U bevindt zich hier: Studie Man En Vrouw

Leren En Domineren

1 Timotheus 2: 12 maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.
Het onderwijs geven en het heersen over de man, oftewel domineren, worden hier in één adem genoemd. Het gaat hier om het geheel van die beide zaken. Je kan dus niet het eerste "het onderwijs geven" er uit isoleren. Maar gaan we naar de traditionele opvatting over deze uitspraak van Paulus komen we dat isolement gelijk weer tegen.

Het Woord Voor "Gezag Hebben" Is Hier Letterlijk: "Domineren"
"authen'teo". Hier volgen vier duidelijke omschrijvingen:
1) met eigen handen een ander of zichzelf doden
2) op eigen gezag handelen, autocraat zijn
3) absoluut heerser zijn
4) regeren, heerschappij uitoefenen over

Godsdienstige Dictators
Het is in feite het heersen van een dictatoriaal Vorst, waar Paulus hier over spreekt. Omdat het leren en domineren hier een eenheid is blijkt dat er dus leraars waren die hun leer als het ware doordrukten met autoritair gezag. Men moest wat zij onderwezen slikken anders hoorde men niet tot die groep. Was die gezindheid wel toegestaan bij mannen? Nee, zij waren echter al veel langer bekend met hoe onderwijs gegeven moest worden. Je mocht van hen dus verwachten dat zij dus niet zo met hun eigen visie omgingen.
Helaas is deze duidelijke aansporing van Paulus hier niet echt goed opgepikt in de christenheid en heb je inmiddels de leer van diverse grote kerkvorsten, die met hand en tand verdedigd worden. Altijd blijft dat het enige gezag wat geldt het gezag van de Bijbel zelf is. Daarom moedig ik ook telkens een ieder aan om na te gaan of het klopt met de Bijbel zelf.

De Macht Op Het Hoofd Tegenover Het Domineren
Het woord komt verder nergens anders in de Schrift voor. Het staat dus niet in relatie met het gezag dat op het hoofd van de vrouw rust in 1 Corinthe 11. Op ieder die de Bijbel doorgeeft rust gezag. Dat is het gezag van het Woord dat de boodschapper doorgeeft. Daarom worden de engelen, oftewel de boodschappers in de Corinthebrief erbij betrokken. Het woord dat Paulus in 1 Timotheus is echter een veel sterkere uitdrukking. Hier gaat het om dictatoriale macht, oftewel om het domineren van andere mensen.

Domineren Tegenover Rust En Vrede
In deze tekst is het onderwijzen en het domineren aan elkaar verbonden. Het is deze combinatie waarvoor gewaarschuwd wordt. Nooit wordt domineren getekend als het doel van onderwijs, ook niet als mannen dit onderwijs geven. Onderwijzen is dienen. Het domineren staat in dit vers tegenover de rust of vrede, die Paulus in het voorgaande vers als de belangrijke basis voor ’t ontvangen van onderwijs noemt. Opnieuw geeft Paulus dus aan dat onderwijs moet geschieden in de houding van rust of vrede.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende