Zondeprobleem 8

Het Nieuwe Leven

Romeinen 6: 8 – 9 Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem.

Basiskennis
Wij geloven dat we ook met Hem zullen leven omdat wij weten. Nog een keer benadrukt Paulus het feit dat ons geloof gebaseerd is op het weten. Ons geloof is dus niet gebaseerd op het feit dat we toevallig christen zijn, lid van een bepaalde kerk zijn, evangelisch zijn. Als mensen aan je vragen wat jij gelooft en je antwoordt dat je evangelisch bent, dan heb je feitelijk niks gezegd. Wat geloof je? Dat is hetgeen je absoluut zeker mag weten op grond van de Bijbel. Je gelooft wat Christus zelf tot stand heeft gebracht. Je ziet hier in vers 8 en 9 dat die basiskennis aanwezig moet zijn om te kunnen leven uit genade. Omdat we dit weten geloven we dat we ook met Hem zullen leven.

Christus Leven, Mijn Leven
Als wij geloven in Christus Jezus is dat niet gebaseerd op een Heer die hier op aarde rondwandelde, ook niet op een Heer die in het graf is gegaan. Ons geloof is gebaseerd op een opgestane en verheerlijkte Heer. We leven toch zeker niet met een dode Heer? We leven met een opgestane Heer!
We zijn dus één gemaakt met Hem in de dood. We zijn één gemaakt met Hem in het graf. God gaat zo ver dat we één gemaakt zijn met Hem in Zijn opstanding. Zijn leven is mijn leven.

Nieuw Leven
Romeinen 6: 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
Paulus beschrijft dat nieuwe leven dat we nu in de opgestane Heer hebben ontvangen als een wandelen in nieuwheid des levens. Dat nieuwe leven is Christus.

Compleet Nieuw
In het Grieks van het Nieuwe Testament zijn er twee woorden voor ‘nieuw’. Heel vaak denken wij dat God, toen wij tot geloof kwamen, bepaalde dingen in ons leven heeft opgepoetst en andere dingen die niet zo goed waren wat heeft opgekalefaterd. We denken dan dat we al een heel stuk zijn opgeknapt door de Heer. Hij heeft nog aardig wat werk aan me, maar we zijn op de goede weg. Dat is ‘nieuw’ in de zin van dat je een oude jas naar de stomerij en de kleermaker hebt gebracht zodat je uiteindelijk weer een prima jas hebt. Zo goed als nieuw. Die jas is niet nieuw in de betekenis van het woord dat Paulus hier gebruikt. Die jas is alleen maar vernieuwd oftewel hersteld. Dat begrip ‘nieuw’ kent het Grieks wel, maar Paulus gebruikt dat hier niet. Wat God met jou en mij gedaan heeft komt overeen met het radicaal weggooien van die oude jas en daarvoor in de plaats een volkomen nieuwe jas geven. Dat is de nieuwheid van het leven dat Paulus hier tekent. Echt, opkalefateren ligt niet in de lijn van Gods handelen. Ons compleet nieuwe leven is niemand minder dan de opgestane Christus zelf.

God Handelt In Genade Met Ons
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Wat als ik nu toch nog in het vlees leef? Dan leef ik door het geloof van de Zoon van God. Laten we daar dan maar op terug vallen. Zijn geloof. Dan komt die wetenschap echt wel weer terug. Dat is genade!


Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken