Leugens

Steve McVey in zijn programma: 'Christian Lies'

Veel godsdienstige opvattingen die we geleerd hebben zijn niet waar.
De Waarheid maakt je vrij. De duivel wenst niet dat jij vrij bent. Uiteindelijk is hij toch niet anders dan een grote ……

LEUGENAAR!!!, LEUGENAAR!!!, LEUGENAAR!!!

101 leugens, die elke zondag in de kerk verkondigd worden:
Leugen # 1: Redding houdt in dat jij je leven aan Jezus Christus geeft.
Leugen # 2: Christenen zijn slechts zondaren, door genade gered
Leugen # 3: Toen jij een christen werd veranderde God jouw leven
Leugen # 4: Christen worden betekent: Je zonden worden vergeven
Leugen # 5: Je zonden zijn onder het bloed van Jezus
Leugen # 6: Het belangrijkste in je leven is dat je God meer lief hebt
Leugen # 7: Antwoord Op Een Zwakke Motivatie Is Nieuwe Toewijding
Leugen # 8: De Heilige Geest Overtuigt Ongelovigen Van Hun Zonden
Leugen # 9 sla ik over.
Leugen # 10: Je Kan Ook Te Ver Gaan Met Genade
Leugen # 11: Genade Is Een Heel Belangrijke Leer
Leugen # 12: Genade Kan Tot Een Zorgeloze Houding t.o.v. Zonde Leiden
Leugen # 13: Je Grootste Verantwoordelijkheid Is God Dienen
Leugen # 14: Goed Je Best Doen Om God Te Behagen
Leugen # 15: Christus Wil De Eerste Plaats
Leugen # 16: God Wil Dat Jij Je Best Doet
Leugen # 17: God Zal Je Geven Wat Je Nodig Hebt
Leugen # 18: Zonde Weerstaan Maakt Godvruchtig
Leugen # 19: Bepaalde Regels Moet Je Gehoorzamen
Leugen # 20: Nieuwe Natuur Voeden & Oude Natuur Uithongeren
Leugen # 21: Voortdurend Gebed Om Vergeving Van Zonden
Leugen # 22: Als We Zondigen Zijn We Niet In Gemeenschap Met God
Leugen # 23: Je Hoort Te Leven Volgens De Leringen Van De Bijbel
Leugen # 24: Discipline Levert Overwinning Op
Leugen # 25: Ontdek Gods Volmaakte Wil Voor Je Leven
Leugen # 26: Je Problemen Komen Van De Duivel
Leugen # 27: Het Antwoord Op Onze Problemen Is Terugkeer Naar Gods Wet
Leugen # 28: God Is Teleurgesteld Als Jij Verkeerd Handelt
Leugen # 29: God Geeft Niet Meer Dan Je Aan Kan
Leugen # 30: Wetticisme Is Alleen Redding Uit Werken
Leugen # 31: Je Moet De Kerk Bezoeken
Leugen # 32: Onze Gemeente Is De Ware Gemeente
Leugen # 33 sla ik over
Leugen # 34: Het Christenleven Draait Om Wat Je Doet
Leugen # 35: God Straft Als Je Zondigt
Leugen # 36: Kerkbezoek Voorkomt Geestelijke Kou
Leugen # 37: Je Hoort Je Te Schamen Als Je Zondigt
Leugen # 38: Je Hebt Gewone & Heilige Zaken In Het Leven
Leugen # 39: Je Moet Je Zonden Overdenken
Leugen # 40: We Hebben Een Opwekking Nodig
Leugen # 41: Vriendschap Evangelisatie
Leugen # 42: Jouw Aandeel In Het Christenleven
Leugen # 43: Bidden Om Vergeving Van Zonden
Leugen # 44: Gods Geduld Raakt Op
Leugen # 45: Gebruikt Worden Door God Kost Wat
Leugen # 46: We Hebben Een Hernieuwde Zalving Nodig
Leugen # 47: God Zegent Ons Als We Zijn Geboden Houden
Leugen # 48: We Moeten Ons Uitspreken Tegen De Zonde
Leugen # 49: Berouw Brengt Gods Goedheid In Ons Leven
Leugen # 50: Genade Misbruiken
Leugen # 51: Genade & Waarheid In Evenwicht
Leugen # 52: Bidden Om Kracht Zodat God Ons Kan Gebruiken
Leugen # 53: We Horen Te Vragen Of Onze Daden Goed Of Fout Zijn
Leugen # 54 sla ik over.
Leugen # 55: Depressie Is Een Zonde
Leugen # 56: Wees Gericht Op het Overwinnen Van De Zonde
Leugen # 57: Geen Negatieve Gedachten & Gevoelens Uiten In Gebed
Leugen # 58: Als Je Berouw Hebt Van Je Zonden Zal God Je Niet Veroordelen
Leugen # 59: Je Zonden Vervreemden Je Van Je Hemelse Vader
Leugen # 60: Maak Jezus Heer Van Je Leven
Leugen # 61: Ons Geestelijk Leven Is Wat Wij Doen Voor God
Leugen # 62: We Hebben Meer Geloof Nodig
Leugen # 63: De Heilige Geest Overtuigt Ons Van Onze Zonden
Leugen # 64: Je Zonden Diskwalificeren Je Om Door God Gebruikt Te Worden
Leugen # 65: We Moeten Onszelf Afvragen: Wat Zou Jezus Doen?
Leugen # 66: Wie Tienden Geeft Wordt Gezegend
Leugen # 67: We Zijn Gered Om Te Dienen
Leugen # 68: We Hebben Geestelijke Kracht Nodig
Leugen # 69: We zouden voor God moeten werken
Leugen # 70: We Zouden Naar Christelijke Normen Moeten Leven
Leugen # 71: Jouw Gedrag Beïnvloedt Gods Gevoelens Over jou
Leugen # 72 sla ik over
Leugen # 73: Niemand Is Volmaakt
Leugen # 74: Je Hart Is Hopeloos Slecht
Leugen # 75: Je Hebt je Kerk Of Voorganger Nodig Ter Bescherming
Leugen # 76: Je Hebt Een Verantwoordingspartner Nodig
Leugen # 77: Je Zou Beter Je Best Moeten Doen
Leugen # 78: God Wil Jou De Overwinning Geven
Leugen # 79: Je Groeit In Heiligheid
Leugen # 80: Je Moet Bidden Voor Meer Liefde Voor De Heer
Leugen # 81: Dienst Brengt Je Dichter Bij God
Leugen # 82: Je Kan Een Van God Afvallige Zijn
Leugen # 83: Wat Onze Positie Betreft Zijn We Rechtvaardig
Leugen # 84: God Ziet Ons Door Jezus Christus
Leugen # 85 sla ik over
Leugen # 86: We Moeten God In Onze Samenkomst Uitnodigen
Leugen # 87: We Moeten Alles Doen Wat Jezus Zei
Leugen # 88: Geloof Vereist Een Positief Denken
Leugen # 89: Gods Wet Leert Ons Zijn Gerechtigheid Te Begrijpen
Leugen # 90: Christus Geeft Kracht Om De Wet Te Houden
Leugen # 91: God Beantwoordt Geen Gebeden Van Ongelovigen
Leugen # 92: Als Jij Anderen Niet Vergeeft, Kan God Jou Ook Niet Vergeven
Leugen # 93: Je Mag Niks Doen Wat Een Ander Ergert
Leugen # 94: God Heeft Jou Nodig!
Leugen # 95: Geef God De Vrijheid
Leugen # 96: Gebed Verandert Niets Aan Gods Plan
Leugen # 97 sla ik over.
Leugen # 98 sla ik ook over.
Leugen # 99: Je Kan Beter Opbranden Voor Christus Dan Wegroesten
Leugen # 100: We Moeten Onze Rekening Bij God Kort Houden
Leugen # 101: Zondag Is De Christelijke Sabbat


Leugen # 1


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 1: Redding houdt in dat jij je leven aan Jezus Christus geeft.
Voor De Vertaling Click Hier


Leugen # 2


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 2: Christenen zijn slechts zondaren, door genade gered.
Voor De Vertaling Click Hier


Leugen # 3


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 3 : ‘Toen jij een christen werd veranderde God jouw leven’.
Voor De Vertaling Click Hier


Leugen # 4


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 4: 'Christen worden betekent: Je zonden worden vergeven'
Voor De Vertaling Click Hier


Leugen # 5


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 5: ‘Je zonden zijn onder het bloed van Jezus’
Voor De Vertaling Click Hier


Leugen # 6


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 6: 'Het belangrijkste in je leven is dat je God meer lief hebt'.
Voor de vertaling click hier


Leugen # 7


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 7: 'Antwoord op een zwakke motivatie is nieuwe toewijding'
Voor de vertaling click hier


Leugen # 8


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 8: 'De Heilige Geest overtuigt ongelovigen van hun zonden'
Voor de vertaling click hier
Leugen # 9 sla ik over.


Leugen # 10


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 10: 'Je kan ook te ver gaan met genade'
Voor de vertaling click hier


Leugen # 11


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 11: 'Genade is een heel belangrijke leer'
Voor de vertaling click hier


Leugen # 12


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 12: 'Genade kan tot een zorgeloze houding t.o.v. zonde leiden'
Voor de vertaling click hier


Leugen # 13


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 13: 'Je grootste verantwoordelijkheid is God dienen'
Voor de vertaling click hier


Leugen # 14


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 14: 'Goed je best doen om God te behagen'
Voor de vertaling click hier


Leugen # 15


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 15: 'Christus wil de eerste plaats'
Voor de vertaling click hier


Leugen # 16


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 16: 'God wil dat jij je best doet'
Voor de vertaling click hier


Leugen # 17


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 17: 'God zal je geven wat je nodig hebt'
Voor de vertaling click hier


Leugen # 18


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 18: 'Zonde weerstaan maakt godvruchtig'
Voor de vertaling click hier


Leugen # 19


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 19: Bepaalde regels moet je gehoorzamen
Voor de vertaling click hier


Leugen # 20


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 20: Nieuwe natuur voeden & oude natuur uithongeren
Voor de vertaling click hier


Leugen # 21


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 21: Voortdurend gebed om vergeving van zonden
Voor de vertaling click hier


Leugen # 22


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 22: Als we zondigen zijn we niet in gemeenschap met God
Voor de vertaling click hier


Leugen # 23


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 23: Je hoort te leven volgens de leringen van de Bijbel
Voor de vertaling click hier


Leugen # 24


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 24: Discipline levert overwinning op
Voor de vertaling click hier


Leugen # 25


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 25: Ontdek Gods volmaakte wil voor je leven
Voor de vertaling click hier


Leugen # 26


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 26: Je problemen komen van de duivel
Voor de vertaling click hier


Leugen # 27


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 27: Het antwoord op onze problemen is terugkeer naar Gods wet
Voor de vertaling click hier


Leugen # 28


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 28: God is teleurgesteld als jij verkeerd handelt
Voor de vertaling click hier


Leugen # 29


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 29: God geeft niet meer dan je aan kan
Voor de vertaling click hier


Leugen # 30


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 30: Wetticisme is alleen redding uit werken
Voor de vertaling click hier


Leugen # 31


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 31: Je moet de kerk bezoeken
Voor de vertaling click hier


Leugen # 32


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 32: Onze gemeente is de ware gemeente
Voor de vertaling click hier


Leugen # 34


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 34: Het christenleven draait om wat je doet
Voor de vertaling click hier


Leugen # 35


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 35: God straft als je zondigt
Voor de vertaling click hier


Leugen # 36


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 36: Kerkbezoek Voorkomt Geestelijke Kou
Voor de vertaling click hier


Leugen # 37


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 37: Je Hoort Je Te Schamen Als Je Zondigt
Voor de vertaling click hier


Leugen # 38


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 38: Je Hebt Gewone & Heilige Zaken In Het Leven
Voor de vertaling click hier


Leugen # 39


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 39: Je Moet Je Zonden Overdenken
Voor de vertaling click hier


Leugen # 40


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 40: We Hebben Een Opwekking Nodig
Voor de vertaling click hier


Leugen # 41


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 41: Vriendschap Evangelisatie
Voor de vertaling click hier


Leugen # 42


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 42: Jouw Aandeel In Het Christenleven
Voor de vertaling click hier


Leugen # 43


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 43: Bidden Om Vergeving Van Zonden
Voor de vertaling click hier


Leugen # 44


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 44: Gods Geduld Raakt Op
Voor de vertaling click hier


Leugen # 45


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 45: Gebruikt Worden Door God Kost Wat
Voor de Nederlandse vertaling click hier


Leugen # 46


Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’
Leugen # 46: We Hebben Een Hernieuwde Zalving Nodig
Voor de Nederlandse vertaling click hier


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken