U bevindt zich hier: Ufo's

'Yahweh' In Vliegende Schotels (1)

Yahweh Elohim
Waar de aliën elohim altijd meervoud zijn, is de ware scheppende Elohim één.
Deut. 6: 4 Hoor, Israël: Yahweh is onze Elohim; Yahweh is één!
Wie is die Yahweh? Hij is de ware scheppende Elohim. Hij is één.

De Mist Ingaan Met De Naam Yahweh
In mijn onderzoek naar de Naam van God stuitte ik op ontelbaar vele Yahweh groepen. Helaas bleek dat de Bijbels gezonde Messiasbelijdende Joodse gemeenten of synagogen darbij veruit in de minderheid zijn.
Het grootste deel van deze groepen bestaat uit sektarische bewegingen, die er zeer strikte leefregels op nahouden en elke andere geloofsgroep, die enigszins afwijkt van hun gedachtegoed direct als satanisch verketteren.

Strikt En Streng

De meesten hebben geen opvattingen over Ufo’s, Aliëns of Buitenaardsen. Dat maakt dat ik hen niet opneem in mijn studie. Wat ze echter allen gemeen hebben is dat er een absoluut oordeel wordt uitgesproken door hen allen over gelovigen die God als ‘God’ of ‘Heer’ of ‘Jezus’ of ‘Christus’ aanspreken. Voor dat soort gelovigen verwijzen ze gelijk door naar een plaats, die zij ‘hel’ noemen. Onderling hebben ze echter geen eenduidige mening over de juiste namen. Nogmaals wil ik nadrukkelijk vermelden dat dit soort veroordelingen niet komen uit de kleine kring Messiasbelijdende Joodse gemeenten of synagogen.

De Yahweh van Genade
Laat ik maar gelijk zeggen dat ik erg gelukkig ben dat ik Yahweh mag kennen als de God van alle genade, die alles in het werk gesteld heeft om alle mensen te redden en dat is Hem niet uit de hand gelopen.
Zo openbaart Yahweh zich aan Mozes:
Ex. 34: 6 – 7 Yahweh ging aan hem voorbij [dit was op de berg toen Mozes de tien woorden ontving] en riep: Yahweh, Yahweh, El, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft;

'Yahweh' Groepen Met Ufo Verhalen

Er zijn meerdere Yahweh groepen met een Ufo relatie. Ik wil hier enkele de revue laten passeren. In dit artikel komt er één langs en in het volgende de tweede. Dat doe ik niet vanwege het entertainmentniveau dat deze groepen hebben, maar omdat helaas velen in dit soort groepen verdwaald raken op zoek naar echte antwoorden.

Yahweh’s New Kingdom Opgericht Door Dr. Joseph Jeffers
Dr. Joseph Jeffers was ooit een gewone Baptisten voorganger. Op een dag werd er bij hem op de deur geklopt en daar stond een bloedmooie blonde dame. Hij kende haar niet, maar vroeg toch, terwijl hij haar binnen liet, ‘waar ben je al die tijd geweest?’
In de huiskamer begon zij in vreemde tongen te spreken. Hij legde zijn hand op haar hoofd en gebood het gesprokene in het Engels te vertalen. Toen sprak ze: ‘Ik ben Yahweh! Dat is mijn naam!’. Dat was voor Dr. Jeffers het begin van zijn directe zogenaamde relatie met Yahweh met al de daaruit voortkomende onthullingen van de zogenaamde waarheid.

Onderwijs uit Orion
Dr. Jeffers beweert dat zijn leer direct voortkomt uit de troon van de Schepper van het Universum. Yahweh zou Zijn hoofdkwartier in het sterrenstelsel Orion hebben. Yahweh zou de mensheid uit Zijn thuishaven Orion in ruimteschepen naar de Aarde hebben geleid. Onder hen bevond zich ook Lucifer en zijn gevallen Engelen, die als de duistere krachten nog altijd moeten rondreizen in hun ruimteschepen van duisternis. De volgelingen van Yahweh zouden hier echter zijn aangekomen in hun ruimteschepen van licht, waaronder onze voorouders, die men ‘Adam’ is gaan noemen. Ze arriveerden allen gelijktijdig, wat een grote strijd zou hebben veroorzaakt tussen de zonen en dochters van het licht en de zonen en dochters van de duisternis. Die strijd zet zich volgens Dr Jeffers nog altijd voort totdat Yahweh Zijn koninkrijk zal oprichten op aarde.

Esoterische Onzin
Als je het internet doorzoekt over de naam Yahweh vind je veel onzin, met name op de esoterische sites. Deze ex baptistenpredikant lijkt geen enkel probleem meer te hebben met al de occulte leer die daar verkondigd wordt. Ook hij weet van contact met de doden, reïncarnatie, maar vooral het geestelijk opladen van je magnetisch veld door het uitspreken van de naam Yahweh. Via die weg beweert hij direct van Yahweh zijn dromen, visioenen en zelfs een automatisch schrijven te ontvangen. Dat alles heeft een vooraanstaande plaats in zijn relatie met Yahweh ondanks alle duidelijke Bijbelse waarschuwingen. Nee, hij is zeer strikt en streng als anderen een naam als ‘Heer’ of ‘Jezus’ gebruiken, of als men een verkeerde sabbat viert. Esoterische kennis wordt echter volgens hem onderdrukt door ‘verkeerde’ Bijbelteksten. Jazeker, zijn directe kennis van Yahweh staat boven de Bijbel. Het ernstige is dat hij in deze lijn van denken vele duizenden meeneemt.

Ufo’s in de Bijbel?
Dr. Jeffers vindt in de Bijbel veel Ufo beschrijvingen terug. Zo zou Yahweh de profeet Henoch in een ruimteschip naar Orion gehaald hebben. De beschrijving van de troon van God was volgens Dr. Jeffers ook eenvoudig een Ufo van Yahweh. Ook Mozes zou een Ufo hebben aangezien voor een brandende braamstruik. Ook de apocriefe boeken zijn, als het hem uitkomt, zeer geliefd om Ufo’s en de plaats van het sterrenstelsel Orion terug te vinden. Het boek Henoch beschrijft de zevende hemel, wat in zijn leer overeenkomt met het zevende sterrenstelsel. Henoch is dus in de zevende hemel, oftewel op Orion.

Amerika, het beloofde land?
Het boek Openbaring wemelt volgens hem van de Ufo’s. Zo ziet hij in het Nieuw Jerusalem dat uit de hemel neerdaalt het grote moederschip van Yahweh. Wij zouden ‘Jeruzalem’ hebben geschreven, maar hij ziet er een groot geheimenis in, zoals het in het Engels geschreven wordt. Ik zal zijn geheimpje maar direct verklappen door het te schrijven zoals hij het ziet: ‘Jer USA lem’. Juist ja, Amerika is het uitverkoren volk. Als straks dan ook de grote eindstrijd zal plaatsvinden zal Yahweh met al Zijn Ufo’s de zijde van Amerika kiezen. Amerika zal het koninkrijk Gods op aarde vestigen met behulp van Yahweh.

Yahweh leren kennen uit de Bijbel
Willen we echt Yahweh leren kennen? Dan adviseer ik je niet zo’n esoterische weg te bewandelen. Dat is een weg, die niet te controleren valt en ook niet overeenstemt met het simpel letterlijk lezen van de Bijbel. In de Bijbel is Israël simpel het volk Israël en is Jeruzalem heel eenvoudig de stad Jeruzalem. Daar is niets moeilijks aan. Bovendien hebben we een veel grotere kans Yahweh te leren kennen als we Zijn woord, de Bijbel, onderzoeken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende