Studie Man En Vrouw

Is Onze Visie Bijbels Of Voorgeprogrammeerd?

Van deze studie is er nu ook een E-book, die ik hier plaats om te kunnen downloaden:
manenvrouwindebijbel1.epub
Mocht u geen E-Reader hebben en wilt u het op de computer lezen, dan kan je hier ook een E-bookreader downloaden:
epubfilereadersetup.exe
Er is ook een PDF-bestand van om te downloaden:
manenvrouwindebijbel.pdf

Er zijn nogal wat interpretaties van Paulus kijk op de vrouw. Hier slechts twee daarvan:
1. ‘De vrouw zou makkelijker in verleiding vallen dan de man’. Daar tegenover staat de stelling: ‘De vrouw is de grote verleidster’. Dit is een onlogische combinatie in ons geërfd denkgoed.
2. ‘De vrouw moet zich onderwerpen aan 't leiderschap van de man’. Hier tegenover staat de stelling: ‘De hand die het kind wiegt beheerst de wereld’. Het traditionele denken ziet het één voortvloeien uit het ander. Welke logica zit hier achter?
Maatschappelijk
De vrouw is evenzeer geschikt voor de taken die de mannen zich als privé-goed toegeëigend hadden.
De Traditionele Visie
Sommigen blijven onwankelbaar vasthouden aan wat zijzelf zien als 't goddelijke plan voor man en vrouw: Ze hebben een eigen zicht op de woorden van Paulus. Voor hen is die interpretatie even onbespreekbaar als 't gezag van 't Woord van God zelf.
De beschouwelijke Visie
Voor anderen is de waarheid een relatief begrip. Waarheid is voor hen zoals ze het zelf ervaren in een veranderende maatschappij van vandaag. Van daaruit zetten ze grote vraagtekens bij de uitspraken van Paulus. Ze zien hem als zeer inconsequent. Hij erkende toch dat in Christus noch man noch vrouw is? Hoe komt hij er dan bij om te stellen dat de vrouw zich moet onderwerpen aan de man? In Corinthe lijkt het erop dat hij accepteert dat de vrouw spreekt in de Gemeente en toch schrijft hij aan Timotheus dat ze zich daar stil moet houden. Hun relatieve waarheid brengt hen er dan ook toe om Paulus als vrouwenhater in het verdachtenbankje te plaatsen.
Wat Is De Bijbelse Visie?
Achter al deze vragen, tegenstrijdigheden e.d. ligt echter de veronderstelling dat onze traditionele, geërfde interpretatie van Paulus woorden juist is, dat ons erfstuk dus precies weergeeft wat Paulus wilde zeggen.Houdt die gedachte ook stand als we de bijbelgedeelten stuk voor stuk, woord voor woord, vanuit de grondtekst onderzoeken? Ik wil daar een poging toe wagen en beweer daarmee niet de waarheid in pacht te hebben. Onderzoek het dus zelf ook!

De Man En Vrouw Onderwerpen:
25ste: 1 Timotheus 2: 13-15 Paulus Argumenten Voor Onderwijs Aan De Vrouw
24ste: 1 Timotheus 2: 12 Leren En Domineren
23ste: 1 Timotheus 2: 9-11 Onderwijs Aan De Vrouw
22ste: 1 Timotheus 2: 8-9 Geen Strijd
21ste: Efeze 5: 32 Man En Vrouw Een Eenheid
20ste: Efeze 5: 21-33 Je Vrouw Liefhebben
19de: Efeze 5: 23 Christus Is Het Hoofd
18de: Efeze 5: 23 De Man Is Het Hoofd
17de: Efeze 5: 21-22 Elkaar Onderdanig Zijn
16de: 1 Corinthe 14: 33-34 Zwijgende Broeders En Zusters
15de: 1 Corinthe 11: 8-12 Het Gezag Over De Toehoorders
14de: 1 Corinthe 11: 7 Mannen, We Hebben Een Erepersoon Naast Ons!
13de: 1 Corinthe 11: 4-5 Profetessen Onder Het Nieuwe Verbond
12de: 1 Corinthe 7: 28-39 Wel Of Niet Trouwen
11de: Romeinen 16: 1-16 Voorvrouwen Onder De Gelovigen
10de: Johannes 4: 27 De Onderwijzende Vrouw
9de: Mattheus 1: 1-16 Vier Plus Eén Vrouwen
8ste: Lukas 7: 36-50 Christus Doorkruiste Het Pragmatisch Compromis
7de: Deuteronomium 23: 17-18 Het Pragmatisch Compromis
6de: Genesis 2: 18-20 Heerschappij Van De Man
5de: Genesis 2: 18-20 Onze Helper Is Verlosser
4de: Genesis 2: 18-20 Yahweh, De Gelukkige Helper
3de: Genesis 2: 18-20 Onze Hulp: Yahweh - Christus
2de: Genesis 2: 18-20 Is De Vrouw Slechts Een Hulpje?
1ste: Genesis 2: 18-20 De Vrouw, Het Hulpje Van De Man


Startpagina


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken