U bevindt zich hier: Ufo's

Kritische Ufo Onderzoekers

John Keel, door sommigen beschouwd als één van de best geïnformeerde personen over UFO’s, die reeds in de 60er jaren begon met het verzamelen van krantenknipsels, concludeert in zijn boek ‘UFO’s: Operation Trojan Horse’ (1970): “UFO’s schijnen niet te bestaan als tastbare gefabriceerde objecten. Zij voldoen niet aan de aanvaarde natuurlijke wetten uit onze omgeving. de UFO’s manifestaties schijnen slechts een variatie te zijn van het eeuwenoude occulte of demonisch fenomeen.

De boodschap van buitenaardsen
De boodschappen van deze ruimtewezens die in talloze boeken zijn gepubliceerd komen op het volgende neer:
dat de bijbelse godsdienst vals en achterhaald is
dat de mens zijn eigen psychische bekwaamheid moet ontwikkelen
dat we op de drempel staan van een New Age occulte verlichting
dat God en mens of de schepping deel zijn van dezelfde goddelijke essentie (pantheïsme)
dat extradimensionale entiteiten nu aanwezig zijn om de mensheid te assisteren bij het verlaten van de oude wegen en om hen af te stemmen op de New Age van spirituele vooruitgang. Daarbij moeten we rekening houden dat vormen van drastische autoritaire sociale controle noodzakelijk zullen zijn om ons te verzekeren van de overleving van de planeet.
.
Betere evolutie door buitenaardsen?
Gary North schrijft in zijn boek ‘Unholy Spirits - Ocultism and New Age Humanism’ in aansluiting op John Keel, dat het belangrijkste occulte thema, de evolutie is van de mens. De mens wordt gezien als een wezen dat beperkt wordt door tijd en ruimte, doch in staat is een sprong voorwaarts te maken en zich te ontwikkelen tot een machtiger persoon in de toekomst. De mythe van evolutie kent vele vormen en is misschien wel de oudste rivaal van een letterlijk bijbels inzicht. De mens als schepper en technoloog van de toekomst, die in staat is grote vooruitgang te maken als hij maar luistert naar de waarschuwingen en boodschappen van buitenaardse wezens.

Hogere moraal door buitenaardsen?
Het tweede thema is dat de mens gefaald heeft om moreel net zo snel vooruit te gaan als technologisch. De UFO versie luidt: buitenaardse wezens die in staat zijn geweest om moreel gezien gelijke tred te houden met technologische innovaties zullen zich binnenkort aan de mensheid openbaren om hen in staat te stellen nucleaire vernietiging te voorkomen. Dus de belofte van een meer geavanceerde technologie gaat gepaard met de belofte van hogere moraliteit.

Komend onheil afwenden dankzij buitenaardsen?
Het derde thema is dat een grote catastrofe snel naderbij komt. Tenzij de mensen op aarde zich bekeren en de hogere levenswijze van de buitenaardse wezens indringers overnemen, zal er een periode komen van verschrikkingen. Doch de gecontacteerde is verzekerd dat hij geselecteerd is om deze boodschap aan zijn medemens te verkondigen.

Link tussen Ufo's en het occulte
Jacques Vallee, Frans wetenschapper en vooraanstaand onderzoeker van UFO’s, is één van de meest kritische woordvoerders tegen de algemeen heersende lijn van denken over UFO’s en wil die tot zijn ware proporties terugbrengen. Hij gelooft wel dat er echt UFO’s bestaan die wereldwijd voorkomen, hetgeen bevestigd wordt door duizenden betrouwbare getuigen. In een aanzienlijk aantal gevallen zagen verschillende getuigen dezelfde gebeurtenis en in een paar gevallen waren er duidelijke sporen van ene werkelijke landing te zien. Eén van Vallee’s belangrijkste bijdragen is dat hij heeft aangetoond dat ufo-verschijnselen niet pas de laatste tijd voorkomen.

Vallee beschrijft in ‘Pasport to Magonia’ (1969) 923 UFO landingen in de periode 1868-1968. Telkens weer ziet hij relaties en verwijzingen naar een breed scala van occulte fenomenen, hetgeen de demonische aard van UFO’s onderstreept. In zijn boek ‘Messengers of deception – UFO Contacts and Cults’ (1980) schrijft hij: “Er kan een indrukwekkende parallel gemaakt worden tussen UFO aanwezigen en het algemene concept van demonen.” Opvallend is dat verschijningen zich in de tijd aanpassen aan de cultuur die ze bezoeken.

Wetenschappelijke benadering
Nadat er in 1973 opnieuw een golf was van UFO waarnemingen heeft Vallee zijn benadering aangepast en is hij begonnen i.p.v. de wetenschappelijke basis voor het geloof in UFO’s, de psychologie en theologie van de contactees in beeld te brengen.

Het natuurwetenschappelijke wereldbeeld is te beperkt. De mens is niet autonoom. Er is meer dan je kunt zien. Buitenaardsen komen ons helpen om te overleven, en te begeleiden naar een hogere vorm van leven met een hogere vorm van bewustzijn. Er is een werkelijkheid die uitstijgt boven de natuurlijke werkelijkheid. Er is sprake van een breuk met de moderne fysica.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende