wezens opvoert bij de schepping van de wereld en als we goed lezen zelfs de werelden voor deze wereld.

Cosmic Circle Of Fellowship
De grondlegger van deze UFO groep is William Ferguson. Het is een evangelische New Age groepering in Illinois. Ze beweren onder de volledige leiding te staan van hemelse en onsterfelijke wezens uit de ruimte, de ‘Elohim’. De directe boodschapper van deze ‘Elohim’ is William Ferguson. Naast hemzelf heeft hij ook nog priesters en priesteressen. Ze beweren de boodschap van de Geest der waarheid te verkondigen. Die Geest is, in hun verklaring, ook nog onderdeel van de heilige drie-eenheid. De enige die zij verklaren te aanbidden is de Alpha en de Omega, die zij de allereerste oorsprong noemen. Daarnaast is er ook een soort van verering voor de hemelse en onsterfelijke ‘Elohim’, ook al zien ze hen als medewerkers en gidsen. Het is een mengeling van de zogenaamde ‘christelijke’ denkbeelden met die uit de esoterie. Ondanks het ‘christelijk’ sausje blijft de boodschap typisch esoterisch zoals blijkt uit het volgende citaat van William Ferguson:

De ‘Elohim’ vertelden me dat ik de mensen op aarde moest zeggen dat alle UFO’s hier zijn om hun planeet te helpen. Zij staan gereed om ons te helpen zodra de volgende evolutionaire stap aanbreekt. Die stap is het vier dimensionale bewustzijn. Zodra dit op aarde plaatsvindt zal er een grote verandering optreden waarbij ons drie dimensionale lichaam zijn frequentie zal kunnen afstemmen op de vierde dimensie door een bewuste daad van onze wil.

Naarmate we meer groepen de revue laten passeren, wordt dit esoterisch denken steeds helderder en worden uitsluitend ‘christelijke’ denkbeelden nog slechts ingevoegd als het reeds in het plaatje past.

De Raëliaanse Beweging
Deze beweging met zo’n 25.000 leden noemt zich een atheïstisch religieuze stroming. Er gaat een uiterst sterke aantrekkingskracht van hen uit omdat ze de UFO ervaringen volstrekt serieus nemen en een verklaring lijken te bieden voor wie de ‘Elohim’ zijn.

Op 13 december 1973 ontmoette Claude Vorilhon een klein mannetje, die uit een vliegende schotel stapte. Die vertelde hem: “Wij waren de ‘Elohim’ die al het leven op aarde hebben geschapen. Jullie hebben ons voor goden aangezien. Wij stonden aan de oorsprong van alle grote religies. Nu jullie volwassen genoeg zijn om dit te begrijpen, willen we graag officieel in contact komen door middel van en ambassade.” Het wezen noemde zichzelf ‘Yahweh’ en noemde Vorilhon “Raël”.
Raël kreeg nog meer boodschappen van het wezen. Daarin vertelde het dat het leven op aarde niet het gevolg was van evolutie of een almachtige God. Het was een doelbewuste schepping, van wetenschappelijk vergevorderde mensen die gebruik maakten van DNA. Na de schepping van de mensen gingen deze ‘Elohim’ weg. De mensen mochten zichzelf ontwikkelen, maar de ‘Elohim’ bleven contact houden door middel van profeten, waaronder Boeddha, Mozes, Jezus en Mohammed. Hun taak was de mensheid te onderwijzen en sporen achter te laten van de ‘Elohim’, zodat wij hen zouden herkennen, zodra we wetenschappelijk ver genoeg waren.
Blijkbaar zijn we nu wetenschappelijk ver genoeg om deze ‘Elohim’ te begrijpen.
Alle godsdiensten worden op één hoop gegooid, hetgeen afgedekt wordt met een wetenschappelijk sausje. Mijn wens momenteel is niet om direct alles te ondergraven, maar om te laten zien waar dit denken toe leidt. Gezien het grote aantal leden van deze beweging is het duidelijk dat voor veel zoekenden naar antwoorden op hun ervaringen dit eindelijk een uitgestoken hand lijkt.

Ikzelf was ook zo’n verwoed zoeker en zou ik nu geen rust gevonden hebben in Christus Jezus zelf dan had ik wellicht ook deze uitgestoken hand gegrepen. Dat is mijn drijfveer om hierover te schrijven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende