1 Corinthe 5 2e studie

Bla, bla, bla

1 Corinthiërs 5:1 Men hoort algemeen van hoererij onder jullie
Vrijwel overal in alle uitlegboeken lees ik dat Paulus dit van Chloë moet hebben gehoord en er daarom dan ook zo’n enorm ernstige tuchtmaatregel voorschrijft. Vreemd. Deze korte tekst zou dan naar mijn idee helemaal niet volgens de normale taalregels verlopen. Zou ik namelijk van Piet iets over Klaas hebben gehoord, dan schrijf ik aan Klaas: “Ik heb gehoord van Piet”. Zou er echter ergens een geroezemoes rondgaan dan zou ik schrijven: "“Men hoort algemeen over Klaas”. Je hebt dan dus ook gelijk al een indruk wat er daar eigenlijk in dat kringetje van Klaas en Piet rondgaat. Nee? Nog niet door? Geroezemoes! Roddel! Geklets! Kwaadsprekerij! Laster! Voel je het al een beetje aankomen?

Hebben we hier in Corinthe wellicht te maken met de Corinthe-variant van “Weekend”, “Privé”, “Boulevard” of misschien zelfs wel de vrome versie van “Fire & Fury” van Michael Wolfe? Het is tegenwoordig een geliefde bezigheid van mensen (zoals wij), die zich in hun vroomheid, hun waarheid en hun gelijk ver boven die smerig zondigende anderen voelen staan.

“Ja, maar dat kan je wel zeggen Hein, maar deze man leeft samen met de vrouw van zijn vader! Ja, dat heb ik zelf gehoord van zuster Kletsmaarrond, die het dan weer gehoord heeft van die gezellige kletstante, hoe heet ze ook alweer? O ja zuster Dovenblind. Nou ja, die heeft het allemaal doorgesproken met broeder Strenginleer en toen bleek dat die verachtelijke man, die we toch eigenlijk helemaal niet meer tot onze fijne gemeenschap kunnen toelaten, ook nog durft te beweren dat die altijd gewoon bij zijn vrouw is gebleven! En weet je wat het ergste is. Zijn vrouw steunt hem ook nog in die gedachte! Nee, we horen het algemeen van die hoererij van deze man! Dan kan je dat toch niet over zijn kant laten gaan? Iedereen zou zien hoe verdorven het er met ons wel voorstaat!”
Jullie zijn opgeblazen! Jullie huilen niet om hoe hij er aan toe is! Geen greintje medegevoel!

Even wachten voordat je met de beschuldiging kom dat ik de ernst van de situatie niet serieus neem en daarom mijn eigen opstand tegen dit oordeel van God over jullie zou uitstorten. Dat is namelijk niet het geval. Paulus zelf schrijft hier, door God geïnspireerd, deze reactie.
1 Corinthiërs 5:2 Jullie zijn opgeblazen, jullie hebben niet om hem getreurd, zodat hij, die deze daad begaan had, uit jullie midden opgenomen was.

1 Corinthiërs 5:1 Men hoort algemeen van hoererij onder jullie
We duiken eens even in de Griekse grondtekst om zelf te kunnen ontdekken wat hier nou feitelijk gaande is. Het “horen” hier is het Griekse werkwoord “akouoo”, wat wijst op een gespitst oor, een oor dat alles piko bello doorkrijgt. Dat oor vangt alles op. Dit werkwoord is in ruim 400 Bijbelteksten gebruikt en wijst daar dan ook erg vaak op het luisteren naar Gods Woord, of het luisteren naar een verkondiging of ook een boodschap aanhoren van een medegelovige, zoals veel wordt aangenomen dat Paulus hier een boodschap van Chloë over deze man ontvangen had.

De vervoeging van dit Griekse werkwoord maakt het een stuk aparter. We komen het hier tegen als “akouetai”. Wij zouden het daardoor in het Nederlands weergeven als: “gehoord zijnde”. Er is geen enkel andere Bijbeltekst in de Griekse grondtekst, waar deze vervoeging verder nog idem dito gehanteerd wordt. Zou ik dit zo letterlijk mogelijk proberen weer te geven, dan wordt deze tekst:
1 Corinthiërs 5:1 Overal gehoord zijnde in jullie: Porno

Ik geeft Paulus gebruik van het Griekse woord “holoos” weer met “overal”, waar je in de vertaling hierboven “algemeen” terugvindt en in de staten vertaling het woord “ganselijk”. Zouden we de andere drie Bijbelteksten met ditzelfde woord bekijken, dan zien we dat er telkens op het uiterste van de uitdrukking gedoeld wordt met dit woord.
Mattheüs 5:34 Zweert in HET GEHEEL niet,
1 Corinthiërs 6:7 Er is
EEN GEHEEL gebrek bij jullie,
1 Corinthiërs 15:29 Als doden in
HET GEHEEL niet opgewekt worden?

Dus nu nog eens die tekst:
1 Corinthiërs 5:1 Overal gehoord zijnde in jullie: Porno
Dat betekent dus volgens mij dat je te midden van deze gelovigen in Corinthe overal het spreken over deze porno kon beluisteren. Het geheel zat in dat roddelcircuit. Wat die “porneia”, of zoals wij het in het Nederlands zouden uitdrukken, die porno, nou feitelijk is, lijkt bij het ontdekken van deze zogenaamd spirituele, superieure nijverheid plotseling niet zo belangrijk meer.

Goed, wat was dus de aanleiding in Corinthe om zich zo intensief met zuurdeeg bezig te gaan houden? Die aanleiding voor Paulus om over zuurdeeg te schrijven waren de geruchten, die men blijkbaar opving over die man met zijn seksuele uitspattingen. Er was in die kring van gelovigen een geroezemoes gaande. Roddel alom. Praatjes. Er was een hele opschudding ontstaan. Een kakelend rumoer.

Dag broedertje van Voort, heeft u´t al gehoord? Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan.
Uren, uren stond ie open. Heel de keuken is ondergelopen. Denkt u toch eens even, en ´t zeil was net gewreven, tsss
Ja, zustertje van Doren, moet u toch eens horen: Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan.
Zeven dagen stond ie open. Heel het huis is onder gelopen. Denkt u toch eens even, alle meubels dreven
Zeg ouderling van Wal, weet u ´t nieuwtje al? Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan.
Zeven weken stond ie open. Heel de straat is ondergelopen. Denkt u toch eens even, alle auto´s dreven
Ach voorganger Verkamp, weet u ´t van de ramp? Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan.
Zeven maanden stond ie open. Heel de stad is ondergelopen. Denkt u toch eens even, niemand meer in leven, allemaal verzopen. Ook ons geliefde kerkje.

Kijk, wie komt daar aan? Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan. Hendrik, hoe is ´t gegaan? Had je de kraan open laten staan?
O, zei Hendrik, ´t was maar even. Heel het verhaal is zo overdreven. De keukenmat een tikkie nat, onverwijld opgedweild. Zo gebeurd, zo gedaan, ha ha ha ha, zei Hendrik Haan

Alle broeders en zusters gingen vlug teleurgesteld naar huis terug

Tja, het is ook wat als blijkt dat alles zo opgeblazen was.
1 Corinthiërs 5: 2 Jullie zijn opgeblazen,
1 Corinthiërs 5: 6 Jullie roem deugt niet.

In vers 2 staat fier overeind hun reactie op deze roddel. Opgeblazenheid. Geen empathie met deze man, oftewel geen verdriet. Nee, ze richten zich op zichzelf en zij waren in hun eigen oordeel echt stukken heiliger, reiner, meer toegewijd, meer afgezonderd dan dit ernstige voorbeeld in hun midden.

Hier in vers 2 begint dus helder en duidelijk het onderwerp “zuurdeeg” en dus niet in vers 1. Zuurdeeg moest worden weggedaan, niet die man. Nee, het gaat hier helemaal niet over zo’n vreemde opdracht van God om een mens weg te doen. Wel zo vanzelfsprekend natuurlijk. Waar God nou juist de grootste en ellendigste zondaar zoekt om aan Zijn hart te brengen, verkondigt Hij echt niet dat Zijn gelovigen de eerste de beste, die niet voldoet aan hun heiligheid de groep uit moeten jagen.

Het draait om zuurdeeg. Maar wat is zuurdeeg? En dan natuurlijk de logische vraag die daar vanzelfsprekend uit voortkomt: Wat wil het dan zeggen dat wij ongezuurd zijn?

Zonder zuurdeeg, oftewel deeg van een dag oud, krijg je geen lekker luchtig brood. Zuurdeeg is geen deeg meer. Het is deeg dat aan het bederven is en juist dat kan goed gebruikt worden om het meelproduct zo lekker luchtig te maken. Een brood van alleen maar deeg, dus zonder zuurdeeg, als zodanig is zo compact dat het niet prettig weg te krijgen is.

Laten we het maar gewoon zo noemen als dat het is: Onze smaak is verwend met bedorven deeg. Wellicht dat de Engelsen in hun taal daarom ook bij verwend zijn gewoon over “Spoiled” zijn spreken, oftewel “Bedorven”.

God schenkt ons de waarheid, de hele Schrift zelf en daarbij ook het levende Woord, Christus Jezus, Gods Zoon, als de waarheid. Dat is voor ons verwende (bedorven) bekkie veel te compact. Dat is voor ons mensen niet weg te slikken. Dus denken we: “We voegen er wat deeg van de vorige dag aan toe”. Welke waarheid hebben we gisteren ontdekt? We leggen het vast en wij, als groep erkennen dit als de waarheid. Lastig als er dan lui zijn die niet genoeg hebben aan die makkelijk weg te slikken waarheid van gisteren, die zo heerlijk luchtig is. Wij zijn trots op die waarheid van gisteren. Wij hebben het vast gelegd en daar kan men ons als groep in het vervolg aan herkennen.

We waren al gestuit op die zich geestelijk superieur voelende gelovigen daar in Corinthe.

Ten eerste waren zij zo ontiegelijk rein en heilig. O mensen, wat vonden ze zichzelf geweldig goed. Ze zagen natuurlijk ook minder goed meegaande reine mensen. Nee, die vonden ze zeker niet zo kuis als dat ze zelf waren. Dat waren slechte gelovigen naar hun oordeel. Daar kon je toch niet mee omgaan? Die konden beter uit de groep gesmeten worden. O, wat hadden die reine (schijn)heiligen zich opgeblazen. (even voordat je denkt dat ik anderen veroordeel. Ik ben het grootste deel van mijn leven zo’n huichelaar geweest. Gods liefde en genade bleef onverminderd doorgaan. Ik was echter opgeblazen).
Ten tweede hadden zij hun eigen verouderde waarheid op schrift gesteld om zich naar te richten. Mocht er uit de Schrift iets nieuws ontdekt worden, dat daar tegenin ging, dan konden zij met de persoon, die deze nieuwe ontdekking doet geen contact hebben. Het oude zuurdeeg, oftewel “Opgeblazen”.

Hier volgt even Paulus getuigenis over dit hele opgeblazen gebeuren in Corinthe.
1 Corinthiërs 4:6 Opdat niemand zich OPBLAAST vóór de één en tegen de ander.
1 Corinthiërs 4:18-19 Sommigen zijn
OPGEBLAZEN, alsof ik niet naar jullie toe zou komen. Maar ik kom spoedig naar jullie toe, als de Heer het wil, en ik zal kennis nemen niet van de woorden van die OPGEBLAZEN mensen, maar van hun kracht.
1 Corinthiërs 5:2 Jullie zijn
OPGEBLAZEN, jullie hebben niet om hem getreurd, zodat hij, die deze daad begaan had, uit jullie midden opgenomen was.
1 Corinthiërs 8:1 De kennis
BLAAST OP, maar de liefde sticht.
1 Corinthiërs 13:4 De liefde is niet
OPGEBLAZEN,
2 Corinthiërs 12:20 Ik ben bang, dat als ik kom, ik jullie niet zó vind als ik wens en ik door jullie zó gevonden word als jullie niet wensen; dat er misschien twist, naijver, toorn, partijzucht, laster, kwaadsprekerij,
OPGEBLAZENHEID of verwarring is;

Tja, al dat zuurdeeg is het grote onderwerp van 1 Corinthe 5. Dat zuurdeeg, dat opgeblazen zijn, dat zichzelf zo superieur voelen boven de ander. Dat bespreekt Paulus als hetgeen er niet kan zijn. Daarom noemt Paulus ons ook ongezuurd. Maar hoe kan Paulus dat nou schrijven terwijl hij gelijk ook stuit op al die opgeblazenheid? Het onderwerp voor een volgende studie.


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken