Oordelen Gods 19

De Antichrist

Deuteronomium 32:30-33 Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en Yahweh hen prijsgegeven had. Want hun rots is niet als onze Rots; onze vijanden mogen zelf oordelen. Waarlijk, hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom en uit de wijngaarden van Gomorra; hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn hun trossen. Hun wijn is slangevenijn en wreed addervergif.

Deuteronomium 32:31 Want hun rots is niet als onze Rots;
In het voorgaande zagen we al dat God het volk Israel prijsgeeft en verkoopt omdat het wel vroom godsdienstig was, maar zonder dat ze de ware Yahweh, de ware ‘Ik Ben’ er voor jou werkelijk kennen. Ze hadden de Baäl en de Astarte gediend.

Nu zijn we midden in de grote verdrukking beland. De tijd van Jacobs benauwdheid is aangebroken en wat blijkt? Het volk gelooft zonder meer nog altijd dat het haar rots dient. Maar haar rots is niet de ware Rots Yahweh. Hier wordt de volgende uitspraak van de Heer werkelijkheid:
Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de naam van Mijn Vader en jullie [het volk Israel] nemen Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zullen jullie wel aannemen.

Hun rots, die de Rots niet is. Hij die komt in zijn eigen naam. Het volk Israel zal hem omarmen, verwelkomen als de grote beloofde Messias. Let erop dat hier in Deuteronomium 32 nog steeds gesproken wordt over het volk Israel. Het onderwerp is niet de Gemeente, het Lichaam van Christus. Het onderwerp is ook niet Gods handelen met de volkeren. Helemaal centraal staat hier de profetische lijn voor het volk Israel.

Speur je het internet af over het onderwerp ‘De Antichrist’, dan stuit je op allerlei complotideeën betreffende onze westerse landen en met name de Verenigde Staten van Amerika en ook de Europese Unie. Hier in Deuteronomium 32 handelt het niet om Amerika of Europa. Het handelt uitsluitend en alleen om het aardse uitverkoren volk van God, Israel!

Evenmin had de Heer Amerika of West Europa op het oog toen Hij tijdens Zijn rondwandeling op aarde het uitriep: ‘Jullie nemen Mij niet aan’. Het was het volk Israel dat Jezus Christus afwees als de Messias, als de Gezalfde. In de tijd van Jacobs benauwdheid zullen ze echter hun toevlucht nemen tot een schijnbare redder in nood, die zij als Messias zullen omarmen.
Deuteronomium 32:31 Hun rots is niet als onze Rots;
Johannes 5:43 Een ander komt in zijn eigen naam, die zullen jullie aannemen.

We leven in een tijd dat er behoorlijk wat vreemde vogels opstaan. Ik bedoel dan predikers. Allerlei niet na te trekken wonderen worden er verricht. Ook allerlei onverklaarbare tekenen worden er getoond. Tegenspraak wordt niet geduld. “Sla je hand niet aan de Gezalfde des Heeren”,

Dit zijn binnen de moderne evangelische wereld best wel Bijbelteksten, die met plezier worden verkracht om het gezag van deze zogenaamde mannen Gods te onderstrepen. Wat zegt de Bijbel hierover?
Mattheus 24:5 Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus [Letterlijk: de Gezalfde], en zij zullen velen verleiden.
Mattheus 24:24 Er zullen valse christussen
{Letterlijk: Gezalfden] en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk was, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Er zijn er massa’s gelovigen, die ervan overtuigd zijn dat wij momenteel in de eindtijd leven. Bijbels gezien zou dat moeten inhouden dat feitelijk de huishouding van het geheimenis beëindigd is of in elk geval op zijn eind loopt. De eindtijd heeft namelijk met het profetisch programma van God te maken en dus met Gods handelen met Zijn aardse volk Israel.

Misschien loopt inderdaad onze huishouding van het Lichaam van Christus ten einde en is er momenteel inderdaad sprake van een bepaalde overgangsfase. Zelf heb ik daar niet zo 100 % zekerheid over. Maar als dat wel het geval is, dan zijn die bovenstaande waarschuwingen uit Mattheus 24 zeer actueel. Dan roept men inderdaad: ‘Ik ben de Gezalfde des Heeren’ en dan is men al bezig de uitverkorenen te verleiden. Er gebeurt veel idioots op dit gebied binnen de ‘christenheid’. Ik verwijs hiervoor nog eens naar 2 Genade Knipoogjes.
Ook Al Verleid?
De Blote Gezalfde

Mattheus 24:5 Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus [Letterlijk: de Gezalfde], en zij zullen velen verleiden.
Mattheus 24:24 Er zullen valse christussen
{Letterlijk: Gezalfden] en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk was, ook de uitverkorenen zouden verleiden.
Van het allergrootste belang is en blijft echter dat we onderscheiden aan wie deze waarschuwingen gericht zijn. Het aardse volk Israel. Zij zijn die uitverkorenen in Mattheus.

A N T I
Bij het woord ‘anti’ denken wij Nederlanders aan ‘tegen’. In de zestiger jaren liep ik in mijn wilde jaren mee in de Anti Atoombom Demonstraties. Ik was erop tegen. Maar in het Grieks heeft deze voorvoeging niet zozeer de betekenis van ‘tegen’, als wel ‘in plaats van’. Het draait bij ‘anti’ dus altijd om een soort imitatie, iets wat sprekend op de echte zaak lijkt, maar het niet is.

Johannes waarschuwt in zijn brieven nou juist het uitverkoren volk Israel voor zo’n Imitatie Gezalfde, een namaak Christus.
1 Johannes 2:18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals jullie gehoord hebben, dat er een Antichrist [Letterlijk: Een in plaats van Gezalfde] komt, zijn er nu ook veel Antichristen [Letterlijk: In Plaats Van Gezalfden] opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat dit het laatste uur is.
1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is
de Antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
1 Johannes 4:3 Iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. Dit is de geest van
de Antichrist, waarvan jullie gehoord hebben, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.
2 Johannes 1:7 Er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en
de Antichrist.
Deuteronomium 32:31 Hun rots is niet als onze Rots;

Hier is de grote verdrukking aangebroken. Voor het volk Israel is dit de tijd van Jacobs benauwdheid. God heeft hen verkocht en zij zoeken hun toevlucht bij een rots, die niet hun Rots is. De uitverkorenen dreigen verleid te worden door de Antichrist. Maar midden in dit meest donkere van alle scenario’s is God trouw. Zijn wezen van liefde wijzigt nooit!
Deuteronomium 32:34 Is het [Israel] niet bij Mij [God] weggeborgen, verzegeld in Mijn [Gods] schatkamers?


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken