U bevindt zich hier: Toespraken

Spreekbeurten in Gemeenten:

'Overvloeiende Genade' Bijbelgedeelten en onderwerpen:
Genade op mijn meest ellendige dag! [11.338 KB]
Genesis 2 & 3 2 Bomen In De Hof [18.606 KB]
Genesis 2: 18 God is mijn Hulpe [10.854 KB]
Genesis 6: 8 - 19: 19 Genade Noach Abraham Lot [7.897 KB]
Exodus 2: 23-3: 14 ikben.......Yahweh. [6.869 KB]
Exodus 20: 1-17 Wet En Genade [7.183 KB]
Exodus 25 (minder geluid) Tabernakel [20.757 KB]
Deuteronomium 32: 1-4 Genade In Gods Oordeel [12.313 KB]
Deuteronomium 32: 4-22 Groot Is Gods Trouw [13.608 KB]
1 Samuel 15 Gods Bemoediging Of Berouw [16.299 KB]
2 Samuel 9: 1-7 Genade En David [6.393 KB]
2 Koningen 5 Naaman Genezen [17.669 KB]
Job inleiding Gerichtheid Van Je Denken [7.290 KB]
Psalm 103 Psalm 103 [17.271 KB]
Jesaja 13 & 14 Profetie over Babel & Israel [13.803 KB]
Jesaja 45: 7 God schept het kwaad [39.416 KB]
Jesaja 45: 7 Ons Leven In De Hand Van God [12.893 KB]
Jesaja 45: 9 Pottenbakker & het klei [40.616 KB]
Mattheus 6 Het Onze Vader [14.004 KB]
Lukas 10: 31 In Nieuw Buinen: Dat Is Toevallig! 1 [18.158 KB]
Lukas 10: 31 In Rotterdam: Dat Is Toevallig 2
Lukas 15: 1-6 Het Hart Van Vader God [13.165 KB]
Lukas 15: 1-6 De Waanzinnige Liefde Van God [20.087 KB]
Lukas 15: 11-32 Wettische Zoon [17.677 KB]
Lukas 16 Rentmeester Arme Lazarus [15.883 KB]
Lukas 19: 10 God Zoekt Totdat Hij Het Vindt [5.768 KB]
Romeinen 1: 1-13 Evangelie Van Zijn Zoon [15.060 KB]
Romeinen 1: 14-17 Een Kracht Gods [15.395 KB]
Romeinen 1: 21 God Als God & Heer [11.123 KB]
Romeinen 3: 23-24 Gerechtvaardigd [13.575 KB]
Romeinen 3: 21-26 God Is Rechtvaardig [15.822 KB]
Romeinen 4: 23-25 Geloof In Opstanding [17.217 KB]
Romeinen 5: 1-11 Meer Dan Vrede [13.090 KB]
Romeinen 6: 1-14 Probleem Van De Zonde [13.752 KB]
Romeinen 6: 1-15 In De Vrijheid Van Christus.....Genade [8.027 KB]
Romeinen 7 Door De Wet Voor De Wet Gestorven [34.867 KB]
Romeinen 7 Door De Wet Voor De Wet Gestorven [12.448 KB]
Romeinen 8: 1-10 Jubelzang Van De Vrijheid [7.364 KB]
Romeinen 8: 22-28 In Verwachting [18.950 KB]
Romeinen 12 Uitwerking Gods Vaderhart [18.221 KB]
1 Corinthe 13: 3-4 1 Corinthe 13 1e deel [10.520 KB]
1 Corinthe 13: 4-5 1 Corinthe 13 2e deel [10.816 KB]
1 Corinthe 13: 1-10 1 Korinthe 13 deel 1 [22.790 KB]
1 Corinthe 13: 4-5 1 Korinthe 13 deel 2 [17.893 KB]
1 Corinthe 15 24 September 2017 samenkomst Harderwijk [68.453 KB]
1 Corinthe 15: 3-22 Onze Identiteit [17.651 KB]
1 Corinthe 15: 42-49 De Wederkomst [15.630 KB]
2 Corinthe 1: 3 Als Het Even Niet Meer Gaat [6.800 KB]
2 Corinthe 4: 6-10 Schat In Aarden Vaten [11.579 KB]
2 Corinthe 5: 14-17 Oud en Nieuw [14.137 KB]
Serie over de Galatenbrief: studie 1 [18.776 KB]
Serie over de Galatenbrief: studie 2 [22.226 KB]
Galaten 1: 1-6 Opvoeding In Genade [9.248 KB]
Galaten 1: 6-8 God De Plaatser [8.295 KB]
Galaten 2: 19 Door De Wet Voor De Wet Gestorven [34.867 KB]
Galaten 2: 19 Door De Wet Voor De Wet Gestorven [12.448 KB]
Galaten 2: 20 Versmolten Met Christus [9.013 KB]
Galaten 2: 20-21 Geloof Van Christus Jezus [13.778 KB]
Galaten 3: 1-4 Dwaze Galaten [8.275 KB]
Galaten 3: 19 Waartoe Dient De Wet [9.157 KB]
Galaten 5: 1 & 13 Vrijgemaakt [8.896 KB]
Galaten 5: 2-4 Wakker Worden [10.073 KB]
Galaten 5: 16-18 & 23-24 Omarming Van Genade [15.476 KB]
Galaten 5: 19-21 Werken Van Het Vlees [17.957 KB]
Galaten 5: 22 Vrucht Van De Geest Is Liefde [9.526 KB]
Galaten 5: 22 Liefde: Vrede, Blijdschap [14.370 KB]
Galaten 5: 22 Lankmoedigheid, Goedertierenheid, Goedheid, ...... [15.454 KB]
Efeze 1: 7 Wat Is Vergeving? [14.024 KB]
Efeze 1: 19-2: 6 Paastoespraak 2009 [7.116 KB]
Efeze 2: 4-10 Wij, Voorwerp Van Gods Hart [14.377 KB]
Efeze 2: 7-22 Wij Zijn Gods Gedicht [12.635 KB]
Efeze 2: 8-22 Gods Maaksel [22.059 KB]
Efeze 2: 10-16 Nu Dicht Aan Vaders Hart [15.384 KB]
Efeze 3: 1-13 Paulus Dienst [21.281 KB]
Efeze 3: 14-21 Paulus Gebed Voor Het Lichaam Van Christus [21.998 KB]
Efeze 4: 2 Onze Waardige Wandel [9.470 KB]
Efeze 4: 17-24 Genade Alleen [11.123 KB] Dezelfde toespraak op video: Genade alleen!
Efeze 5: 18-20 Vervuld In Geest [13.092 KB]
Efeze 5: 18-21 Vervulling In Geest [46.776 KB]
Filippi Inleiding (zeer oude spreekbeurt) Start van de Gemeente Filippi [14.492 KB]
Filippi 1 Woorden Van Leven 1 [2.084 KB]
Filippi 1 Woorden Van Leven 2 [2.095 KB]
Filippi 1 Woorden Van Leven 3 [2.086 KB]
Filippi 1 Woorden Van Leven 4 [2.099 KB]
Filippi 1 Woorden Van Leven 5 [2.095 KB]
Filippi 1 Woorden Van Leven 6 [2.088 KB]
Filippi 1: 1 Dienstbaarheid Uit Genade [28.748 KB]
Filippi 1: 2-4 Genade Vrede Dank & Blijdschap [31.334 KB]
Filippi 1: 3-11 Bidden [9.200 KB]
Filippi 1: 5-6 Gods Offer In Ons [31.145 KB]
Filippi 1: 9 Gods Hart Mijn Hart [14.838 KB]
Filippi 1: 9 Helder Inzicht [14.496 KB]
Filippi 1: 9 Dokimos/Adokimos [18.922 KB]
Filippi 1: 10 Tot In Onderscheiden [18.088 KB]
Filippi 1: 10 Toets Alles [14.268 KB]
Filippi 1: 11-14 Vervuld Tot Alle Volheid [16.860 KB]
Filippi 1: 12-18 Geboeid In Christus [14.786 KB]
Filippi 1: 18-19 Schijn Of Waarheid [18.286 KB]
Filippi 1: 19-22 Christus Verheerlijken [15.202 KB]
Filippi 1: 27 Onze Hemelse Wandel [16.162 KB]
Filippi 1: 27-28 Mijn Oogkleppen Op [17.069 KB]
Filippi 1: 29-30 Genade Om Te Lijden [12.659 KB]
Filippi 2: 1 Onze Vier Krachtbronnen [16.214 KB]
Filippi 2: 2 Viervoudige Openbaring vd Volheid v Genade [16.166 KB]
Filippi 2: 3-5 Rusten In De Gezindheid Van Christus [16.958 KB]
Filippi 2: 5-11 Kersttoespraak [11.167 KB]
Filippi 2: 5-9 Het denken van Christus [74.034 KB]
Filippi 3: 20-21 De Wederkomst [15.630 KB]
Colosse 1: 3-6 Paulus Gebed [11.892 KB] op video: Goede genade bespreken [205.337 KB]
Colosse 1: 7-9 Ons Slaaf Zijn [12.638 KB]
Colosse 2 Gods Plan Met De Gemeente [13.998 KB]
Colosse 2 Ons Heil In Christus Jezus [10.466 KB]
1 Timotheus 2: 5-6 Middelaren En Een Unieke Middelaar [16.495 KB]
1 Timotheus 4: 10-11 De Redder Van Alle Mensen [11.943 KB]
Titus 2: 12-13 Genade En Godsvrucht [8.174 KB]
Hebreeënbrief 1: Hebreeënbrief inleiding 1 [11.253 KB]
Hebreeënbrief 2: Hebreeenbrief inleiding 2 [16.941 KB]
Hele dienst Harderwijk 6 Mei 2018 [74.118 KB]
Hele dienst Harderwijk 5 Augustus 2018 [74.081 KB]
Hebreeuwse woord voor Helper is Ezer [24.452 KB]

Toespraken van andere sprekers:
1 Corinthe 15 door Peter Slagter: Opstanding [12.729 KB]
Hebreeën 8 door H.B. Slagter: De Verbonden [17.965 KB]
God is God door Hans Weima: Vrede die alle verstand te boven gaat [8.528 KB]
Gods liefde & verzoeningswerk door Hans Weima: De Liefde Van Christus Dringt [8.029 KB]
Goede Herder door Hans Weima: Je Bent Gevonden [7.455 KB]
De zaligmaker/Redder door Job Ekhart: De Zaligmaker [13.694 KB]
Gods Geest, die Gods plan uitwerkt door Erwin van het Wout: Gods Werkzame Geest [13.559 KB]

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina