U bevindt zich hier: Ufo's

'Elohim' In Vliegende Schotels (deel 1)

Mijn zoektocht naar antwoorden
Geconfronteerd worden met vreemde contacten zonder echte antwoorden is onnoemelijk verwarrend. Mijn leven lang heb ik gezocht naar een concreet verhaal. Boekenplanken vol over Ufo’s maakten de verwarring alleen maar groter. Wetenschappers veegden dan wel het hele bestaan ervan radicaal van tafel, maar niet mijn ervaringen.. Contactverhalen gaven telkens een ander beeld. Ik moest een antwoord op alle verwarring vinden.

Waren de 'Elohim' buitenaardsen?
Al voordat ik geloofde in Christus Jezus waren me de vele scheppingsverhalen opgevallen. Het waren de ‘Elohim’, die voortdurend weer als de bron van alles naar voren kwamen. Wie waren die ‘Elohim’, die telkens aan mensen verschenen? Op grond van ervaringen met deze ‘Elohim’ vormden zich geloofsgroepen, waar de vreemdste dingen gebeurden.

We beginnen bij de schijnbaar bijbelgetrouwe groepen. Daar zitten zelfs zogenaamde evangelische groepen tussen.

Profeet Yahweh
Heet van de naald is het optreden van Ramon Watkins, beter bekend als Prophet Yahweh. Op het internet is zijn optreden voor ABC News op ‘You Tube’ video te zien waar hij door middel van gebed de ‘Elohim’ oproept zich te tonen, waarna er UFO’s in de lucht verschijnen.

‘Ik Ben’ groepen
Sinds de tweede helft van de vorige eeuw zijn er vele ‘Ik Ben’ groepen gevormd. ‘Ik Ben’ is de vertaling van de naam ‘Yahweh’, die door dit soort groepen als één van de voornaamste ‘Elohim’ gezien wordt. De leiders van deze bewegingen staan in voortdurend contact met, zoals zij het noemen, onze ruimtebroeders en zusters.
Eén van deze groeperingen is de Summit Lighthouse met zo’n 100.000 volgelingen. In Nederland heeft voorganger Nico van Rijnberk zo’n evangelische gemeente van 150 man. Bij hen komt ‘Jezus’ van Venus. Hij vliegt, evenals de andere ruimtewezens, voortdurend in vliegende schotels over onze aarde om het te beschermen tegen kwade machten en om de mensheid te waarschuwen voor rampen.

Hun verhaal sluit zo naadloos aan bij onze eigen UFO ervaringen dat we de rest zonder enig kritisch onderzoek dreigen aan te nemen. (Door bepaalde ervaringen, die ook ik heb opgedaan spreek ik over ‘ons’. Ik kan me voorstellen dat sommige lezers zich zo niet aangesproken voelen. Lees dan maar ‘hen’.) In de gewone wereld worden we voor freaks versleten. Zij nemen ons serieus ook al sturen ze ons met een lege boodschap het bos in.

Bo & Peep
Herff Applewhite en Bonnie Nettles waren in 1970 de voorgangers van een evangelische groepering onder de naam ‘Human Individual Metamorphosis’. In de volksmond stonden ze bekend als de ‘UFO People’. Applewhite en Bettles noemden zichzelf Bo en Peep. Zij zouden de 2 getuigen uit Openbaring zijn. Ze zouden als martelaren sterven en na 32 dagen uit de dood herrijzen 'en opklimmen naar de hemel in een wolk'. Volgens Bo en Peep was de 'wolk' een ruimtevaartuig dat hen naar het Koninkrijk zou transporteren.
Hun boodschap was dat het Koninkrijk zal aanvangen met de komst van vliegende schotels. Onze planeet was zo vervuild en in verval geraakt dat de enige redding voor de mens het komende Koninkrijk van God zou zijn. De ‘Elohim’ zouden komen om ons op te ‘stralen’ in een vliegende schotel. Daar zouden we tot een hoger niveau opgewaardeerd worden.

Heaven’s Gate
De activiteiten van Bo en Peep hadden een gruwelijk vervolg. Peep maakte dit niet meer mee omdat ze in 1985 aan kanker overleed, of zoals de volgelingen het uitdrukten haar container verliet om bij de ‘Elohim’ haar intrek te nemen. Bo veranderde zijn pseudoniem in Do (Juist ja, de eerste toon in de toonladder). Ook zijn bovennatuurlijke identiteit werd opgevijzeld. In plaats van één van de getuigen uit Openbaringen werd hij de nieuwe incarnatie van ‘Jezus’ zelf. Kortom, het was hoog tijd deze verwerpelijke planeet te verlaten. Zoals Do het uitdrukte: 'Misschien gaan we in ons fysieke lichaam aan boord van het ruimtevaartuig van de ‘Elohim’, maar wellicht moeten we ons lichaam hier achterlaten. Per slot van rekening heeft het Koninkrijk geen enkele behoefte aan vleselijke lijven.
De komeet Hale-Bopp werd gezien als het verlossende teken, temeer toen er zich achter de komeet een ruimtevaartuig schuil leek te houden. Hoe dan ook, door het afleggen van hun 'container', hebben Do en zijn volgelingen deze finale stap tot vermeende onsterfelijkheid genomen.
'Wie met mij naar het Koninkrijk der Hemelen wil, moet bereid zijn het lichaam af te leggen. Deze klinische procedure zal plaatsvinden onder supervisie van het Volgende Niveau.' Hoewel Herff Applewhite deze aankondiging al in 1995 via het Internet rondbazuinde, had niemand verwacht dat hij samen met 38 volgelingen de daad bij het woord zou voegen. Zijn vertrek naar het Volgende Niveau was de voltooiing van een missie en stond al jaren op het programma. Op 26 maart 1997 vond men in Rancho Santa Fe bij San Diego de 39 stoffelijke overschotten.
Mijn drijfveer om dit te schrijven is niet een strijd tegen deze zoekers naar waarheid, maar omdat ik weet dat ik heel makkelijk één van hen had kunnen zijn. Dit zijn de valkuilen, waar we makkelijk inlopen als we ervaringen met UFO’s hebben zonder er serieuze antwoorden op te krijgen. Zo had ikzelf al haast bij de ‘Children’ gezeten. (Ook een sekte, met op zijn minst vreemde ideeën). We willen antwoorden op onze eigen ervaringen! Wie of wat zijn die aliëns, die zich aan ons presenteren als de ‘Elohim’?

Dr. Frank E. Stranges
In mijn zoektocht naar de waarheid achter het UFO fenomeen kwam ik in aanraking met Dr. Frank E. Stranges. Hij is de voorzitter van zowel de ‘International Evangelism Crusades’ als de ‘International Theological Seminary’ in Californië. Hij heeft veel zuiver evangeliserende werken op zijn naam staan, maar daarnaast had hij ook contact met een zekere Valiant Thor. Dat zou op zich niet zo bijzonder zijn, ware het niet dat deze Thor een aliën was.
In ‘Stranger At The Pentagon’ beschrijft Dr. Stranges de geheime ontmoeting, die President Eisenhower op 16 Maart 1957 met deze Thor had. Er zijn heldere foto’s van deze vreemdeling genomen, die destijds diepe indruk op mij maakten. Val Thor beschrijft hoe ‘Elohim’ zelf hem geschapen had.
Het grote wachten is bij deze groep op de opname van de gelovigen, waarbij alle gelovigen in één oogwenk opgestraald zullen worden.
De boodschap van deze Dr. Stranges lijkt op het eerste gezicht onschuldig. De ‘Elohim’, die hij beschrijft lijkt op de ware. De boodschap van verzoening door het werk van Christus Jezus alleen lijkt op de bijbelse boodschap. De gedachte van een opname leeft niet alleen bij hen. De aantrekkingskracht van deze groep ligt weer in het serieus nemen van onze ervaringen met UFO’s. Zo was het bij mij. Eindelijk erkenning! Maar let wel, het is misleiding!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende