Toespraken

Spreekbeurten in Gemeenten:

'Overvloeiende Genade' Bijbelgedeelten en onderwerpen:
Genade op mijn meest ellendige dag!
Genesis 2 & 3 2 Bomen In De Hof
Genesis 2: 18 God is mijn Hulpe
Genesis 6: 8 - 19: 19 Genade Noach Abraham Lot
Exodus 2: 23-3: 14 ikben.......Yahweh.
Exodus 20: 1-17 Wet En Genade
Exodus 25 (minder geluid) Tabernakel
Deuteronomium 32: 1-4 Genade In Gods Oordeel
Deuteronomium 32: 4-22 Groot Is Gods Trouw
1 Samuel 15 Gods Bemoediging Of Berouw
2 Samuel 9: 1-7 Genade En David
2 Koningen 5 Naaman Genezen
Job inleiding Gerichtheid Van Je Denken
Psalm 103 Psalm 103
Jesaja 13 & 14 Profetie over Babel & Israel
Jesaja 45: 7 God schept het kwaad
Jesaja 45: 7 Ons Leven In De Hand Van God
Jesaja 45: 9 Pottenbakker & het klei
Mattheus 6 Het Onze Vader
Lukas 10: 31 In Nieuw Buinen: Dat Is Toevallig! 1
Lukas 10: 31 In Rotterdam: Dat Is Toevallig 2
Lukas 15: 1-6 Het Hart Van Vader God
Lukas 15: 1-6 De Waanzinnige Liefde Van God
Lukas 15: 11-32 Wettische Zoon
Lukas 16 Rentmeester Arme Lazarus
Lukas 19: 10 God Zoekt Totdat Hij Het Vindt
Romeinen 1: 1-13 Evangelie Van Zijn Zoon
Romeinen 1: 14-17 Een Kracht Gods
Romeinen 1: 21 God Als God & Heer
Romeinen 3: 23-24 Gerechtvaardigd
Romeinen 3: 21-26 God Is Rechtvaardig
Romeinen 4: 23-25 Geloof In Opstanding
Romeinen 5: 1-11 Meer Dan Vrede
Romeinen 6: 1-14 Probleem Van De Zonde
Romeinen 6: 1-15 In De Vrijheid Van Christus.....Genade
Romeinen 7 Door De Wet Voor De Wet Gestorven
Romeinen 7 Door De Wet Voor De Wet Gestorven
Romeinen 8: 1-10 Jubelzang Van De Vrijheid
Romeinen 8: 22-28 In Verwachting
Romeinen 12 Uitwerking Gods Vaderhart
1 Corinthe 13: 3-4 1 Corinthe 13 1e deel
1 Corinthe 13: 4-5 1 Corinthe 13 2e deel
1 Corinthe 13: 1-10 1 Korinthe 13 deel 1
1 Corinthe 13: 4-5 1 Korinthe 13 deel 2
1 Corinthe 15 24 September 2017 samenkomst Harderwijk
1 Corinthe 15: 3-22 Onze Identiteit
1 Corinthe 15: 42-49 De Wederkomst
2 Corinthe 1: 3 Als Het Even Niet Meer Gaat
2 Corinthe 4: 6-10 Schat In Aarden Vaten
2 Corinthe 5: 14-17 Oud en Nieuw
Serie over de Galatenbrief: studie 1
Serie over de Galatenbrief: studie 2
Galaten 1: 1-6 Opvoeding In Genade
Galaten 1: 6-8 God De Plaatser
Galaten 2: 19 Door De Wet Voor De Wet Gestorven
Galaten 2: 19 Door De Wet Voor De Wet Gestorven
Galaten 2: 20 Versmolten Met Christus
Galaten 2: 20-21 Geloof Van Christus Jezus
Galaten 3: 1-4 Dwaze Galaten
Galaten 3: 19 Waartoe Dient De Wet
Galaten 5: 1 & 13 Vrijgemaakt
Galaten 5: 2-4 Wakker Worden
Galaten 5: 16-18 & 23-24 Omarming Van Genade
Galaten 5: 19-21 Werken Van Het Vlees
Galaten 5: 22 Vrucht Van De Geest Is Liefde
Galaten 5: 22 Liefde: Vrede, Blijdschap
Galaten 5: 22 Lankmoedigheid, Goedertierenheid, Goedheid, ......
Efeze 1: 7 Wat Is Vergeving?
Efeze 1: 19-2: 6 Paastoespraak 2009
Efeze 2: 4-10 Wij, Voorwerp Van Gods Hart
Efeze 2: 7-22 Wij Zijn Gods Gedicht
Efeze 2: 8-22 Gods Maaksel
Efeze 2: 10-16 Nu Dicht Aan Vaders Hart
Efeze 3: 1-13 Paulus Dienst
Efeze 3: 14-21 Paulus Gebed Voor Het Lichaam Van Christus
Efeze 4: 2 Onze Waardige Wandel
Efeze 4: 17-24 Genade Alleen Dezelfde toespraak op video: Genade alleen!
Efeze 5: 18-20 Vervuld In Geest
Efeze 5: 18-21 Vervulling In Geest
Filippi Inleiding (zeer oude spreekbeurt) Start van de Gemeente Filippi
Filippi 1 Woorden Van Leven 1
Filippi 1 Woorden Van Leven 2
Filippi 1 Woorden Van Leven 3
Filippi 1 Woorden Van Leven 4
Filippi 1 Woorden Van Leven 5
Filippi 1 Woorden Van Leven 6
Filippi 1: 1 Dienstbaarheid Uit Genade
Filippi 1: 2-4 Genade Vrede Dank & Blijdschap
Filippi 1: 3-11 Bidden
Filippi 1: 5-6 Gods Offer In Ons
Filippi 1: 9 Gods Hart Mijn Hart
Filippi 1: 9 Helder Inzicht
Filippi 1: 9 Dokimos/Adokimos
Filippi 1: 10 Tot In Onderscheiden
Filippi 1: 10 Toets Alles
Filippi 1: 11-14 Vervuld Tot Alle Volheid
Filippi 1: 12-18 Geboeid In Christus
Filippi 1: 18-19 Schijn Of Waarheid
Filippi 1: 19-22 Christus Verheerlijken
Filippi 1: 27 Onze Hemelse Wandel
Filippi 1: 27-28 Mijn Oogkleppen Op
Filippi 1: 29-30 Genade Om Te Lijden
Filippi 2: 1 Onze Vier Krachtbronnen
Filippi 2: 2 Viervoudige Openbaring vd Volheid v Genade
Filippi 2: 3-5 Rusten In De Gezindheid Van Christus
Filippi 2: 5-11 Kersttoespraak
Filippi 2: 5-9 Het denken van Christus
Filippi 3: 20-21 De Wederkomst
Colosse 1: 3-6 Paulus Gebed
Colosse 1: 7-9 Ons Slaaf Zijn
Colosse 2 Gods Plan Met De Gemeente
Colosse 2 Ons Heil In Christus Jezus
1 Timotheus 2: 5-6 Middelaren En Een Unieke Middelaar
1 Timotheus 4: 10-11 De Redder Van Alle Mensen
Titus 2: 12-13 Genade En Godsvrucht
Hebreeënbrief 1: Hebreeënbrief inleiding 1
Hebreeënbrief 2: Hebreeenbrief inleiding 2
Hele dienst Harderwijk 6 Mei 2018
Hele dienst Harderwijk 5 Augustus 2018
Hebreeuwse woord voor Helper is Ezer

Toespraken van andere sprekers:
1 Corinthe 15 door Peter Slagter: Opstanding
Hebreeën 8 door H.B. Slagter: De Verbonden
God is God door Hans Weima: Vrede die alle verstand te boven gaat
Gods liefde & verzoeningswerk door Hans Weima: De Liefde Van Christus Dringt
Goede Herder door Hans Weima: Je Bent Gevonden
De zaligmaker/Redder door Job Ekhart: De Zaligmaker
Gods Geest, die Gods plan uitwerkt door Erwin van het Wout: Gods Werkzame Geest


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken