U bevindt zich hier: Ufo's

'Yahweh' In Vliegende Schotels (2)

Deut. 6: 4 Hoor, Israël: Yahweh is onze Elohim; Yahweh is één!

Onze God is de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting zegt de apostel Paulus in 2 Corinthe 1: 4. Wow! Wat hebben we een heerlijk genadevolle God. Inmiddels heb ik alweer een aantal titels voor de Heer gebruikt, die bij de Yahweh groepen als doodzonde gelden: Vader, God en Heer. Toch mogen wij ons verheugen in die genadige God.

Profeet Yahweh
We willen Yahweh kennen, heel persoonlijk. Toch blijkt dat als we bij de Yahweh groepen buurten we er Bijbels gezien heel ver vanaf komen te staan. We hebben de vorige keer stilgestaan bij Yahweh’s New Kingdom van Dr. Joseph Jeffers. Nu wil ik nogmaals stilstaan bij Profeet Yahweh. Jawel, hij noemt zichzelf Profeet Yahweh. Aanmatigender kan haast niet. Toch zijn velen diep onder de indruk van zijn prestaties. Geef je Google opdracht om te zoeken op het woord ‘Yahweh’ vind je honderden verwijzingen naar zijn persoon en de meeste Webpagina’s zijn zeer lovend. Hij verslaat zijn duizenden? Tienduizenden? Honderdduizenden?

Een 'Skywatcher'

De zogenaamde Profeet Yahweh

Jan Blei Aan Het Woord:
“Het afgelopen uur verbijsterd zitten kijken naar de video's die Prophet Yahweh produceert. Ik heb er een stuk of tien bekeken en ben ervan overtuigd dat de man ons niet bij de neus neemt maar confronteert met een verschijnsel waar de wetenschappelijke elite grijze haren van krijgt. Over de religieuze achtergrond van deze man heb ik geen mening; hij refereert aan de God van Abraham, Izaak en Jacob, ziet eruit als een gewone donkere man en slaagt erin, samen met z'n vrienden, verschijnselen op de gevoelige band vast te leggen waar mijn verstand bij stil staat. Huiveringwekkend schoon.
Als columnist van Plaza en de Zwartewaterkrant kreeg ik toegang tot de database van Prophet Yahweh, oftewel Ramon Watkins. Mijn verzoek om zijn materiaal in te zien werd binnen tien minuten gehonoreerd en ik moet toegeven dat het materiaal indruk op me maakt.
Ramon begint de video's zonder uitzondering met het aanroepen van Yahweh, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. De opnames zijn gemaakt op verschillende locaties in Las Vegas en Los Angeles. We zien verschillende "broeders" zoals hij ze noemt die het gebeuren met verrekijkers en camera's volgen en die er warempel in slagen allerlei schotelvormige, metalen objecten en andere ruimtevaartuigen op band vast te leggen.
Ik ben onder de indruk van het materiaal omdat je geen moment de indruk krijgt dat je wordt bedonderd; eerst een meditatie, vervolgens gaan de camera lenzen richting hemel en worden zaken gefilmd die je de bek wijd open doen vallen. Geen fabricatie voor zover ik het kan beoordelen; wolken, telefoonlijnen, gebouwen, het dient allemaal als referentiepunt voor de eigenlijke ‘waarnemingen’ die uit bollen en metalen objecten bestaan. Wat me het meest treft zijn de vragen die Ramon aan "Yahweh" stelt; op een gegeven moment vraagt hij of Yahweh een cilindervormig object aan de hemel wil laten verschijnen, iets anders dan een bol, zodat de kijker overtuigd raakt van de waarheid van het gebeuren. Je verwacht vervolgens dat er een cilinder verschijnt, maar dat gebeurt niet, opnieuw is het een 'gewone' bol die de boel op stelten zet. Het maakt het allemaal heel authentiek.
Het is gefilmd met een voortdenderende wereld rondom; auto's rijden voorbij, sirenes klinken op de achtergrond en mensen wandelen voorbij zonder dat ze ook maar een moment aandacht besteden aan die gekke kerel die met zijn armen hemelwaarts staat te wijzen.
De schotelvormige voorwerpen die worden gefilmd verschillen niet van de bollen die we uit andere video opnames kennen; ronddansende punten van licht, metaalachtige objecten die de vorm van een vliegende schijf aannemen, rood gekleurde lichten die een rondedans uitvoeren en wat al niet meer. Ramon heeft op de een of andere manier contact met de lichtverschijnselen. Op zijn "commando" gaat het verschijnsel in de achteruit en op zijn aanroep verdwijnen ze als bij toverslag. Wie de website van Ramon bekijkt, ontkomt niet aan de indruk dat we te maken hebben met een obscure sekte die aan PR doet, wie het materiaal aan een nader onderzoek onderwerpt rolt van z'n stoel.
Ik weet niet goed wat ik ervan moet denken; vanzelfsprekend rolt de hele goegemeente over me heen, maar dat neem ik maar op de koop toe.
Prophet Yahweh slaagt er in dingen tevoorschijn te roepen waar wij met z'n allen al jaren op lopen te wachten; UFO's. Ramon noemt ze ook spaceships. Onwillekeurig moet ik denken aan Anthony Woods die er ook steeds maar weer in slaagde allerlei ongerijmde zaken op film vast te leggen. Het video gebeuren ziet er vrij amateuristisch uit; toch is dat de kracht van het materiaal, geen fabricage of vals sentiment, geen gelikt uitgevoerde trucage of computer gegenereerde beelden, maar gewoon ruw materiaal waar ik zo 1, 2, 3 geen antwoord op heb.
Zijn bewustzijn interacteert met het verschijnsel. Heel bijzonder. Ik denk niet dat de man wordt ontmaskerd als charlatan.”

25 Jaar Kontakt Met AliŽns

Ramon Watkins is de ware identiteit van deze Profeet Yahweh. Hij beweert al 25 jaar in direct contact te staan met buitenaardsen. Hij zegt telepathisch contact te hebben met Yahweh en zijn Elohim schepen. De zogenaamde profeet kan via telepathische communicatie de buitenaarde voertuigen laten verschijnen, wat tijdens deze televisieopname ook gebeurt en de verslaggevers zijn getuigen van dit bijzondere contact.
Hij beweert dat het hem door Yahweh is opgedragen om contact te zoeken met de media. Het grote verschil tussen hem en bijvoorbeeld "profeet" Raël is, dat hij in direct contact staat met ufo's en dat de hele wereld hiervan getuige is.

Profeet Yahweh spreekt
De profeet zegt dat de mensheid momenteel volkomen in de greep is van een Luciferiaanse samenzwering, die zich als een octopus over de aarde heeft verspreid. Yahweh en zijn Elohim schepen komen in liefde en zullen zich steeds meer aan ons laten zien de komende tijd. Volgens hem is het moment aangebroken dat ze zich massaal aan ons zullen openbaren, om ons te komen bevrijden en te verlossen van Satan, waarna liefde en vrede steeds meer zullen regeren.

De Namaak en De Ware Christus
Inderdaad zullen deze aliëns zich steeds vaker aan onze wereld openbaren. Het is echter niet Yahweh, die Zich via die weg aan de mensen openbaart. Wie deze geestelijke machten wel zijn zullen we steeds meer ontdekken als we de Bijbel erop naslaan.
Yahweh zal Zich in Zijn Zoon aan de mensheid bekend maken, maar dat zal plaatsvinden na de grote manifestatie van deze geestelijke machten en de nog grotere manifestatie van de Antichrist. Dat wezen zal zich als de Christus voordoen en velen zullen hem aanbidden. Gezien de ontwikkelingen, waarvan we nu slechts een deel bekeken hebben, zal dat niet lang meer op zich laten wachten.
Mijn verlangen is om u kennis te laten maken vanuit de Bijbel met de ware Yahweh, die Zich 2000 jaar geleden al bekend gemaakt heeft in de Zoon Christus Jezus.

Yahweh Elohim

Yahweh Elohim
Deut. 6: 4 Hoor, Israël: Yahweh is onze Elohim; Yahweh is één!
Wie is die Yahweh? Hij is de ware scheppende Elohim. Hij is één.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende