U bevindt zich hier: Studie Man En Vrouw

Mannen, We Hebben Een Erepersoon Naast Ons!

Jij Bent Mijn Heerlijkheid

1 Corinthe 11: 7 de vrouw is de eer van de man.

De Vrouw Is Geen Bedreiging Maar Eer
Paulus noemt de vrouw niet de bedreiging van de man maar ‘de eer of heerlijkheid van de man’. Het hele idee dat de vrouw een bedreiging of gevaar voor de man zou zijn vindt eigenlijk geen grond in de Bijbel. Wat wel aangegeven wordt in de Bijbel is de begeerte naar de vrouw van een ander.
Mattheus 5: 28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.
De vinger wordt hier echter niet op de vrouw gelegd maar op het denken van de man. Dat is dus een heel ander, wel heel praktisch, onderwerp.

Zaken Omgedraaid
Het wordt nogal eens tegenovergesteld voorgesteld. De vrouw zou naar de man moeten opzien en vol verbazing en bewondering stamelen: ‘O, wat een kanjer, wat een voorbeeld.’ Er is niets mis in de bewondering van de vrouw voor haar man, maar dat wordt binnen het christelijk denken vaak dwingend opgelegd en vaak nog vanuit dit soort Bijbelgedeeltes. Paulus begreep blijkbaar dat de man nogal eens tekort schiet in zijn waardering te uiten naar de vrouw en wijst dus ons mannen op de eer die wij vinden in onze vrouw.

Een Liefdeslied Voor De Vrouw
De man is niet haar heerlijkheid, zoals de traditionele opvatting het zou weergeven, maar zijzelf is de eer of heerlijkheid van de man. Een duidelijk voorbeeld zien we toch ook in de ons bekende liefdesliedjes. Als iemand nu een lied opneemt als: "You Are My Sunshine" en dat nummer zou een paar eeuwen later ontdekt worden. Zou het dan geen vreemde conclusie zijn als de archeologen zouden beweren dat die zonnestralen van de man afstraalden en dat de vrouw de taak had om daar in haar wandel bescheiden getuigenis van af te leggen? (Kijk maar in de uitlegboekjes. Zo wordt het hier veelvuldig uitgelegd)
Nee, de vrouw wordt door Paulus gezien als de heerlijkheid waar de man alles voor zijn bevrediging in vindt. Zij is een eer voor haar man. Zo tekent Paulus het hier ook.

Onze Kroon
Precies hetzelfde plaatje vind je terug in het Oude Testament.
Spreuken 12: 4 Een degelijke vrouw is de kroon van haar man.
Spreuken 31: 10 Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden?
haar waarde gaat koralen ver te boven.
Je kijkt naar je vrouw en zegt: ‘Dit is mijn kroon! Dit is mijn eer! Wow!’ En dat mag je ook best wel uitspreken!
Zo kijkt de man naar zijn eigen vrouw en beslist niet naar elke vrouw (als het goed is).

De Eer Van De Vrouw
Je komt juist in dit hoofdstuk nog eens datzelfde woordje ‘eer’ tegen. Dan gaat het om de eer van de vrouw. Dan blijkt dat in haar verschijning te zitten.
1Co 11:15 indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is.
Zondagmorgen stapten we onze gemeente binnen en kreeg Machtelt, mijn vrouw, een complimentje over haar kleren en haardracht. ‘Jij ziet er fris uit’, klonk het. Weet je, dan is mijn vrouw mijn kroon, mijn eer.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende