U bevindt zich hier: Ufo's

Zijn AliŽns De Bijbelse 'elohim' (3)

Genesis 1: 1 In den beginne schiep Elohim de hemel en de aarde.
Ik heb je al behoorlijk opgezadeld met veel naspeurwerk over de ‘elohim’. We moeten bij dit alles voortdurend blijven zien dat deze ‘elohim’ slecht de 10% is van alle bijbelteksten die over Elohim gaat. De ware Elohim hier in Genesis 1: 1 is van een compleet andere orde. Hij zal zich later als Yahweh bekent maken, de Yahweh die één is. Van de aliëns, die zich aan mensen presenteren als ‘elohim’ valt dat zeker niet te zeggen.
We zetten onze zoektocht weer voort.

Gruwelijke dienst aan aliëns
In 2 Kon. 17: 31 komen we een hele opsomming van hybride rassen tegen, die hun ‘elohim’ vereren. Zij doen dit door hun kinderen voor hen te verbranden. Zo verwoestend is de dienst van dergelijke Aliëns blijkbaar.

Opnieuw geen angst voor aliëns
In Psalm 138: 1 zingt David in de tegenwoordigheid van de ‘elohim’ psalmen voor Yahweh. David is zich die andere ‘elohim’ best wel bewust. Hij herinnerde zich nog wel zijn strijd tegen Goliath, een Nefilim, een hybride van de ‘elohim’. Maar die ‘elohim’ mogen getuige zijn van zijn eer aan de ware Elohim, de Schepper. Dit komt al dicht in de buurt van hoe gelovigen tegenwoordig gebruikt worden om Gods veelkleurige wijsheid aan de overheden en machten in de hemelse bekend te maken (Ef. 3: 10). Wat de Bijbel daarover te zeggen heeft komt verderop in deze serie ter sprake.

Het einde van de namaak ‘elohim’
Zijn de Aliëns, wie ze zeggen dat ze zijn? Nee. Ze doen zich voor als buitenaardsen om ons een boodschap in te prenten, die tegenovergesteld is aan de bijbelse boodschap. Zo zijn ook deze vreemde (aliën) ‘elohim’ geen Elohim. Yahweh verklaart dit heel nadrukkelijk in Jer 2:11; 5:7 & Hos 8:6. Het feit dat we veel over hen, en daaraan verbonden de diverse geestelijke machten, lezen in de Bijbel als ‘elohim’ is om er een naam aan te geven, niet omdat het werkelijk de scheppende God is.
Wat zal de afloop zijn? Wat wordt het einde van deze wezens, die zich voordoen als ‘Elohim’? In Sef. 2: 11 verklaart Yahweh dat Hij al deze ‘elohim’ zal doen wegteren.

Onweerlegbaar bewijs dat de engelen ‘elohim’ zijn
Dat onder andere engelen de ‘elohim’ in het Oude Testament zijn wordt helemaal duidelijk als we de uitspraken in het Oude Testament vergelijken met de citaten daarvan in het Nieuwe Testament. Hier komt de eerste:
Psalm 97: 7 Alle beeldendienaars zullen beschaamd worden, zij die zich op afgoden beroemen; buigt u voor Hem neder, alle gij elohim.
De joodse vertalers naar de Griekse Septuagint hebben dit woord in het Grieks al vertaald met ‘engelen’. Nu gaan we naar de Nieuw Testamentische aanhaling.
Hebr. 1: 6 En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen.
Hier wordt die Psalm weer geciteerd. Alle engelen zijn ‘elohim’, maar niet elke elohim is een engel. Yahweh, de scheppende Elohim, is geen engel. We gaan naar de volgende tekstvergelijking:
Psalm 8: 4 & 5 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de elohim, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?
De Hebreeuwse weergave heeft ‘elohim’. De NBG heeft er de vertaling ‘bijna goddelijk’ van gemaakt, vandaar dat ik voor de wat letterlijke weergave uitwijk naar de Staten Vertaling. Ook hier heeft de Septuagint dat woord in het Grieks weergegeven met ‘engelen’. Dat komt ook weer terug in het citaat in het Nieuwe Testament.
Hebr. 2: 9 maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.
Jezus zelf is die Mens, die tijdelijk beneden de ‘elohim’, oftewel de ‘engelen’ geplaatst is. Engelen zijn dus ‘elohim’.

Hun ware aard
De ‘elohim’ buiten de ware scheppende God in de Bijbel, zijn dus geestelijke machten, waaronder de engelen, die zich voordoen als ‘elohim’. Er zijn echter veel meer titels waaronder ze verschijnen. Dat onderzoeken we aan de hand van de Bijbel in de volgende artikelen. Het percentage waarin zij als ‘elohim’ in de Bijbel optraden was slechts 10. De resterende 90 % was voor de ware, scheppende ‘Elohim’.

Misleiders in het verborgene
Die 10 % is echter ook tegenwoordig nog steeds actief om de mens te misleiden. Ze houden ons voor dat zij de scheppers van de mens zijn door het klonen van de henzelf of door DNA manipulatie en dat ze hier actief zijn tot ons goed. Momenteel is het nog in het verborgene. Het wordt weer een openbare zaak als de periode aanbreekt, die de Bijbel de ‘Dag des Heren’ noemt. In de ‘christenheid’ heeft men onterecht die uitdrukking op de zondag geplakt. Bijbels is het echter de tijdsperiode dat het profetisch programma weer vervolgd gaat worden. Wij staan aan de vooravond van dat profetisch tijdstip. Vandaar dat aliën ontvoeringen, verkrachtingen en Ufo verschijningen langzamerhand steeds meer aan de oppervlakte komen.

Verder onderzoek
Met dit alles hebben we nog alleen maar naar de 10 % gekeken, die de aliëns op hun naam hebben staan. Er is nog een hele 90 % beschrijving van de ware ‘Elohim’ over. Willen we werkelijk gewapend zijn tegen deze vreemde, oftewel aliën elohim, dat we de Elohim van de elohim goed kennen.

Yahweh Elohim
Waar de aliën elohim altijd meervoud zijn, is de ware scheppende Elohim één.
Deut. 6: 4 Hoor, Israël: Yahweh is onze Elohim; Yahweh is één!
Wie is die Yahweh? Hij is de ware scheppende Elohim. Hij is één.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende